Chwyldro Diwydiannol: Cludiant i Blant

Chwyldro Diwydiannol: Cludiant i Blant
Fred Hall

Chwyldro Diwydiannol

Cludiant

Hanes >> Chwyldro Diwydiannol

Newidiodd y Chwyldro Diwydiannol y ffordd roedd pobl yn teithio a sut roedd nwyddau'n cael eu cludo yn llwyr. Cyn y Chwyldro Diwydiannol, roedd cludiant yn dibynnu ar anifeiliaid (fel ceffylau yn tynnu trol) a chychod. Roedd teithio yn araf ac yn anodd. Gallai gymryd misoedd i deithio ar draws yr Unol Daleithiau ar ddechrau'r 1800au.

Steamboats

gan William M. Donaldson Caerlongau ac Afonydd

Un o'r ffyrdd gorau o deithio a chludo nwyddau cyn y Chwyldro Diwydiannol oedd yr afon. Gallai cychod deithio i lawr yr afon yn eithaf hawdd gan ddefnyddio'r cerrynt. Roedd teithio i fyny'r afon yn llawer anoddach, fodd bynnag.

Datryswyd y broblem o deithio i fyny'r afon yn ystod y Chwyldro Diwydiannol gan yr injan stêm. Ym 1807, adeiladodd Robert Fulton yr agerlong fasnachol gyntaf. Roedd yn defnyddio pŵer stêm i deithio i fyny'r afon. Yn fuan defnyddiwyd cychod stêm i gludo pobl a nwyddau ar hyd afonydd ledled y wlad.

Camlesi

Er mwyn gwneud gwell defnydd o gludiant dŵr, adeiladwyd camlesi i gysylltu afonydd , llynnoedd, a moroedd. Y gamlas bwysicaf a adeiladwyd yn yr Unol Daleithiau oedd Camlas Erie. Roedd Camlas Erie yn rhedeg 363 milltir ac yn cysylltu Llyn Erie ag Afon Hudson a Chefnfor yr Iwerydd. Fe'i cwblhawyd ym 1825 a daeth yn ffynhonnell masnach a theithio o daleithiau'r gorllewini Efrog Newydd.

Rheilffyrdd

Agorodd dyfeisio'r rheilffordd a'r locomotif sy'n cael ei bweru gan ager fyd hollol newydd mewn trafnidiaeth. Nawr gallai trenau deithio lle bynnag y gellid adeiladu traciau. Nid oedd trafnidiaeth bellach yn gyfyngedig i afonydd a chamlesi. Gan ddechrau tua 1830, dechreuwyd adeiladu rheilffyrdd yn rhan ddwyreiniol yr Unol Daleithiau. Yn fuan fe ymestynnon nhw ar draws y wlad gyda'r Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf wedi'i chwblhau ym 1869.

Newidiodd y rheilffyrdd ddiwylliant yr Unol Daleithiau a gwneud y gwythïen wlad yn llawer llai. Cyn rheilffyrdd, gallai gymryd misoedd i deithio ar draws yr Unol Daleithiau. Roedd California yn ymddangos fel byd gwahanol i ddinasoedd arfordir y dwyrain fel Efrog Newydd a Boston. Erbyn y 1870au, dim ond mewn ychydig ddyddiau y gallai person deithio o Efrog Newydd i California. Gellid cludo llythyrau, nwyddau a phecynnau yn gynt o lawer hefyd.

Adeiladu Ffordd Macadam

gan Carl Rakeman (1823)

Ffyrdd

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Ffosfforws

Hyd yn oed gydag agerlongau a rheilffyrdd, roedd angen gwell ffordd o deithio rhwng afonydd a gorsafoedd trên o hyd. Cyn y Chwyldro Diwydiannol, roedd ffyrdd yn aml yn ffyrdd baw wedi'u cynnal a'u cadw'n wael. Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, daeth y llywodraeth yn fwy cysylltiedig ag adeiladu a chynnal ffyrdd da. Defnyddiwyd proses newydd o'r enw y broses "macadam" i greu ffyrdd graean llyfn.

Ffeithiau Diddorol amTrafnidiaeth Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol

 • Bu ffyniant mewn adeiladu camlesi ym Mhrydain ar ddechrau'r 1800au. Erbyn 1850, roedd tua 4,000 o filltiroedd o gamlesi wedi'u hadeiladu ym Mhrydain.
 • Y rheilffordd gyhoeddus gyntaf i ddefnyddio locomotifau stêm oedd Rheilffordd Stockton a Darlington yng ngogledd-ddwyrain Lloegr.
 • Un o'r rheilffyrdd cyntaf a adeiladwyd yn yr Unol Daleithiau roedd Rheilffordd Baltimore ac Ohio (B&O). Agorodd rhan gyntaf y rheilffordd yn 1830.
 • Roedd ffrwydradau boeler yn weddol gyffredin ar agerlongau. Bu farw brawd Mark Twain, Henry Clemens, ar ôl cael ei anafu mewn ffrwydrad boeler.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy am y Chwyldro Diwydiannol:

  22>
  Trosolwg

  Llinell Amser

  Sut Dechreuodd yn yr Unol Daleithiau

  Geirfa

  Pobl

  Alexander Graham Bell

  Andrew Carnegie

  Thomas Edison

  Henry Ford

  Robert Fulton

  John D. Rockefeller

  Eli Whitney

  Technoleg

  Dyfeisiadau a Thechnoleg

  Injan Stêm

  System Ffatri<5

  Trafnidiaeth

  Camlas Erie

  Diwylliant

  Undebau Llafur

  Amodau Gwaith

  Llafur Plant

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Rutherford B. Hayes for Kids

  Bechgyn Breaker, Matchgirls, aNewyddion

  Menywod yn ystod y Chwyldro Diwydiannol

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Chwyldro Diwydiannol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.