Hanes yr UD: Camlas Panama i Blant

Hanes yr UD: Camlas Panama i Blant
Fred Hall

Hanes UDA

Camlas Panama

Hanes >> Hanes yr UD 1900 i'r Presennol

Mae Camlas Panama yn ddyfrffordd 48 milltir o hyd o waith dyn sy'n croesi Isthmws Panama. Mae'n defnyddio nifer o lociau ar bob ochr i ostwng a chodi llongau i'w galluogi i basio rhwng Cefnfor yr Iwerydd a'r Cefnfor Tawel.

Pam y cafodd ei adeiladu?

Adeiladwyd Camlas Panama i leihau'r pellter, y gost a'r amser a gymerodd i longau gludo cargo rhwng Môr yr Iwerydd a'r Cefnfor Tawel. Cyn y gamlas, byddai'n rhaid i longau fynd o amgylch cyfandir cyfan De America. Arbedodd llong a oedd yn teithio o Efrog Newydd i San Francisco tua 8,000 o filltiroedd a 5 mis o deithio trwy groesi wrth y gamlas. Bu Camlas Panama yn hwb enfawr i fasnach y byd a'r economi.

9>USS Mississippi yn tramwyo Camlas Panama

Llun gan y Llynges yr UD. Pam camlas yn Panama?

Dewiswyd Isthmws Panama ar gyfer safle'r gamlas oherwydd ei bod yn llain gul iawn o dir rhwng y ddau gefnfor. Er bod y gamlas yn dal i fod yn brosiect peirianneg enfawr, dyma'r lle "hawsaf" i'w hadeiladu.

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Llywodraeth

Pryd cafodd ei hadeiladu?

Dechreuodd y Ffrancwyr ar y gwaith o adeiladu'r gamlas. camlas yn 1881, ond methodd oherwydd afiechyd ac anawsterau adeiladu. Ym 1904, dechreuodd yr Unol Daleithiau weithio ar y gamlas. Cymerodd 10 mlynedd o waith caled, ond agorwyd y gamlas yn swyddogol ar Awst 15, 1914.

Pwyadeiladu Camlas Panama?

Bu miloedd o weithwyr o bob rhan o'r byd yn helpu i adeiladu'r gamlas. Ar un adeg roedd cymaint â 45,000 o ddynion yn rhan o'r prosiect. Yr Unol Daleithiau a ariannodd y gamlas ac roedd y peirianwyr arweiniol yn dod o'r Unol Daleithiau Roeddent yn cynnwys dynion fel John Stevens (a argyhoeddodd yr Arlywydd Teddy Roosevelt y byddai'n rhaid codi'r gamlas), William Gorgas (a luniodd ffyrdd o ymladd afiechyd trwy ladd). mosgitos), a George Goethals (a fu'n arwain y prosiect o 1907).

Adeiladu'r Gamlas

Gweld hefyd: Americanwyr Brodorol i Blant: Seminole Tribe

Nid oedd yn hawdd adeiladu'r gamlas. Roedd yn rhaid i weithwyr frwydro yn erbyn afiechyd, llithriadau llaid, nadroedd gwenwynig, sgorpionau, ac amodau byw gwael. Roedd cwblhau'r gamlas yn cymryd rhai o'r sgiliau peirianneg ac arloesi gorau ar y pryd.

Roedd tri phrosiect adeiladu mawr yn rhan o wneud y gamlas:

 1. Adeiladu'r Lociau - Lociau ar bob ochr o'r lifft camlas a chychod is cyfanswm o 85 troedfedd. Mae'r cloeon yn aruthrol. Mae pob loc yn 110 troedfedd o led a 1,050 troedfedd o hyd. Mae ganddyn nhw waliau concrit enfawr a gatiau dur anferth. Mae'r giatiau dur dros 6 troedfedd o drwch a 60 troedfedd o daldra.
 2. Palu'r Culebra Cut - Roedd yn rhaid cloddio'r rhan hon o'r gamlas trwy fynyddoedd Panama. Roedd delio â thirlithriadau a chreigiau yn disgyn yn golygu mai dyma'r rhan anoddaf a pheryglusaf o adeiladu'r gamlas.
 3. Adeiladu Argae Gatun - Ypenderfynodd dylunwyr y gamlas wneud llyn artiffisial mawr trwy ganol Panama. I wneud hyn fe adeiladon nhw argae ar Afon Gatun gan greu Llyn Gatun.
Byddai llongau sy'n teithio drwy'r gamlas o Fôr yr Iwerydd i'r Môr Tawel yn mynd drwy'r lociau yn gyntaf ac yn cael eu codi 85 troedfedd. Yna byddent yn teithio trwy'r Culebra Cut cul i Lyn Gatun. Ar ôl croesi'r llyn, byddent yn teithio trwy lociau ychwanegol a fyddai'n eu gostwng i'r Cefnfor Tawel.

Camlas Panama Heddiw

Yn 1999, trosglwyddodd yr Unol Daleithiau reolaeth o'r gamlas i wlad Panama. Heddiw, mae'r gamlas yn parhau i fod yn rhan bwysig o fasnach ryngwladol. Mae tua 12,000 o longau'n teithio drwy'r gamlas bob blwyddyn gan gludo dros 200 miliwn o dunelli o gargo. Mae tua 9,000 o bobl yn gweithio i Gamlas Panama ar hyn o bryd.

Ffeithiau Diddorol am Gamlas Panama

 • Yn 1928, nofiodd Richard Halliburton ar hyd Camlas Panama. Nid oedd yn rhaid iddo dalu toll o 36 cents.
 • Bu farw tua 20,000 o weithwyr (yn bennaf o afiechyd) tra yr oedd y Ffrancod yn gweithio ar y gamlas. Bu farw tua 5,600 o weithwyr yn ystod y gwaith o adeiladu’r gamlas yn yr Unol Daleithiau.
 • Costiodd y gamlas $375 miliwn i’w hadeiladu. Byddai hyn dros $8 biliwn mewn doleri heddiw.
 • Nid yw teithio drwy'r gamlas yn rhad. Y doll gyfartalog yw tua $54,000 gyda rhai tollau yn mynd dros $300,000. Mae hyn yn dal i fod yn llawerrhatach na gorfod mynd yr holl ffordd o gwmpas De America.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
4>
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Hanes UDA 1900 hyd heddiw
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.