Hanes yr Hen Aifft i Blant: Bwyd, Swyddi, Bywyd Dyddiol

Hanes yr Hen Aifft i Blant: Bwyd, Swyddi, Bywyd Dyddiol
Fred Hall

Yr Hen Aifft

Bwyd, Swyddi, Bywyd Dyddiol o'r Hen Aifft

Hanes >> Yr Hen Aifft

Beth oedden nhw'n ei wisgo?

Roedd edrych yn neis a bod yn lân yn bwysig iawn i'r Eifftiaid. Roedd y rhan fwyaf o bawb, yn ddynion a merched, yn gwisgo gemwaith o ryw fath. Roedd y cyfoethog yn gwisgo gemwaith o aur ac arian, tra bod y bobl dlotach yn defnyddio copr.

Cynhaeaf yr Aifft

o Wyddoniadur Rhydychen yr Hen Aifft

Roedd colur yn bwysig hefyd. Gwisgwyd colur gan ddynion a merched. Roedd ganddyn nhw gasys cosmetig y bydden nhw'n eu cario o gwmpas. Y prif fath o golur a ddefnyddiwyd oedd paent llygaid.

Oherwydd ei fod mor boeth, roedd y rhan fwyaf o bobl yn gwisgo dillad lliain gwyn. Roedd dynion yn gwisgo ciltiau a merched yn gwisgo ffrog syth. Byddai caethweision a gweision yn gwisgo ffabrigau patrymog.

Ble roedden nhw’n byw?

Roedd y teulu cyffredin yn byw mewn pentref o dai mwd wedi’u pobi gan yr haul. Roedd y tai yn weddol fychan heb lawer o ffenestri na dodrefn. Roedd ganddyn nhw doeau fflat y byddai'r bobl yn cysgu arnyn nhw yn yr haf pan oedd hi'n rhy boeth y tu mewn.

Beth oedden nhw'n ei fwyta?

Prif stwffwl y cominwr oedd bara. Cawsant hefyd ffrwythau, llysiau, cig oen, a geifr yn fwyd. Roedd ganddynt ffyrnau clai i goginio ynddynt ac fel arfer defnyddid seigiau wedi'u gwneud o glai. Y brif ddiod oedd cwrw o haidd.

Pa fath o swyddi oedd ganddyn nhw?

Roedd yr Hen Aifft yn gymdeithas gymhleth a oedd angen pobl yn gwneud llawer o dasgau a swyddi gwahanol. Rhaio'r swyddi oedd ganddynt yn cynnwys:

 • Ffermwyr - ffermwyr oedd y rhan fwyaf o'r bobl. Roeddent yn tyfu haidd i wneud cwrw, gwenith ar gyfer bara, llysiau fel winwns a chiwcymbrau, a llin i'w wneud yn liain. Roeddent yn tyfu eu cnydau ger glannau'r afon Nîl lle roedd y pridd du cyfoethog yn dda i gnydau.
 • Crefftwyr - Roedd amrywiaeth eang o swyddi crefftwyr. Roeddent yn cynnwys seiri coed, gwehyddion, gemwyr, gweithwyr lledr, a chrochenwyr. Pa mor fedrus oedd crefftwr fyddai'n pennu ei lwyddiant.
 • Milwyr - Roedd dod yn filwr yn gyfle i berson godi mewn cymdeithas. Gwyr traed oedd y rhan fwyaf o'r milwyr. Roedd hierarchaeth bendant yn y fyddin Eifftaidd. Mewn cyfnod o heddwch, byddai milwyr yn helpu gyda phrosiectau'r llywodraeth fel symud carreg ar gyfer pyramid neu gloddio camlas.
 • Ysgrifenyddion - Roedd ysgrifenyddion yn bobl bwysig yn yr Hen Aifft gan mai nhw oedd yr unig bobl oedd yn gwybod sut i ddarllen ac ysgrifennu. Daeth ysgrifenyddion o deuluoedd cyfoethog a chymerasant flynyddoedd o hyfforddiant i ddysgu hieroglyphics cymhleth yr Aifft.
 • Offeiriaid ac Offeiriaid - Offeiriaid ac Offeiriaid oedd yn gyfrifol am y temlau ac yn cynnal seremonïau crefyddol.

Bwyd Môr o Brosiect Yorck

Ffeithiau Diddorol am Fywyd Dyddiol yr Hen Aifft

 • Y bara y Yr oedd yr Eifftiaid yn bwyta mor arw nes peri i'w dannedd ddiflannu.
 • Yroedd y tu mewn i dai yn aml yn cael ei beintio â golygfeydd o natur neu batrymau lliwgar.
 • Gallai menywod ddal swyddi pwysig yng nghymdeithas yr Hen Aifft gan gynnwys swyddi uchel eu statws fel offeiriadesau, goruchwylwyr, a gweinyddwyr. Cyrhaeddodd rhai merched y swyddi uchaf yn y wlad. Gwraig oedd Hatshepsut a ddaeth yn un o Pharoiaid mwyaf pwerus yr Aifft.
 • Priododd y ferch gyffredin werin yn ifanc, tua 12 oed.
 • Roedd y rhan fwyaf o bobl yn ymdrochi bob dydd, yn aml yn Afon Nîl. 13>
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon :
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

  Trosolwg

  Llinell Amser yr Hen Aifft

  Hen Deyrnas

  Teyrnas Ganol

  Teyrnas Newydd

  Y Cyfnod Hwyr

  Rheol Groeg a Rhufeinig

  Henebion a Daearyddiaeth

  Daearyddiaeth ac Afon Nîl

  Dinasoedd yr Hen Aifft

  Dyffryn y Brenhinoedd

  Pyramidau'r Aifft

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Dwight D. Eisenhower for Kids

  Pyramid Mawr yn Giza

  Y Sffincs Mawr

  Beddrod y Brenin Tut

  Temlau Enwog

  Diwylliant

  Bwyd, Swyddi, Bywyd Bob Dydd yr Aifft

  Celf Eifftaidd Hynafol

  Dillad<7

  Adloniant a Gemau

  Duwiau a Duwiesau Aifft

  Templau ac Offeiriaid

  Mummies Aifft

  Llyfr yMarw

  Llywodraeth yr Hen Aifft

  Rolau Merched

  Hieroglyphics

  Enghreifftiau Hieroglyffig

  Pobl

  Pharaohs

  Akhenaten

  Amenhotep III

  Cleopatra VII

  Hatshepsut

  Ramses II

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Magnesiwm

  Thutmose III

  Tutankhamun

  Arall

  Dyfeisiadau a Thechnoleg

  Cychod a Chludiant

  Aifft Y Fyddin a Milwyr

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Hen Aifft
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.