ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ
Fred Hall

ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ

ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ

ਇਤਿਹਾਸ >> ਸਿਵਲ ਵਾਰ

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਉੱਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਲਮਾਰਗ ਸੀ?

ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ "ਭੂਮੀਗਤ" ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ "ਰੇਲਮਾਰਗ" ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਰੋਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਕਧਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਵੀ ਕੌਫਿਨ ਹਾਊਸ

ਇੰਡੀਆਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਰੇਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਕੰਡਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀਏਟ ਟਬਮੈਨ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਕਈਗੋਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਵੇਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੈਰੀਏਟ ਟਬਮੈਨ

ਐੱਚ.ਬੀ. ਲਿੰਡਸਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ?

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ, ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਮਾਰਗ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ?

ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ ਲਗਭਗ 1810 ਤੋਂ 1860 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਏ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਲਿਬਰਟੀ - ਦ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਸਲੇਵਜ਼

ਦੁਆਰਾ ਈਸਟਮੈਨ ਜੌਹਨਸਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ?

ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨਰੇਲਮਾਰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਸਨ।

ਭਗੌੜੇ ਸਲੇਵ ਐਕਟ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ: ਜਨਮਦਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ

1850 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਸਲੇਵ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ. ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਮਾਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਗ਼ੁਲਾਮੀਵਾਦੀ

ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 17 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਸੀ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਰਾਜ 1780 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ।

ਲੇਵਿਸ ਹੇਡਨ ਹਾਊਸ ਡਕਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ

ਦਿ ਲੇਵਿਸ ਹੇਡਨ ਹਾਊਸ ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ 'ਤੇ

ਸਟਾਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਇਨਸਲੇਵਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੈਰੀਏਟ ਟਬਮੈਨ, ਰੇਲਮਾਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ $40,000 ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ।
 • ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਲੇਵੀ ਕੌਫਿਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਵੇਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਰਸਤਾਭੱਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।
 • ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ "ਰਿਵਰ ਜੌਰਡਨ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਰੇਲਮਾਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਹੈਰਿਏਟ ਟਬਮੈਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਰੋਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।
 • ਵਿਲੋਚਨ
  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
  • ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ
  • ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ
  • ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
  • ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਨਰਲ
  • ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ
  • ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
  • ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ
  ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
  • ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਲਮਾਰਗ
  • ਹਾਰਪਰਜ਼ ਫੈਰੀ ਰੇਡ
  • ਦ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੇਕਡਜ਼
  • ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
  • ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਲ. ਹੰਲੇ
  • ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਰਾਬਰਟ ਈ. ਲੀ ਸਮਰਪਣ
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
  • <17 ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
   • ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
   • 15>ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ
   • ਵਰਦੀ
   • ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ
   • ਗੁਲਾਮੀ
   • ਸਿਵਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂਜੰਗ
   • ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ
   • ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਾਸੂਸ
   • ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ
  ਲੋਕ
  • ਕਲਾਰਾ ਬਾਰਟਨ
  • ਜੈਫਰਸਨ ਡੇਵਿਸ
  • ਡੋਰੋਥੀਆ ਡਿਕਸ
  • ਫਰੈਡਰਿਕ ਡਗਲਸ
  • ਯੂਲੀਸ ਐਸ. ਗ੍ਰਾਂਟ
  • ਸਟੋਨਵਾਲ ਜੈਕਸਨ
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜੌਨਸਨ
  • ਰਾਬਰਟ ਈ. ਲੀ
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ
  • ਮੈਰੀ ਟੌਡ ਲਿੰਕਨ
  • ਰਾਬਰਟ ਸਮਾਲਸ
  • 15>ਹੈਰੀਏਟ ਬੀਚਰ ਸਟੋਵੇ
  • ਹੈਰੀਏਟ ਟਬਮੈਨ
  • ਏਲੀ ਵਿਟਨੀ
  ਲੜਾਈਆਂ
  • ਫੋਰਟ ਸਮਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਬੁੱਲ ਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ
  • ਆਇਰਨਕਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਐਂਟੀਏਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਫਰੈਡਰਿਕਸਬਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਂਸਲਰਵਿਲੇ
  • ਵਿਕਸਬਰਗ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
  • ਗੇਟੀਸਬਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਸਪੋਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੜਾਈ
  • ਸ਼ਰਮਨਜ਼ ਮਾਰਚ ਟੂ ਦਾ ਸੀ
  • ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 1861 ਅਤੇ 1862
  ਵਰਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।