Gemau Plant: Rheolau Gwirwyr Tsieineaidd

Gemau Plant: Rheolau Gwirwyr Tsieineaidd
Fred Hall

Rheolau a Gameplay Gwirwyr Tsieineaidd

Mae Chinese Checkers yn gêm hwyliog i'w chwarae gyda 2 i 6 chwaraewr. Mae yna rai ffyrdd gwahanol o chwarae'r gêm. Byddwn yn trafod y ffordd fwyaf poblogaidd o'r enw fersiwn "hop across" yma.

Mae'r Bwrdd Gwirwyr Tsieineaidd a Darnau

Chinese Checkers yn defnyddio bwrdd arbennig sy'n edrych fel bwrdd chwe phwynt dechrau. Mae yna lawer o leoedd yn y seren lle mae marblis yn ffitio. Mae gan bob chwaraewr 10 marblis lliw sy'n cychwyn y tu mewn i bwynt y seren.

Gwrthrych y Gêm

Nod y gwirwyr Tsieineaidd yw cael eich holl marblis i bwynt gyferbyn y seren. Y chwaraewr cyntaf i wneud hyn sy'n ennill.

Gweld hefyd: America Wladol i Blant: Caethwasiaeth

Cymryd Tro

Pan fydd chwaraewr yn cymryd tro, gall symud un farmor. Gellir symud y marmor i fan agored cyfagos neu gall neidio dros farblis eraill sydd wrth ymyl y marmor. Dim ond dros 1 marmor y gallwch chi neidio ar y tro (er enghraifft ni allwch neidio dros 2 farmor sydd wrth ymyl ei gilydd), ond gallwch chi wneud neidiau lluosog ar yr un tro; cyn belled â bod y hopys i gyd wedi'u leinio. Gweler y llwybr glas o hopys yn y llun isod am enghraifft.

Gweld hefyd: Hanes yr Hen Aifft i Blant: Bwyd, Swyddi, Bywyd Dyddiol

Gallwch neidio dros eich marblis eich hun neu farblis eich gwrthwynebydd. Does dim rhaid i chi neidio dros farmor os nad ydych chi eisiau. Gallwch symud i unrhyw gyfeiriad.

Chwarae gyda nifer gwahanol o chwaraewyr

Yn dibynnu ar nifer y chwaraewyr mae yna wahanol ffyrdd o chwaraeGwirwyr Tsieineaidd:

2 chwaraewr - gyda dau chwaraewr rydych chi'n symud eich holl farblis ar draws y bwrdd i fan cychwyn chwaraewyr eraill. Gallwch hefyd chwarae gyda setiau lluosog o farblis lle mae pob chwaraewr yn chwarae 2 neu 3 set neu liw o farblis ac yn gorfod symud pob un ohonyn nhw ar draws y bwrdd i ennill.

3 chwaraewr - 3 gellir chwarae chwaraewyr gydag 1 neu 2 set o farblis. Os ydych yn defnyddio 1 set, yna rhaid i'r chwaraewyr symud i'r pwynt seren gwag gyferbyn. Os ydynt yn defnyddio 2 set, yna mae'r chwaraewyr yn gosod eu lliwiau ar yr ochrau cyferbyniol ac mae'n rhaid iddynt symud eu lliwiau i'w hochr gyferbyn eu hunain.

4 chwaraewr - fel hyn mae gwirwyr Tsieineaidd safonol. Mae dwy ochr arall yn cael eu gadael ar agor.

5 chwaraewr - weithiau nid yw hyn yn cael ei ystyried yn opsiwn cyfreithiol. Bydd gan un chwaraewr le gwag gyferbyn, gan roi'r fantais iddynt. Yn aml yn cael ei chwarae gyda'r chwaraewr ieuengaf yn cael y fantais.

6 chwaraewr - mae gan bob chwaraewr liw marblis ar wahân ac yn ceisio eu symud i'r gornel gyferbyn.

Ffeithiau Hwyl am Wirwyr Tsieineaidd

  • Nid yn Tsieina y dyfeisiwyd y gêm, ond yn hytrach yn yr Almaen.
  • Nid oes gan y gêm fawr i'w wneud â gwirwyr arferol, ond daw o a Gêm o'r enw Halma.
  • Dim ond chwarae marchnata oedd yr enw Chinese Checkers pan ddaeth y gêm i America. Fe'i gelwid yn wreiddiol yn Stern-Halma yn yr Almaen ac yna Hop Ching Checkers yn yr Unol Daleithiau.

Yn ôl i Gemau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.