Pêl-droed: Gôl-geidwad neu Gôl-geidwad

Pêl-droed: Gôl-geidwad neu Gôl-geidwad
Fred Hall

Chwaraeon

Gôl-geidwad Pêl-droed

Chwaraeon>> Pêl-droed>> Strategaeth Pêl-droed

<7

Ffynhonnell: Awyrlu UDA Y gôl-geidwad yw'r amddiffynfa olaf ym myd pêl-droed. Mae'n sefyllfa unigryw a phwysig. Weithiau gelwir y swydd hon yn gôl-geidwad, ceidwad, neu gôl-geidwad.

Y gôl-geidwad yw'r un safle mewn pêl-droed sydd â rheolau arbennig. Mae gweddill y chwaraewyr yr un peth mewn gwirionedd o ran y rheolau. Y gwahaniaeth mwyaf gyda’r golwr yw eu bod yn gallu cyffwrdd y bêl gyda’u dwylo tra yn cwrt cosbi’r cae. Am ragor am y rheolau gweler rheolau gôl-geidwad.

Sgiliau

Efallai bod llawer o bobl yn meddwl nad oes angen i'r gôl-geidwad fod yn athletaidd, ond nid yw hyn yn wir. Yn aml, y gôl-geidwad yw'r athletwr gorau ar y tîm.

Yn wahanol i lawer o'r chwaraewyr eraill, nid oes angen sgiliau trin pêl, saethu na driblo uwch ar y gôl-geidwad. Mae angen i'r gôl-geidwad fod yn gyflym iawn, yn athletaidd, a bod â dwylo gwych. Mae angen i gôliau hefyd fod yn graff, yn ddewr ac yn galed.

Dal y Bêl

Mae angen i gôliau fod â dwylo sicr. Mae angen iddynt ymarfer dal pob math o beli, hyd yn oed rholeri hawdd. Gall hyd yn oed y camgymeriad lleiaf neu bownsio doniol o'r bêl gostio gôl i chi ac efallai'r gêm.

The Rolling Ball

Mae codi pêl rolio yn swnio'n hawdd, ond gall y bêl bownsio'n ddoniol neu gael sbin arni a all ei gwneud hi'n anoddach cydionag y mae'n edrych. I godi pêl rolio gwnewch yn siŵr bod eich corff bob amser rhwng y bêl a'r gôl, ewch i lawr i un pen-glin, pwyso ymlaen, a thynnwch y bêl i'ch brest gyda'r ddwy law.

A Ball yn yr Awyr

Gall pêl yn yr awyr fod yn anodd hefyd. Gall peli gromlinio, plymio, neu symud yn ddoniol yn dibynnu ar eu troelli, neu ddiffyg troelli, a chyflymder. I ddal pêl yn yr awyr mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich corff bob amser rhwng y gôl a'r bêl, cadw cledrau eich dwylo ymlaen ac yn agos at ei gilydd, a phlygu eich penelinoedd.

Rhwystro'r Pêl

Os na allwch gyrraedd y bêl i'w dal, yna mae angen i chi ei gwyro o'r gôl. Y peth pwysicaf i'w wneud yw sicrhau nad yw'r bêl yn cyrraedd y gôl. Fodd bynnag, nid ydych am ei allwyro'n uniongyrchol i wrthwynebydd, ychwaith. Mae'n dda ymarfer gwyriadau fel y gallwch ddysgu taro neu ddyrnu'r bêl i ffwrdd o'r gôl.

Weithiau mae angen i chi blymio ar y ddaear gan ddefnyddio'ch corff cyfan i geisio gwyro ergyd yn rholio ar y ddaear. Ar adegau eraill mae angen i chi neidio ac ymestyn i wyro ergyd uchel. Cofiwch y gallwch chi ymestyn ychydig yn uwch trwy estyn ag un llaw a neidio oddi ar un goes.

Ffynhonnell: Llynges yr UD Lleoliad

Rhan bwysig o fod yn gôl-geidwad da yw lleoliad cywir. Y peth pwysicaf i'w wneud bob amser yw aros rhwng y bêl a chanol y gôl. Mae'rDylai golwr sefyll ychydig allan o'r llinell gôl, byth ar y llinell gôl nac yn y gôl. Gall lleoliad cywir dorri i lawr yr ongl sydd gan ergyd i'r gôl.

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Hades

Dylai'r golwr fod yn barod bob amser i symud y bêl yn gyflym. Mae'n bwysig bod safiad y gôl-geidwad yn gytbwys ac yn barod. Safiad iawn wedi ei gwrcwd ychydig, traed ar wahân, a phwysau ychydig ymlaen.

Pasio'r Bêl

Unwaith mae'r golwr yn cael rheolaeth ar y bêl, mae angen iddyn nhw ei phasio i'w cyd-chwaraewyr. Gallant naill ai daflu'r bêl neu ei phwnio. Yn gyffredinol bydd pwnio'r bêl yn mynd ymhellach, ond mae llai o reolaeth.

Cyfathrebu

Mae angen i gôl-geidwad gyfathrebu â'r amddiffynwyr eraill. Gan mai'r gôl-geidwad sydd â'r olygfa orau o'r cae, gall alw chwaraewyr heb eu marcio allan neu rybuddio amddiffynwyr bod chwaraewr arall yn agosáu. Y gôl-geidwad yw'r cyfarwyddwr ac yng ngofal yr amddiffyn ar y cae.

Atgof Byr

Mae angen i'r gôl-geidwad fod yn wydn yn feddyliol. Os bydd gôl yn cael ei sgorio arnyn nhw, rhaid iddyn nhw geisio anghofio amdani a dal ati i chwarae eu gorau. Yn union fel piser sy'n cael ei daro ar gyfer rhediad cartref neu chwarterwr sy'n taflu rhyng-gipiad, rhaid i'r golwr fod â chof byr, bod yn arweinydd, a chwarae'n hyderus bob amser.

Mwy o Dolenni Pêl-droed:

>
Rheolau
Rheolau Pêl-droed<8

Offer

Maes Pêl-droed

AmnewidRheolau

Hyd y Gêm

Rheolau Gôl-geidwad

Rheol Camsefyll

Gweld hefyd: Gêm Gôl Maes Pêl-droed

Baeddu a Chosbau

Arwyddion Canolwyr

Rheolau Ailgychwyn

Chwarae Gêm

Ailgychwyn Gameplay

Rheoli'r Bêl

Pasio'r Bêl

Driblo

Saethu

Chwarae Amddiffyn

Taclo

Strategaeth a Driliau

Strategaeth Bêl-droed

Ffurfiadau Tîm

Swyddi Chwaraewyr

Gôl-geidwad

Gosod Dramâu neu Ddarnau

Driliau Unigol

Gemau a Driliau Tîm

2008

Bywgraffiadau

Mia Hamm

>David Beckham

Eraill

Geirfa Pêl-droed

Cynghreiriau Proffesiynol

Yn ôl i Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.