Kids Math: Dod o Hyd i Gyfaint ac Arwynebedd Côn

Kids Math: Dod o Hyd i Gyfaint ac Arwynebedd Côn
Fred Hall

Kids Math

Darganfod Cyfaint a

Arwynebedd Côn

Beth yw côn?

Math o geometrig yw côn siâp. Mae yna wahanol fathau o gonau. Mae ganddyn nhw i gyd arwyneb gwastad ar un ochr sy'n meinhau i bwynt ar yr ochr arall.

Byddwn yn trafod côn crwn iawn ar y dudalen hon. Côn yw hwn gyda chylch ar gyfer arwyneb gwastad sy'n meinhau i bwynt sydd 90 gradd o ganol y cylch.

Termau Côn

Er mwyn cyfrifo arwynebedd arwyneb a chyfaint côn yn gyntaf mae angen i ni ddeall ychydig o dermau:

Gweld hefyd: Hanes Plant: Byddin Terracotta Tsieina Hynafol

Radiws - Y radiws yw'r pellter o'r canol i ymyl y cylch ar y diwedd.

Uchder - Yr uchder yw'r pellter o ganol y cylch i flaen y côn.

Ogwydd - Yr gogwydd yw'r hyd o ymyl y cylch i flaen y côn.

Pi - Mae Pi yn rhif arbennig a ddefnyddir gyda chylchoedd. Byddwn yn defnyddio fersiwn gryno lle mae Pi = 3.14. Rydym hefyd yn defnyddio'r symbol π i gyfeirio at y rhif pi mewn fformiwlâu.

Arwynebedd Côn

Arwynebedd wyneb côn yw arwynebedd arwyneb y y tu allan i'r côn ynghyd ag arwynebedd y cylch ar y diwedd. Defnyddir fformiwla arbennig i gyfrifo hyn.

Arwynebedd = πrs + πr2

r = radiws

s = gogwydd

π = 3.14

Mae hyn yr un peth â dweud (3.14 x radiws x gogwydd) + (3.14 x radiws xradiws)

Enghraifft:

Beth yw arwynebedd arwyneb côn gyda radiws 4 cm a gogwydd 8 cm?

Arwynebedd wyneb = πrs + πr2

= (3.14x4x8) + (3.14x4x4)

Gweld hefyd: Chwyldro America: Croesi'r Delaware

= 100.48 + 50.24

= 150.72 cm2

Cyfrol Côn

3> Mae fformiwla arbennig ar gyfer darganfod cyfaint côn. Y cyfaint yw faint o le sy'n cymryd y tu mewn i gôn. Mae'r ateb i gwestiwn cyfaint bob amser mewn unedau ciwbig.

Cyfrol = 1/3πr2h

Mae hwn yr un fath â 3.14 x radiws x radiws x uchder ÷ 3

Enghraifft:

Dod o hyd i gyfaint côn â radiws 4 cm ac uchder 7 cm?

Cyfrol = 1/3πr2h

= 3.14 x 4 x 4 x 7 ÷ 3

= 117.23 cm 3

Pethau i'w Cofio

  • Arwynebedd côn = πrs + πr2
  • Cyfrol côn = 1/3πr2h
  • Gellir cyfrifo gogwydd côn cylch sgwâr gan ddefnyddio Theorem Pythagorean os yw'r uchder a'r radiws gennych.
  • Dylai atebion ar gyfer problemau cyfaint byddwch mewn unedau ciwbig bob amser.
  • Dylai atebion i broblemau arwynebedd fod mewn unedau sgwâr bob amser.

Mwy o Bynciau Geometreg

>Cylch

Polygonau

Pedrochr

Trionglau

Theorem Pythagorean

Perimedr

Llethr

Arwynebedd Arwyneb

Cyfaint Blwch neu Ciwb

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb Sffêr

Arwynebedd Cyfrol ac Arwyneb Silindr

Cyfrol ac Arwyneb Arwynebedd Côn

Geirfa onglau

Ffigurau a Siapiaugeirfa

Nôl i Mathemateg i Blant

Nôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.