Digwyddiadau Taflu Trac a Maes

Digwyddiadau Taflu Trac a Maes
Fred Hall

Chwaraeon

Trac a Maes: Digwyddiadau Taflu

Ffynhonnell: Awyrlu UDA Mae bob amser yn hwyl gweld pwy all daflu rhywbeth bellaf, boed hynny pêl, Frisbee, neu hyd yn oed roc. Trac a maes yw'r man lle gallwch chi daflu pethau am bellter fel camp go iawn. Mae pedwar digwyddiad taflu mawr wedi'u hamlinellu isod.

Trafod

Yn y digwyddiad disgen mae'r athletwr yn taflu disg gron, sydd fel arfer wedi'i gwneud o blastig gydag ymyl metel. Mae'r coleg dynion a'r ddisgen Olympaidd yn pwyso 2 cilogram (4.4 pwys). Mae'r coleg merched a'r ddisgen Olympaidd yn pwyso 1 cilogram (2.2 pwys). Mae'r ddisgen yn cael ei thaflu o gylch concrit sydd tua 8 troedfedd mewn diamedr. Ni all traed yr athletwr adael y cylch cyn i'r ddisgen lanio neu bydd yr athletwr yn fai ac ni fydd y tafliad yn cyfrif. Bydd yr athletwr yn troelli o gwmpas i ennill momentwm a chyflymder ac yna'n rhyddhau'r ddisgen i'r cyfeiriad cywir. Yr athletwr sy'n ei daflu bellaf o ran blaen y cylch (ac o fewn yr ardal gyfreithiol) sy'n ennill.

Gwaywffon

Gweld hefyd: Archarwyr: Spider-Man

Mae'r waywffon yn rhywbeth fel gwaywffon. Dylid goruchwylio'r digwyddiad hwn ar bob lefel i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei frifo. Mae coleg y dynion a gwaywffon Olympaidd yn pwyso 800 gram (28.2 owns) ac mae tua 8.5 troedfedd o hyd. Mae coleg y merched a gwaywffon Olympaidd yn pwyso 600 gram (21 owns) ac mae tua 7 troedfedd o hyd. Rhaid taflu'r waywffon mewn ffordd benodol iddo fod yn gyfreithlontaflu. Gyda'r waywffon mae'n rhaid i athletwr:

  • 1) Dal y waywffon wrth ei gafael a dim unman arall
  • 2) Taflu'r waywffon dros y llaw (nid ydym yn siŵr a fyddai'n gweithio'n rhy dda beth bynnag)
  • 3) Ni allant droi eu cefnau at y targed wrth daflu (mae hyn yn golygu na allant droelli)
Wrth daflu'r waywffon, mae'r athletwr yn loncian i lawr rhedfa i ennill momentwm ac yna rhaid taflu'r waywffon cyn croesi llinell. Ni all yr athletwr fynd dros y llinell nes i'r waywffon lanio sy'n golygu bod angen i'r athletwr adael rhywfaint o le ychwanegol i arafu a chael cydbwysedd da iawn ar ddiwedd y tafliad. Yr athletwr sy'n ei thaflu bellaf (ac o fewn y maes cyfreithiol) sy'n ennill.

Prawf Ergyd

Yn y digwyddiad rhoi ergyd mae athletwyr yn taflu pêl fetel. Mae ergyd coleg y dynion a'r Gemau Olympaidd yn pwyso 16 pwys. Mae ergyd coleg y merched a'r Gemau Olympaidd yn pwyso 4 cilogram (8.8 pwys). Dechreuodd y gamp hon mewn gwirionedd gyda chystadleuaeth taflu cannon yn yr Oesoedd Canol. Mae'r ergyd yn cael ei daflu o gylch concrit sydd 7 troedfedd mewn diamedr. Ar flaen y cylch mae bwrdd metel a elwir yn fwrdd toe. Ni all yr athletwr gyffwrdd â brig y bwrdd bysedd na chamu drosto yn ystod y taflu. Mae'r athletwr yn dal yr ergyd yn agos at ei wddf mewn un llaw. Mae dwy dechneg taflu gyffredin: Mae gan y cyntaf y sleid athletwr neu "gleidio" o'r cefn i flaen y cylch cyn rhyddhau'r ergyd. Mae'ryn ail mae gan yr athletwr sbin yn y cylch (fel y ddisgen) cyn rhyddhau'r saethiad. Gyda'r naill dechneg neu'r llall, y nod yw adeiladu momentwm ac yn olaf gwthio neu "roi" yr ergyd i gyfeiriad yr ardal lanio gyfreithiol. Rhaid i'r athletwr aros mewn cylch nes bod yr ergyd wedi glanio. Yr athletwr sy'n ei thaflu bellaf o ran flaen y cylch (ac o fewn yr ardal gyfreithiol) sy'n ennill.

Taflwr ergyd

Ffynhonnell: US Marine Corfflu Taflu Morthwyl

Nid yw taflu morthwyl mewn gwirionedd yn golygu taflu morthwyl fel y byddech chi'n meddwl. Yn y digwyddiad taflu trac a chae hwn mae'r athletwr yn taflu pêl fetel sydd ynghlwm wrth ddolen a gwifren syth tua 3 troedfedd o hyd. Mae coleg y dynion a morthwyl Olympaidd yn pwyso 16 pwys. Mae coleg y merched a morthwyl Olympaidd yn pwyso 4 cilogram (8.8 pwys). Mae'r morthwyl yn cael ei daflu o gylch concrit 7 troedfedd mewn diamedr (yn union fel yr ergyd) ond nid oes bwrdd blaen. Fel y ddisgen a'r ergyd a roddir, rhaid i'r athletwr aros mewn cylch nes i'r morthwyl lanio. Mae'r athletwr yn troelli sawl gwaith i ennill momentwm cyn rhyddhau a thaflu'r morthwyl. Mae cydbwysedd yn bwysig oherwydd y grym a gynhyrchir trwy gael y bêl drwm ar ddiwedd y wifren. Yr athletwr sy'n ei daflu bellaf o ran blaen y cylch (ac o fewn yr ardal gyfreithiol) sy'n ennill.

Digwyddiadau Rhedeg

Digwyddiadau Neidio

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Richard M. Nixon for Kids

Digwyddiadau Taflu

Trac a MaesYn cyfarfod

IAAF

Geirfa a Thelerau Trac a Maes

Athletwyr

Jesse Owens

Jackie Joyner- Kersee

Usain Bolt

Carl Lewis

Kenenisa Bekele
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.