Bywgraffiad y Llywydd Richard M. Nixon for Kids

Bywgraffiad y Llywydd Richard M. Nixon for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd Richard Nixon

Richard Nixon

o’r Archifau Gwladol

Richard M. Nixon oedd 37ain Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1969-1974

Is-lywydd: Spiro Agnew, Gerald Ford

Parti: Gweriniaethol

Oedran ar gyfer urddo: 56

Ganed: Ionawr 9, 1913 yn Yorba Linda, California

Bu farw: Ebrill 22, 1994 yn Efrog Newydd, Efrog Newydd

Priod: Patricia Ryan Nixon

Plant: Patricia, Julie

Llysenw: Tricky Dick

Bywgraffiad:

Am beth mae Richard M. Nixon yn fwyaf adnabyddus?

Mae Richard Nixon yn fwyaf adnabyddus am fod yr unig arlywydd i ymddiswyddo o ganlyniad i Sgandal Watergate. Mae hefyd yn adnabyddus am ddod â Rhyfel Fietnam i ben a gwella cysylltiadau UDA â'r Undeb Sofietaidd a Tsieina.

Tyfu i Fyny

Tyfu Richard Nixon yn fab i groser yn De California. Roedd ei deulu’n dlawd a chafodd blentyndod gweddol anodd a oedd yn cynnwys dau o’i frodyr yn marw o salwch. Roedd Richard yn smart, fodd bynnag, ac eisiau mynd i'r coleg. Talodd ei ffordd trwy Goleg Whittier yn gweithio nosweithiau yn siop groser ei dad. Mwynhaodd ddadl, chwaraeon, a drama tra yn y coleg. Enillodd ysgoloriaeth lawn hefyd i fynychu Ysgol y Gyfraith Prifysgol Dug yng Ngogledd Carolina.

LlywyddNixon yn cyfarfod â Mao Tse-Tung

o Swyddfa Ffotograffau y Tŷ Gwyn

Ar ôl graddio o Duke, symudodd Richard yn ôl adref a dechreuodd ymarfer y gyfraith. Pan dorrodd yr Ail Ryfel Byd allan, ymunodd â'r llynges a gwasanaethodd yn theatr y rhyfel yn y Môr Tawel lle cododd i reng Is-gapten Comander cyn gadael y Llynges ym 1946.

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Ar ôl gadael y Llynges, penderfynodd Nixon fynd i wleidyddiaeth. Rhedodd am y tro cyntaf dros Dŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau ac enillodd sedd yn etholiadau 1946. Bedair blynedd yn ddiweddarach rhedodd i'r Senedd ac enillodd yr etholiad hwnnw hefyd. Enillodd Nixon enw da yn y gyngres am fod yn wrth-gomiwnyddol. Gwnaeth hyn ef yn boblogaidd gyda'r cyhoedd.

Is-Lywydd

Gweld hefyd: Hanes: Llinell Amser Rhyfel Chwyldroadol America

Ym 1952 dewisodd Dwight D. Eisenhower Richard Nixon i fod yn gymar rhedegol iddo fel arlywydd. Gwasanaethodd Nixon fel is-lywydd Eisenhower am 8 mlynedd lle’r oedd yn un o’r is-lywyddion mwyaf gweithgar yn hanes yr Unol Daleithiau.

Mewn sawl ffordd ailddiffiniodd Nixon swydd yr is-lywydd gan wneud llawer mwy nag is-lywyddion eraill o’i flaen. Mynychodd gyfarfodydd Diogelwch Cenedlaethol a chabinet a chynhaliodd hyd yn oed nifer o'r cyfarfodydd hyn pan nad oedd Eisenhower yn gallu bod yn bresennol. Pan gafodd Eisenhower drawiad ar y galon ac nid oedd yn gallu gweithio am chwe wythnos, roedd Nixon yn rhedeg y wlad i bob pwrpas. Bu Nixon hefyd yn helpu bugeilio deddfwriaeth fel Deddf Hawliau Sifil 1957 trwy'r gyngres a theithio'rbyd yn arwain materion tramor.

Rhedodd Nixon am arlywydd yn 1960 a chollodd i John F. Kennedy. Yna ceisiodd redeg am lywodraethwr California a cholli. Ymddeolodd o wleidyddiaeth ar ôl hynny ac aeth i weithio ar Wall Street yn Efrog Newydd. Ym 1968 rhedodd Nixon fel arlywydd eto, y tro hwn enillodd.

