ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ: ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ: ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ
Fred Hall

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬਾਬਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਨ। ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ

ਬਾਬੀਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਮੁਰਾਬੀ

ਬਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਸੀ। ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। 1792 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਮਮੁਰਾਬੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹਮੁਰਾਬੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਮੂਰਾਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੂਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਹਮੂਰਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਗੁਰਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 300 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ! ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਗਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਗੀਤ, ਗਣਿਤ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਹਮੂਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮੂਰਾਬੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮੂਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਡ

ਹਮੂਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 282 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਪਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਨ।

ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਪਤਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਾਲੀਬਾਲ: ਇਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ

ਹਮੂਰਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1595 ਵਿੱਚ ਕਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਬਾਬਲ। ਉਹ 400 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 612 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਬੀਲੋਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਬੈਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵ-ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਓ-ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਲਗਭਗ 616 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੋਪੋਲਾਸਰ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੀਟ. ਇਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ।

ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II ਨੇ 43 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਮੁਰਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ।

ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਬਾਗ

ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 75 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਗਾਰਡਨ

ਮਾਰਟਨ ਵੈਨ ਹੀਮਸਕਰਕ ਦੁਆਰਾ

ਨੀਓ-ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ ਦਾ ਪਤਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਰਹੀਰੋਜ਼: ਵੈਂਡਰ ਵੂਮੈਨ

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ II ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। 529 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਬਾਬਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

 • ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਚਾਅ ਲਈ. ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ!
 • ਬਗਦਾਦ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਲਾ ਹੈ।
 • ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
 • ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੰਡਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

  ਸਮਝਾਣ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ

  ਦਿ ਜ਼ਿਗੂਰਟ

  ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

  ਅੱਸ਼ੂਰੀਅਨ ਆਰਮੀ

  ਫਾਰਸੀ ਯੁੱਧ

  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ

  ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਅਸੀਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰ 23>

  ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

  ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ

  ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ

  ਕੋਡ ਆਫ਼ਹਮੁਰਾਬੀ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ

  ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ

  ਲੋਕ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ

  ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ

  ਡਾਰੀਅਸ I

  ਹਮੂਰਾਬੀ

  ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II

  ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।