Bywgraffiad y Llywydd Rutherford B. Hayes for Kids

Bywgraffiad y Llywydd Rutherford B. Hayes for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd Rutherford B. Hayes

Rutherford B. Hayes

gan Matthew Brady Rutherford B. Hayes oedd y 19eg Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1877-1881

Is-lywydd: William Wheeler<8

Parti: Gweriniaethol

Oedran urddo: 54

Ganed: Hydref 4, 1822 yn Delaware , Ohio

Bu farw: Ionawr 17, 1893 yn Fremont, Ohio

Priod: Lucy Ware Webb Hayes

9>Plant: Rutherford, James, Sardis, Frances, Scott

Llysenw: Ei Dwyllo

Bywgraffiad:

<5 Am beth mae Rutherford B. Hayes yn fwyaf adnabyddus?

Mae Rutherford B. Hayes yn adnabyddus am ennill un o'r etholiadau arlywyddol agosaf mewn hanes. Mae llawer yn dweud iddo ennill trwy dwyll (sy'n golygu ei fod wedi twyllo) gan ennill iddo'r llysenw Ei Dwyll. Mae hefyd yn adnabyddus am geisio diwygio'r llywodraeth yn ogystal â dod â'r Cyfnod Ailadeiladu yn y de i ben.

Tyfu i Fyny

Mab i stordy yn y De oedd Rutherford. Delaware, Ohio. Bu ei dad farw cyn ei eni, a magwyd ef gan ei fam a'i ewythr. Roedd yn blentyn smart a wnaeth yn dda iawn yn yr ysgol. Yn 1842 graddiodd o Goleg Kenya fel valedictorian yr ysgol. Ar ôl graddio penderfynodd Rutherford ei fod am ymarfer y gyfraith. Cofrestrodd wedyn yn Ysgol y Gyfraith Harvard a daeth yn gyfreithiwr yn 1845.

Rutherfordagorodd ei bractis cyfraith yn Cincinnati, Ohio. Daeth yn gyfreithiwr llwyddiannus a gweithiodd yn aml i amddiffyn caethweision a oedd wedi dianc a oedd wedi dod dros y ffin i Ohio o Kentucky. Cyfarfu a phriododd ei wraig Lucy tra'n byw yn Cincinnati.

Rutherford B. Hayes - Cadfridog yn y Rhyfel Cartref

Ffynhonnell : Llyfrgell y Gyngres

Y Rhyfel Cartref

Gyda dechrau'r Rhyfel Cartref yn Fort Sumter, ymunodd Hayes â'r fyddin. Bu'n rhan o nifer o frwydrau a chafodd ei anafu sawl gwaith. Ym Mrwydr South Mountain cafodd ei saethu yn ei fraich tra'n arwain cyhuddiad yn erbyn y Cydffederasiwn. Cafodd ei geffyl hefyd ei saethu allan oddi tano a chafodd ei saethu yn ei ysgwydd mewn brwydrau eraill. Sylwyd ar sgiliau arwain Hayes gan ei uwch-swyddogion, a chododd yn ei safle wrth i'r rhyfel barhau. Erbyn diwedd y rhyfel roedd wedi cyrraedd rheng uwch gadfridog.

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Enwebwyd Hayes gan y Gweriniaethwyr i redeg am Dŷ'r Cynrychiolwyr cyn diwedd y Rhyfel Cartrefol. Fodd bynnag, gwrthododd adael ei swydd gyda’r fyddin i ymgyrchu gan ddweud y dylai “swyddog addas i ddyletswydd a fyddai yn yr argyfwng hwn roi’r gorau i’w swydd fel etholwr am sedd yn y Gyngres gael ei sgalpio”. Enillodd yr etholiad beth bynnag a dechreuodd ei yrfa yn y gwasanaeth cyhoeddus.

Fel cyngres bu Hayes yn gweithio dros ryddid ac amddiffyn caethweision yn y De ar ôl y rhyfel cartref.Roedd am fod yn sicr y byddai taleithiau'r de yn gorfodi deddfau i amddiffyn cyn-gaethweision. Ym 1867 gadawodd Hayes y Ty i ddod yn Llywodraethwr Ohio.

