Seryddiaeth i Blant: Y Blaned Mercwri

Seryddiaeth i Blant: Y Blaned Mercwri
Fred Hall

Seryddiaeth

Planed Mercwri

Llun mercwri a dynnwyd gan long ofod

MESSENGER yn 2008.

Ffynhonnell: NASA.

 • Lleuadau: 0
 • Màs: 5.5% o'r Ddaear
 • Diamedr: 3031 milltir ( 4879 km)
 • Blwyddyn: 88 Diwrnod y Ddaear
 • Diwrnod: 58.7 Diwrnodau Daear
 • Tymheredd Cyfartalog: 800°F (430°C) yn ystod y dydd, -290°F (-180°C) yn y nos
 • Pellter o'r Haul: planed 1af o'r haul, 36 miliwn o filltiroedd (57.9 miliwn km)
 • Math o Blaned: Daearol (gydag arwyneb creigiog caled)
Sut beth yw Mercwri? <6

Nawr nad yw Plwton bellach yn cael ei ddosbarthu fel planed, Mercwri yw'r blaned leiaf yng nghysawd yr haul. Mae gan fercwri arwyneb creigiog a chraidd haearn. Mae'r craidd haearn yn Mercwri yn fawr iawn o'i gymharu â phlanedau creigiog eraill fel y Ddaear a'r blaned Mawrth. Mae hyn yn gwneud màs Mercwri yn uchel iawn o'i gymharu â'i faint.

Mae mercwri yn blaned ddiffrwyth wedi'i gorchuddio â chraterau rhag effeithiau asteroidau a gwrthrychau eraill. Mae'n edrych yn debyg iawn i leuad y Ddaear.

Nid oes gan arian byw bron ddim atmosffer ac mae'n cylchdroi yn araf iawn mewn perthynas â'r haul. Mae un diwrnod ar Mercwri cyhyd â bron i 60 diwrnod y Ddaear. O ganlyniad i'w ddiwrnod hir a'i awyrgylch bach, mae gan Mercwri rai eithafion gwyllt mewn tymheredd. Mae'r ochr sy'n wynebu'r haul yn anhygoel o boeth (800 gradd F), tra bod yr ochr i ffwrdd o'r haul yn hynod oer (-300 gradd F).F).

O'r chwith i'r dde: Mercwri, Venus, Daear, Mars.

Ffynhonnell: NASA.

Sut mae Mercwri yn cymharu â'r Ddaear?

Mae mercwri yn llawer llai na'r Ddaear. Mewn gwirionedd mae'n llawer agosach at faint lleuad y Ddaear. Mae ganddi flwyddyn fyrrach, ond diwrnod llawer hirach. Does dim aer i'w anadlu ac mae'r tymheredd yn newid yn wyllt bob dydd (er ei fod yn ddiwrnod hir iawn!). Mae mercwri yn debyg gan fod ganddo arwyneb creigiog caled fel wyneb y Ddaear. Fe allech chi gerdded o gwmpas ar Mercwri pe bai gennych chi siwt ofod ac yn gallu cymryd y tymheredd eithafol.

Sut ydyn ni'n gwybod am Mercwri?

Mae tystiolaeth bod y blaned Mae mercwri wedi'i adnabod ers 3000 CC gan wareiddiadau fel y Sumeriaid a'r Babiloniaid. Galileo oedd y cyntaf i arsylwi Mercwri trwy delesgop yn y 1600au cynnar. Ers hynny mae sawl seryddwr arall wedi ychwanegu at ein gwybodaeth am y blaned.

5>Model y Morwr 10. Ffynhonnell: NASA. Gan fod Mercwri yn agos at yr Haul, mae'n anodd iawn anfon llong ofod i archwilio'r blaned. Mae disgyrchiant yr haul yn tynnu'n gyson ar y llong ofod gan achosi i'r llong fod angen llawer o danwydd er mwyn stopio neu arafu yn Mercury. Anfonwyd dau chwiliedydd gofod i Mercury. Y cyntaf oedd Mariner 10 yn 1975. Daeth Mariner 10 â'r lluniau agos cyntaf o Mercwri i ni a darganfod bod gan y blaned faes magnetig. Yr ailgofod-chwiliwr oedd y MESSENGER. Fe wnaeth MESSENGER gylchdroi Mercwri rhwng 2011 a 2015 cyn chwalu ar wyneb Mercwri ar Ebrill 30, 2015.

Mae mercwri yn anodd ei astudio o'r Ddaear oherwydd ei fod y tu mewn i orbit y Ddaear. Mae hyn yn golygu pan fyddwch chi'n ceisio edrych ar Mercwri, rydych chi hefyd yn edrych ar yr Haul. Mae golau llachar yr Haul yn ei gwneud hi bron yn amhosibl gweld Mercwri. Oherwydd hyn mae'n well gweld mercwri yn union ar ôl i'r Haul fachlud neu ychydig cyn iddo godi.

Llun o grater anferth ar

wyneb Mercwri. Ffynhonnell: NASA. Ffeithiau Diddorol am y Blaned Mercwri

 • Mercwri Mae gan grater enfawr o'r enw Basn Caloris. Roedd yr effaith a achosodd y crater hwn mor enfawr nes iddo ffurfio bryniau ar ochr arall y blaned!
 • Enwyd yr elfen mercwri ar ôl y blaned. Roedd alcemyddion unwaith yn meddwl y gallen nhw wneud aur o arian byw.
 • Mae'r blaned wedi'i henwi ar ôl y duw Rhufeinig Mercwri. Mercwri oedd negesydd y duwiau a duw teithwyr a masnachwyr.
 • Mae mercwri yn troi o amgylch yr Haul yn gynt nag unrhyw blaned arall.
 • Roedd seryddwyr Groegaidd cynnar yn meddwl mai dwy blaned oedd hi. Galwasant yr un a welsant ar godiad haul yn Apolo a'r un a welsant ar fachlud haul Hermes.
 • Mae ganddo'r orbit mwyaf ecsentrig (lleiaf crwn) o'r holl blanedau.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy o SeryddiaethPynciau

Yr Haul a'r Planedau

Cysawd yr Haul

Haul

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Andy Warhol Art for Kids

Mercwri

Venws

Y Ddaear

Mars

Jupiter

Sadwrn

Wranws

Neifion

Plwton

Bydysawd

Bydysawd<6

Sêr

Galaethau

Tyllau Du

Asteroidau

Meteorau a Chomedau

Smotiau Haul a Gwynt Solar

Cytserau

Eclipse Solar a Lleuadr

Eraill

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Mercwri

Telesgopau

Gofodwyr

Llinell Amser Archwilio'r Gofod

Ras Ofod

Ystod Niwclear

Geirfa Seryddiaeth

Gwyddoniaeth >> Ffiseg >> Seryddiaeth
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.