Arlywyddiaeth Richard M. Nixon

Er y bydd arlywyddiaeth Nixon yn cael ei nodi am byth gan sgandal Watergate, roedd yna llawer o ddigwyddiadau a llwyddiannau mawr eraill yn ystod ei lywyddiaeth. Roeddent yn cynnwys:

 • Dyn ar y Lleuad - Neil Armstrong oedd y dyn cyntaf i gerdded ar y Lleuad ar 21 Gorffennaf, 1969. Siaradodd Nixon â'r gofodwyr yn ystod eu taith hanesyddol ar y lleuad.
 • Ymweliad â Tsieina - Roedd Tsieina Gomiwnyddol wedi dod yn wlad gaeedig, nid cyfarfod â'r Unol Daleithiau. Llwyddodd Nixon i ymweld â Chadeirydd Mao ac agorodd gysylltiadau pwysig â Tsieina yn y dyfodol.
 • Rhyfel Fietnam - Daeth Nixon â rhan yr Unol Daleithiau yn Rhyfel Fietnam i ben. Gyda Chytundebau Heddwch Paris yn 1973, cafodd milwyr yr Unol Daleithiau eu tynnu allan o Fietnam.
 • Cytundeb gyda'r Undeb Sofietaidd - gwnaeth Nixon ymweliad hanesyddol â'r Undeb Sofietaidd hefyd, gan gyfarfod â'u harweinydd Leonid Brezhnev a llofnodi dau bwysig iawn. cytundebau: Cytundeb SALT I a'r Cytundeb Taflegrau Gwrth-Balistig. Roedd y ddau yn ymdrech i leihau arfau a siawns Rhyfel Byd III.
Watergate

Yn 1972 daliwyd pump o ddynion yn torri i mewn i'rPencadlys y Blaid Ddemocrataidd yn adeiladau Watergate yn Washington D.C. Daeth i'r amlwg bod y dynion hyn yn gweithio i weinyddiaeth Nixon. Gwadodd Nixon unrhyw wybodaeth am y toriad i mewn. Dywedodd fod ei weithwyr wedi gwneud hyn heb ei ganiatâd. Fodd bynnag, darganfuwyd tapiau diweddarach a oedd wedi recordio Nixon yn trafod y toriadau. Roedd yn amlwg ei fod yn gwybod amdanynt ac wedi dweud celwydd.

Roedd y gyngres yn paratoi i uchelgyhuddo Nixon a'r gred oedd bod gan y Senedd y pleidleisiau i'w gicio allan o'i swydd. Yn lle mynd trwy brawf creulon, ymddiswyddodd Nixon a daeth yr is-lywydd Gerald Ford yn arlywydd.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Sodiwm

Richard Nixon

gan James Anthony Wills

Sut bu farw?

Bu farw Nixon o strôc yn 1994. Roedd pum llywydd yn bresennol yn ei angladd gan gynnwys Bill Clinton, George Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter, a Gerald Ford.

Ffeithiau Hwyl Am Richard M. Nixon

 • Unwaith cynigiwyd swydd cynrychiolydd chwaraewyr iddo yn Major League Baseball. Fe'i gwrthododd i barhau mewn gwleidyddiaeth.
 • Ymddangosodd enw Nixon ar bum pleidlais genedlaethol. Derbyniodd fwy o bleidleisiau dros y pum etholiad hynny nag unrhyw wleidydd Americanaidd arall mewn hanes.
 • Fe yw'r unig berson a aned ac a fagwyd yng Nghaliffornia i ddod yn arlywydd.
 • Yn ystod gweinyddiaeth Nixon y daeth y gostyngwyd yr oedran pleidleisio o 21 i18.
 • Maddeuodd yr Arlywydd Gerald Ford i Nixon am unrhyw droseddau y gallai fod wedi'u cyflawni.
 • Pan oedd yn dal i ddweud celwydd am sgandal Watergate gwnaeth y sylw enwog "Dydw i ddim yn ffon. 'wedi ennill popeth sydd gen i."
 • Roedd yn gerddorol iawn ac yn canu'r ffidil yn ei H.S. cerddorfa. Chwaraeodd y piano hefyd.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch i ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.