Etholiad arlywyddol

Pan etholwyd Hayes yn arlywydd ym 1876, dyma oedd un o'r etholiadau agosaf mewn hanes. Ar y dechrau roedd yn edrych fel petai Hayes wedi colli. Roedd ganddo lai o bleidleisiau etholiadol na'i wrthwynebydd Democrataidd Samuel Tilden. Fodd bynnag, roedd anghydfod ynghylch sawl pleidlais etholiadol. Roedd yn rhaid i'r Gyngres benderfynu at bwy y byddai'r pleidleisiau hyn yn mynd. Dewisasant Hayes.

Nid oedd y Democratiaid o daleithiau'r de yn hapus â hyn. Dywedon nhw fod Hayes a'r Gweriniaethwyr wedi twyllo. Er mwyn gweithio allan cyfaddawd, cytunodd Hayes a'r Gweriniaethwyr y byddai milwyr ffederal yn cael eu symud o'r De. Yn gyfnewid, cytunodd y De i dderbyn Hayes yn arlywydd. Roedd hyn yn arwydd o ddiwedd yr Adluniad.

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Stick Bug

Llywyddiaeth Rutherford B. Hayes

Er iddo ddechrau ei lywyddiaeth dan gysgod twyll, roedd Hayes am wella'r llywodraeth a amddiffyn hawliau pobl o bob hil. Treuliodd lawer o'i ymdrechion yn ceisio helpu i amddiffyn hawliau dinasyddion du yn nhaleithiau'r de. Fodd bynnag, rhwystrwyd y rhan fwyaf o'i waith gan gyngres mwyafrif y Democratiaid.

Cyfnod yr Adluniad

Ar ôl y Rhyfel Cartref, roedd angen i'r wlad ailadeiladu. Yn y de dinistriwyd llawer o'r isadeiledd yn ystod y rhyfel. Hefyd,roedd angen ailsefydlu llywodraethau gwladol a lleol. Roedd angen cynnal deddfau yr oedd y llywodraeth ffederal wedi'u gosod fel rhyddid caethweision a'r hawl i bob dyn bleidleisio. Er mwyn cyflawni hyn oll, cymerodd milwyr ffederal drosodd lawer o'r De yn yr hyn a elwid yn Oes yr Ailadeiladu. Parhaodd hyn am flynyddoedd lawer a daeth i ben o'r diwedd dan yr Arlywydd Hayes.

Sut bu farw?

Gweld hefyd: Llwybr Dagrau i Blant

Ar ôl i Hayes ymddeol treuliodd weddill ei ddyddiau yn gweithio ar ddyngarol. achosion megis hawliau sifil ac addysg i'r tlawd. Bu farw o drawiad ar y galon ym 1893.

>

Rutherford B. Hayes

gan Daniel Huntington Ffeithiau Hwyl Am Rutherford B. Hayes

 • Nid oedd Hayes yn gweini alcohol yn y Tŷ Gwyn. Gwasanaethodd ei wraig lemonêd yn lle hynny gan ennill iddi'r llysenw Lemonêd Lucy.
 • Roedd yr Arlywydd William McKinley yn breifat yng nghatrawd Hayes yn ystod y Rhyfel Cartref.
 • Daliodd y Rhôl Wyau Pasg gyntaf yn y Tŷ Gwyn sydd bellach yn draddodiad blynyddol.
 • Collodd Hayes y bleidlais boblogaidd i Tilden yn yr etholiad arlywyddol, ond enillodd yr arlywyddiaeth ar sail y pleidleisiau etholiadol.
 • Cyhoeddodd o flaen amser mai ef yn unig fyddai gwasanaethu am un tymor fel llywydd ac, fel yr addawyd, ni redodd am ail dymor.
 • Mae'r "B" am ei enw canol yn sefyll am Birchard.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am hyntudalen.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.