Cemeg i Blant: Elfennau - Mercwri

Cemeg i Blant: Elfennau - Mercwri
Fred Hall

Elfennau i Blant

Mercwri

<--- Thallium Aur--->

 • Symbol: Hg
 • Rhif Atomig: 80
 • Pwysau Atomig: 200.59
 • Dosbarthiad: Metel trosiannol
 • Cyfnod ar dymheredd yr ystafell: Hylif
 • Dwysedd: 13.534 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt toddi: -38.83°C, -37.89°F
 • Berwbwynt: 356.7°C, 674.1°F
 • Darganfyddwyd gan: Yn hysbys ers yr hen amser
Mercwri yw'r drydedd elfen yn y ddeuddegfed golofn o'r cyfnodolyn bwrdd. Mae'n cael ei ddosbarthu fel metel trawsnewid. Mae gan atomau mercwri 80 electron ac 80 proton gyda 122 niwtron yn yr isotop mwyaf niferus.

Nodweddion a Phriodweddau

O dan amodau safonol mae mercwri yn hylif sgleiniog, trwm, ariannaidd . Dyma'r unig fetel sy'n hylif ar dymheredd ystafell. Bydd yn anweddu i'r aer ar dymheredd ystafell.

Mae mercwri yn wenwynig iawn a gall pobl gael ei amsugno drwy'r aer, croen, neu drwy fwyta bwyd gyda mercwri. Gall gormod o fercwri ladd person.

Pan ddaw mercwri i gyffyrddiad â metelau eraill, mae'n eu hydoddi ac yn ffurfio sylwedd newydd a elwir yn amalgam. Haearn yw un o'r ychydig eithriadau ac, o ganlyniad, fe'i defnyddir yn aml i storio mercwri.

Ble mae i'w gael ar y Ddaear?

Mae mercwri yn beth prin iawn elfen a geir yng nghramen y Ddaear. Fe'i ceir weithiau yn ei gyflwr rhydd,ond fe'i ceir fel rheol mewn mwynau megis sinabar, Livingstonite, a Corderoite. Cynhyrchir y rhan fwyaf o fercwri heddiw drwy gloddio sinabar, mwyn coch llachar.

Am nifer o flynyddoedd Sbaen a'r Eidal oedd y cynhyrchwyr mwyaf o arian byw. Roedd Sbaen yn cloddio mercwri er mwyn ei ddefnyddio yn eu proses gloddio am arian yn Ne America. Heddiw, mae mwyafrif y mercwri yn cael ei gloddio yn Tsieina a Kyrgyzstan.

Sut mae mercwri'n cael ei ddefnyddio heddiw?

Defnyddir mercwri mewn amrywiaeth o gymwysiadau, ond mae'n cael ei ddefnyddio fesul cam. allan o rai ohonynt oherwydd materion iechyd. Oherwydd ei ddwysedd uchel a'i nodweddion ehangu thermol, fe'i defnyddir mewn offerynnau mesur megis thermomedrau a baromedrau. Cymhwysiad mawr heddiw yw lampau fflwroleuol a lampau anwedd mercwri.

Mae cymwysiadau eraill ar gyfer mercwri yn cynnwys llenwadau deintyddol, telesgopau, colur, a brechlynnau.

Sut y cafodd ei ddarganfod?

Mae mercwri wedi bod yn hysbys ers yr hen amser ac yn cael ei ddefnyddio gan wareiddiadau fel yr Hen Aifft a Tsieina Hynafol. Credai ymerawdwr cyntaf Tsieina, Qin Shi Huang, fod mercwri yn rhan o Elixir Bywyd a fyddai'n ei helpu i fyw am byth. Yn anffodus, mae mercwri yn wenwynig a bwyta mercwri sy'n debygol o'r hyn a'i lladdodd.

Am nifer o flynyddoedd, roedd alcemyddion yn meddwl mai mercwri oedd y "prima materia" ac y gellid gwneud pob metel arall o arian byw. Roeddent yn meddwl y gallent ddefnyddio mercwri igwneud aur.

Ble cafodd mercwri ei enw?

Mercwri yn cael yr enw o'r blaned Mercwri a enwyd ar ôl negesydd cyflym y duwiau Rhufeinig, Mercwri. Rhoddwyd yr enw hwn iddo oherwydd ei fod yn llifo'n gyflym yn ei ffurf hylif. Daw'r symbol Hg o'r gair Lladin "hydragyrum" sy'n golygu "arian hylif."

Isotopau

Mae gan fercwri saith isotop sefydlog. Y mwyaf helaeth ei natur yw Mercwri-202 sy'n cynnwys tua 30% o'r holl arian byw.

Ffeithiau Diddorol am Fercwri

 • Er mai dyma'r unig fetel sy'n hylif yn yr ystafell tymheredd, mercwri sydd â'r ystod hylif lleiaf o unrhyw fetel. Mae'n dod yn solid ar -38.83°C a nwy ar 356.7°C.
 • Gall rhai pysgod, fel pysgodyn cleddyf a siarc, gynnwys lefelau uchel o fercwri.
 • Defnyddio mercwri mewn mae gweithgynhyrchu wedi'i wahardd mewn sawl gwlad gan gynnwys Norwy, Sweden, a Denmarc.
 • Daw'r term "gwallgof fel hetiwr" gan wneuthurwyr hetiau a aeth yn wallgof i anadlu anweddau mercwri o'r cemegau a ddefnyddiwyd ganddynt i wneud hetiau.<14
 • Peidiwch byth â dal mercwri yn eich dwylo noeth gan y gall dreiddio drwy'r croen a'ch gwenwyno. Ni ddylid gadael mercwri allan yn yr awyr agored gan y bydd yn anweddu i'r aer ac yn gallu eich gwenwyno drwy ei anadlu.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

AlcaliMetelau
Lithium

Sodiwm

Potasiwm

Metelau Daear Alcalïaidd

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Pontio

Scandium

Titaniwm

Fanadium

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

Nicel

Copr

Sinc

Arian

Platinwm

Aur

Mercwri

<7 Metelau Ôl-drosglwyddo

Alwminiwm

Gallium

Tun

Plwm

Metalloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

19>Anfetelau

9>Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Sylffwr

Halogenau

Flworin

Clorin

Iodin

Nwyon Nobl

Heliwm

Gweld hefyd: Hanes yr Unol Daleithiau: Ffrwydrad Mount St. Helens i Blant

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinides

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Iso topiau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Gweld hefyd: Pêl-droed: Rhestr o Dimau NFL

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa aTermau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.