Seryddiaeth i Blant: Y Blaned Wranws

Seryddiaeth i Blant: Y Blaned Wranws
Fred Hall

Seryddiaeth

Planed Wranws ​​

Planed Wranws.

Daw'r lliw glas o'r methan nwy.

Ffynhonnell: NASA.

 • Moons: 27 (ac yn tyfu)
 • Màs: 14.5 gwaith màs y Ddaear
 • Diamedr: 31,763 milltir (51,118 km)
 • Blwyddyn: 83.8 Blynyddoedd y Ddaear
 • Diwrnod: 17.2 awr
 • Tymheredd Cyfartalog: minws 320°F (-195°C)
 • Pellter o'r Haul: 7fed blaned oddi wrth yr haul, 1.8 biliwn milltir (2.9 biliwn km)<11
 • Math o Blaned: Cawr Iâ (wyneb nwy gyda thu mewn yn cynnwys rhew a chraig)
Sut beth yw Wranws?

Wranws ​​yw'r 7fed blaned o'r Haul. Mae fwy na dwywaith mor bell o'r Haul â Sadwrn. Mae Wranws ​​yn gawr iâ fel ei chwaer blaned Neifion. Er bod ganddi arwyneb nwy, fel y cewri nwy Iau a Sadwrn, mae llawer o du mewn y blaned yn cynnwys elfennau wedi'u rhewi. O ganlyniad, Wranws ​​sydd â'r atmosffer oeraf o'r holl blanedau yng Nghysawd yr Haul.

Mae arwyneb Wranws ​​yn cynnwys nwy hydrogen yn bennaf gyda pheth nwy heliwm hefyd. Mae'r atmosffer nwy yn cyfrif am tua 25% o'r blaned. Mae'r awyrgylch hwn yn stormus, ond nid yw bron mor stormus na gweithredol â Sadwrn neu Iau. O ganlyniad, mae wyneb Wranws ​​yn weddol ddinodwedd ac unffurf.

Rhai o leuadau Wranws.

Chwith i Dde: Puck, Miranda, Ariel, Umbreel, Titania aOberon.

Ffynhonnell: NASA.

Cylchdro Rhyfedd

Un o nodweddion mwyaf unigryw Wranws ​​yw ei fod yn cylchdroi ar ei ochr. Os ydych chi'n darlunio'r Haul a phlanedau cysawd yr haul ar fwrdd, byddai'r planedau eraill yn cylchdroi neu'n troelli fel topiau. Byddai Wranws, ar y llaw arall, yn rholio fel marmor. Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn cytuno bod cylchdro od Wranws ​​oherwydd bod gwrthrych planedoid mawr arall wedi gwrthdaro â'r blaned gyda digon o rym i newid ei gogwydd.

Sut mae Wranws ​​yn cymharu â'r Ddaear?

Mae wranws ​​yn wahanol iawn i'r Ddaear. Mae'n gawr nwy, sy'n golygu mai nwy yw ei wyneb, felly ni allech chi hyd yn oed sefyll arno. Gan ei fod gymaint ymhellach o'r Haul, mae Wranws ​​yn llawer, llawer oerach na'r Ddaear. Hefyd, mae cylchdro od Wranws ​​mewn perthynas â'r Haul yn rhoi tymhorau gwahanol iawn iddo. Byddai'r Haul yn disgleirio ar rannau o Wranws ​​am gyhyd â 42 mlynedd ac yna byddai'n dywyll am 42 mlynedd.

Mae Wranws ​​yn llawer mwy na'r Ddaear.

Ffynhonnell: NASA.

Sut ydyn ni'n gwybod am Wranws?

Galwyd Wranws ​​yn blaned gyntaf gan y seryddwr Prydeinig William Herschel. Darganfu Herschel Wranws ​​trwy ddefnyddio telesgop. Cyn Herschel, credid bod Wranws ​​yn seren. Ers hynny yr unig chwiliedydd gofod sydd wedi ei anfon i Wranws ​​oedd y Voyager 2 yn 1986. Daeth Voyager 2 â lluniau manwl o Wranws ​​a'i lleuadau a'i gylchoedd.

Ffeithiau Hwyl am y Blaned Wranws

 • Wranwsyw'r unig blaned a enwyd ar ôl duw Groegaidd yn hytrach na duw Rhufeinig. Wranws ​​oedd duw Groeg yr awyr ac roedd yn briod â'r Fam Ddaear.
 • Mae'n lliw gwyrddlas llachar y mae'n ei gael o'r methan yn ei atmosffer.
 • Mae'n bosibl gweld Wranws ​​gyda'r llygad noeth.
 • Mae gan wranws ​​fodrwyau fel Sadwrn, ond maen nhw'n denau a thywyll.
 • Hon oedd y blaned gyntaf i'w darganfod yn yr oes fodern drwy ddefnyddio telesgop.
 • Wranws ​​yw trydedd blaned fwyaf Cysawd yr Haul.

Mae gan Wranws ​​system gylch tenau.

Ffynhonnell: Arsyllfa W. M. Keck

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy o Bynciau Seryddiaeth

<17 Cysawd yr Haul
Yr Haul a'r Planedau

Haul

Mercwri

Venws

Daear

Mars

Jupiter

Sadwrn

Wranws

Neifion

Plwton

Bydysawd

Bydysawd

Sêr

Galaethau

Tyllau Du

Asteroidau

Meteorau a Chomedau

Smotiau Haul a Gwynt Solar

Cytserau

Haul a Luna r Eclipse

Arall

Telesgopau

Astronauts

Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Llwybrau Masnach

Llinell Amser Archwilio’r Gofod

Ras Ofod

Ymasiad Niwclear

Geirfa Seryddiaeth

Gweld hefyd: Chwyldro Ffrengig i Blant: Achosion

Gwyddoniaeth >> Ffiseg >> Seryddiaeth
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.