Fforwyr i Blant: Capten James Cook

Fforwyr i Blant: Capten James Cook
Fred Hall

Tabl cynnwys

Capten James Cook

Bywgraffiad >> Explorers for Kids

Capten James Cook

 • Galwedigaeth: Explorer
 • Ganed: Hydref 27, 1728 yn Marton, Lloegr
 • Bu farw: Wedi'i ladd gan frodorion yn Ynysoedd Hawaii ar Chwefror 14, 1779
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Crwydro De'r Môr Tawel
Bywgraffiad:

Llywiwr ac archwiliwr o Brydain oedd James Cook a hwyliodd a mapio llawer o’r Môr Tawel De.

Ble tyfodd Capten Cook i fyny?

Ganed James Cook Hydref 27, 1728 yn Marton, Lloegr. Ffermwr oedd ei dad, ond wrth i James dyfu'n hŷn dechreuodd deimlo atyniad y môr. Tua 18 oed cymerodd brentisiaeth fel masnachwr. Er iddo wneud yn dda a'i fod yn symud ymlaen yn y llynges fasnachol, penderfynodd Cook ymuno â'r Llynges Frenhinol ar ddechrau'r Rhyfel Saith Mlynedd.

Yn ystod y Rhyfel Saith Mlynedd y daeth James yn feistr ar wneud mapiau. . Sylwyd ar ei allu i arolygu, mordwyo, a chreu mapiau mawr manwl gywir gan y rhai uchel i fyny yn y Llynges.

The Endeavour

Cafodd y Cogydd reolaeth ar yr Endeavour gan Cymdeithas Frenhinol Lloegr. Glowr cathod oedd y llong a ddefnyddid yn nodweddiadol i gludo glo. Nid oedd yn gyflym, ond roedd yn wydn a gallai gario llawer o gyflenwadau.

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Arfwisg Marchog ac Arfau

Cyflwynodd Capten Cook rai rheolau anhyblyg ac arloesol er mwyn cadw ei griw yn iachac yn ddiogel. Gofynai i'w wŷr ymdrochi bob dydd, cadw y llong yn lân iawn, a'r gwasarn gael ei awyru ddwywaith yr wythnos. Daeth â llawer o ffrwythau ffres hefyd i gadw ei ddynion rhag cael scurvy. Bu'r rheolau a'r cynllunio hyn yn gymorth i'w wŷr gadw'n iach ar hyd y mordeithiau hir o'i flaen.

Yr Alldaith Gyntaf

Cychwynnodd Cogydd ar ei daith gyntaf ar Awst 26, 1768. Ei y prif amcan oedd arsylwi ar y blaned Venus wrth iddi basio rhwng y Ddaear a'r Haul. Byddai hyn yn helpu seryddwyr i gyfrifo pellter yr Haul oddi wrth y Ddaear. Roedd hefyd yn gobeithio dod o hyd i gyfandir chwedlonol y de.

Llwybrau Capten James Cook trwy Dde'r Môr Tawel

Mae'r fordaith gyntaf mewn coch, yr ail yn gwyrdd, a'r trydydd mewn glas.

Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Yr Holocost i Blant

Gan Andre Engels

Cliciwch i weld golygfa fwy

Yn ystod y daith hon ymwelodd â Tahiti (lle gwnaeth sylwadau Venus) , Ynysoedd y Gymdeithas, a Seland Newydd. Mapiodd lawer o ddwy brif ynys Seland Newydd, ond bu hefyd yn ymladd â'r llwyth lleol Maori.

Arhosiad nesaf ar y daith oedd arfordir dwyreiniol Awstralia. Yma daeth James a'i griw o hyd i bob math o anifeiliaid a phlanhigion diddorol gan gynnwys y cangarŵ. Yn anffodus, difrodwyd y llong ar rywfaint o gwrel a bu'n rhaid iddynt aros am ychydig i wneud gwaith atgyweirio. Cafodd llawer o'r criw falaria o fosgitos yn ystod yr arhosfan hon a bu farw dros 30 o'r criw o'rclefyd.

O'r diwedd dychwelasant adref ym mis Gorffennaf 1771, bron i dair blynedd ar ôl eu hymadawiad.

Cliciwch yma i weld llwybr animeiddiedig o fordaith gyntaf Cook.

>Ail Alldaith

Cynhaliwyd ail alldaith Capten Cook o 1772-1775. Y tro hwn cymerodd ddwy long, yr Adventure and the Resolution. Ei nod oedd naill ai darganfod y cyfandir deheuol neu brofi nad oedd yn bodoli. Aeth o dan 70 gradd lledred. Hwn oedd y pellaf i'r de i unrhyw Ewropeaidd ei archwilio. Ymwelodd hefyd ag Ynys y Pasg.

Cliciwch yma i weld llwybr animeiddiedig o ail fordaith Cook.

Taith Olaf

Parhaodd alldaith olaf Cook o 1776 hyd 1779. Amcan y daith hon oedd dyfod o hyd i dramwyfa ogledd-orllewinol ar draws Gogledd America i Asia. Chwiliodd arfordir Alaska yn ofer. Daeth o hyd i'r Ynysoedd Hawäi, fodd bynnag (maent yn cael eu henwi yn Ynysoedd Sandwich ar y pryd).

Ar y dechrau cyd-dynnodd Capten Cook a'i ddynion yn dda â brodorion Ynysoedd Hawaii. Fodd bynnag, aeth pethau'n ddrwg pan ddygodd y brodorion long hwylio. Ceisiodd Cook herwgipio'r pennaeth i'w ddal fel pridwerth am y cwch. Yn yr ymgais torrodd ymladd a lladdwyd ef gan y brodorion.

Llong Cook y Resolution

gan John Murray

Ffeithiau Hwyl am Capten Cook

 • Yr Ewropeaidd cyntaf i droedio arfordir dwyreiniol Awstralia oedd nai Cook, IsaacSmith.
 • Roedd gan yr Endeavour wyddonwyr hefyd gan gynnwys y botanegydd Joseph Banks. Buont yn casglu a chofnodi nifer o blanhigion ac anifeiliaid ar hyd eu taith.
 • Roedd Tahiti mor braf a'r brodorion mor gyfeillgar fel bod rhai o griw Cook eisiau aros.
 • Gwisgodd rhyfelwyr Maori Seland Newydd datŵs ar eu hwynebau. Cafodd rhai o forwyr yr Endeavour datŵs ar eu breichiau a chychwyn traddodiad sy'n parhau heddiw.
 • Wrth i Cook archwilio yn ystod y Chwyldro America, ysgrifennodd Benjamin Franklin at gapteiniaid llongau rhyfel America yn dweud wrthynt am beidio ag ymosod nac aflonyddu ar Cook's. llongau.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:<11
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o Anturwyr:

  • Roald Amundsen
  • Neil Armstrong
  • Daniel Boone
  • Christopher Columbus
  • Capten James Cook
  • Hernan Cortes
  • Vasco da Gama
  • Syr Francis Drake<11
  • Edmund Hillary
  • Henry Hudson
  • Lewis a Clark
  • Ferdinand Magellan
  • Francisco Pizarro
  • Marco Polo
  • Juan Ponce de Leon
  • Sacagawea
  • Conquistadores Sbaeneg
  • Zheng He
  Dyfynnu'r Gwaith

  Bywgraffiad i Blant >> ; Fforwyr i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.