Digwyddiadau Rhedeg Trac a Maes

Digwyddiadau Rhedeg Trac a Maes
Fred Hall

Chwaraeon

Trac a Maes: Digwyddiadau Rhedeg

Llun gan Ducksters

Pellter Byr neu Sbrintiau

Ras redeg fer yw sbrint. Mewn cystadleuaeth trac a maes, yn gyffredinol mae tri phellter sbrintio gwahanol: 100m, 200m, a 400m. Sbrint o tua 180m oedd y digwyddiad Olympaidd gwreiddiol, sef y ras stadi.

Mae ras sbrintio yn cychwyn gyda'r rhedwyr mewn blociau cychwyn yn eu lôn. Bydd y swyddog yn dweud "ar eich marciau". Ar y pwynt hwn dylai'r rasiwr ganolbwyntio ar y trac, gosod ei draed yn y blociau, bysedd ar y ddaear y tu ôl i'r llinell gychwyn, dwylo ychydig yn ehangach na lled yr ysgwydd, ymlacio'r cyhyrau. Nesaf bydd y swyddog yn dweud "Set". Ar y pwynt hwn dylai'r rhedwr gael ei gluniau ychydig yn uwch na lefel yr ysgwydd, traed wedi'u gwthio'n galed i'r blociau, gan ddal eu gwynt ac yn barod i rasio. Yna mae'r glec ac mae'r ras wedi dechrau. Dylai'r rhedwr anadlu allan a rhedeg allan o'r blociau nid neidio. Rhan gychwynnol y ras mae'r rhedwr yn cyflymu i'r cyflymder uchaf. Unwaith y bydd y cyflymder uchaf wedi'i gyrraedd mae dygnwch yn cychwyn wrth i'r rhedwr geisio cynnal y cyflymder hwnnw am weddill y sbrint.

Dylai sbrintwyr aros yn hamddenol wrth redeg a symud eu breichiau yn syth yn ôl ac ymlaen. Dylent ganolbwyntio ar eu lôn a'r trac ar y dechrau a'r llinell derfyn am ryw hanner olaf y ras.

CanolPellter

Y rasys pellter canol yw'r 800m, y 1500m, a'r rhediadau 1 milltir o hyd. Mae'r rasys hyn yn gofyn am sgiliau a thactegau gwahanol i ennill y sbrintiau. Maent yn dibynnu mwy ar ddygnwch a chyflymder na chyflymder pur yn unig. Hefyd, nid yw'r rhedwyr yn aros mewn un lôn ar gyfer y ras gyfan. Maen nhw'n cychwyn mewn lonydd croesgam, i wneud yr un pellter i bob rhedwr, ond buan iawn y daw'r ras yn agored heb lonydd a rhaid i'r rhedwyr basio o gwmpas ei gilydd i ennill y blaen.

Hir Pellter

Mae tair prif ras pellter hir: y 3000m, y 5000m, a'r rasys 10,000m. Mae'r rasys hyn yn debyg i'r rasys pellter canol, ond mae'r pwyslais hyd yn oed yn fwy ar gyflymder a dygnwch cywir.

Ras clwydi

Ras clwydi yw un lle mae rhwystrau gosod ar adegau ar hyd y trac y mae'n rhaid i'r rhedwyr neidio drosodd ar eu ffordd y llinell derfyn. Y rasys clwydi nodweddiadol yw'r 100m a'r 400m i ferched a'r 110m a'r 400m i ddynion. Mae amseru, gwaith troed a thechneg yn allweddol wrth ennill digwyddiadau rhwystrau. Wrth gwrs mae angen i chi fod yn gyflym o hyd, ond neidio'r clwydi fesul cam heb lawer o arafu yw sut i ennill yn y clwydi.

Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Scalars a Fectorau

Trosglwyddo'r clwydi

Rasys cyfnewid yw ble timau o redwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Yn nodweddiadol mae 4 rhedwr a 4 coes i'r ras. Mae'r rhedwr cyntaf yn dechrau gyda'r baton ac yn rhedeg y cymal cyntaf gan drosglwyddo i'r ailrhedwr. Rhaid i'r trosglwyddo ddigwydd fel arfer o fewn ardal benodol o'r trac. Yna mae'r ail yn trosglwyddo i'r trydydd a'r trydydd i'r pedwerydd. Mae'r pedwerydd rhedwr yn rhedeg y goes olaf, neu angori, i'r llinell derfyn. Y rasys cyfnewid cyffredin yw'r 4x100m a'r 4x400m.

Gweld hefyd: Gwyddoniaeth plant: Solid, Hylif, Nwy

Digwyddiadau Rhedeg

Digwyddiadau Neidio

Digwyddiadau Taflu

Trac a Maes yn Cyfarfod

IAAF

Geirfa a Thelerau Trac a Maes

Athletwyr

Jesse Owens

Jackie Joyner-Kersee

Usain Bolt

Carl Lewis

Kenenisa Bekele
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.