Gwareiddiad Maya i Blant: Llywodraeth

Gwareiddiad Maya i Blant: Llywodraeth
Fred Hall

Gwareiddiad Maya

Llywodraeth

Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant

Dinas-wladwriaethau

Gweld hefyd: Bioleg i Blant: System Gyhyrol

Roedd gwareiddiad Maya yn cynnwys nifer fawr o ddinas-wladwriaethau. Roedd gan bob dinas-wladwriaeth ei llywodraeth annibynnol ei hun. Roedd dinas-wladwriaeth yn cynnwys dinas fawr a'r ardaloedd cyfagos a oedd weithiau'n cynnwys rhai aneddiadau a dinasoedd llai. Mae archeolegwyr yn credu bod cannoedd o ddinasoedd Maya ar anterth gwareiddiad Maya.

Gallwch ymweld ag adfeilion rhai o ddinasoedd-wladwriaethau Maya heddiw megis Chichen Itza a Tikal. Ewch yma i ddarllen am rai o ddinas-wladwriaethau mwy enwog a phwerus Maya.

Rheolwr Maya gan Ricardo Almendariz

King and Nobles

Rheolwyd pob dinas-wladwriaeth gan frenin. Roedd y Maya yn credu bod eu brenin yn cael yr hawl i reoli gan y duwiau. Credent fod y brenin yn gweithio fel cyfryngwr rhwng y bobl a'r duwiau. Galwyd arweinwyr y Maya yn "halach uinic" neu "ahaw", sy'n golygu "arglwydd" neu "bren mesur".

Roedd yna hefyd gynghorau pwerus o arweinwyr yn rhedeg y llywodraeth. Dewiswyd hwynt o ddosbarth y pendefigion. Galwyd yr arglwyddi lleiaf yn "batab" a galwyd arweinwyr milwrol y "nacom".

Offeiriaid

Gan fod crefydd yn rhan bwysig o fywyd Maya, yr offeiriaid yn ffigurau pwerus yn y llywodraeth hefyd. Mewn rhai ffyrdd roedd y brenin yn cael ei ystyried yn offeiriad hefyd. Mae'rdaeth brenhinoedd y Maya yn aml at yr offeiriaid i gael cyngor ar beth i'w wneud mewn argyfwng ac i gael rhagfynegiadau o'r dyfodol. O ganlyniad, cafodd yr offeiriaid ddylanwad mawr ar y ffordd roedd y brenin yn rheoli.

Cyfreithiau

Roedd gan y Maya gyfreithiau llym. Roedd troseddau fel llofruddiaeth, llosgi bwriadol, a gweithredoedd yn erbyn y duwiau yn aml yn cael eu cosbi â marwolaeth. Roedd y gosb yn llawer llai, fodd bynnag, os penderfynwyd mai damwain oedd y drosedd.

Os torrasoch gyfraith ymddangosasoch yn y llys lle'r oedd yr arweinwyr neu'r uchelwyr lleol yn gwasanaethu fel barnwr. Mewn rhai achosion byddai'r brenin yn gwasanaethu fel barnwr. Yn y treial byddai'r barnwr yn adolygu tystiolaeth ac yn gwrando ar dystion. Os cafwyd y person yn euog, cyflawnwyd y gosb ar unwaith.

Nid oedd gan y Maya garchardai. Roedd cosbau am droseddau yn cynnwys marwolaeth, caethwasiaeth, a dirwyon. Weithiau byddent yn eillio pen y person gan fod hyn yn cael ei ystyried yn arwydd o gywilydd. Pe bai dioddefwr y drosedd am faddau neu faddau i'r cyhuddedig, yna mae'n bosibl y bydd y gosb yn cael ei lleihau.

Ffeithiau Diddorol am Lywodraeth a Brenhinoedd Maya

 • Sefyllfa'r brenin a etifeddwyd fel arfer gan y mab hynaf. Os nad oedd mab yna daeth y brawd hynaf yn frenin. Fodd bynnag, bu hefyd lawer o achosion o lywodraethwyr benywaidd.
 • Roedd yn rhaid i'r cominwyr dalu trethi er mwyn cynnal y brenin a'r uchelwyr. Yr oedd yn rhaid i wŷr hefyd wasanaethu fel rhyfelwyr pan orchmynnodd y brenin.
 • Roedd pendefigion Maya hefyd ynyn ddarostyngedig i'r gyfraith. Petai uchelwr yn cael ei ganfod yn euog o drosedd, roedden nhw'n aml yn cael eu cosbi'n llymach fyth na'r cyffredin.
 • Weithiau pan fyddai'r brenin yn ymddangos yn gyhoeddus, byddai ei weision yn dal lliain dros ei wyneb fel na allai'r cominwyr weld fe. Nid oedd cominwyr ychwaith i fod i siarad ag ef yn uniongyrchol.
 • Cafodd cominwyr eu gwahardd rhag gwisgo dillad neu symbolau'r pendefigion.
 • Roedd llywodraeth dinas-wladwriaeth y Maya yn debyg mewn sawl ffordd i llywodraeth yr Hen Roegiaid.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi ei recordio o y dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gweld hefyd: Bywgraffiadau i Blant: Justinian I
  Aztecs
 • Llinell amser yr Ymerodraeth Aztec
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Tenochtitlan
 • Concwest Sbaeneg
 • Celf
 • Hernan Cortes
 • Geirfa a Thelerau
 • Maya
 • Llinell Amser Hanes Maya
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Chwedloniaeth
 • Ysgrifennu, Rhifau, a Chalendr
 • Pyramidau a Pensaernïaeth
 • Safleoedd a Dinasoedd
 • Celf
 • Myth Gefeilliaid Arwr
 • Geirfa a Thelerau
 • Inca<6
 • Llinell Amser yr Inca
 • Bywyd Dyddiol yr Inca
 • Llywodraeth
 • Mytholeg a Chrefydd
 • Gwyddoniaeth aTechnoleg
 • Cymdeithas
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Llwythau Periw Cynnar
 • Francisco Pizarro
 • Geirfa a Thelerau
 • Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.