Seryddiaeth i Blant: Dysgwch am Blwton y Blaned Corrach

Seryddiaeth i Blant: Dysgwch am Blwton y Blaned Corrach
Fred Hall

Seryddiaeth

Plwton Blaned Corrach

Plwton Planed Corach.

Ffynhonnell: NASA.

 • Lleuadau: 5 hysbys
 • Màs: .2% o fàs y Ddaear
 • Diamedr: 1473 milltir (2370 km)
 • Blwyddyn: 248 Blynyddoedd y Ddaear
 • Diwrnod: 6.4 Diwrnodau'r Ddaear
 • Cyfartaledd Tymheredd: minws 388°F (-233°C)
 • Pellter o'r Haul: 3 - 5 biliwn o filltiroedd o'r haul (5 - 7.5 biliwn km)
Sut beth yw Plwton?

Hyd at 2006, ystyriwyd Plwton yn 9fed planed Cysawd yr Haul. Bryd hynny rhoddodd yr IAU (Undeb Seryddol Rhyngwladol) ddiffiniad swyddogol o blaned. Nid oedd Plwton bellach yn gymwys fel planed o dan y diffiniad hwn ac fe'i hailddosbarthwyd fel "blaned gorrach".

Planedoid cymharol fach yw Plwton, sy'n llai na lleuad y Ddaear. Credir bod Plwton yn cynnwys mantell o iâ (rhew Nitrogen yn bennaf), sydd tua 50% o'i fàs, a chraidd creigiog, sy'n ffurfio'r 50% arall o'i fàs.

Mae gan Plwton orbit unigryw o amgylch yr haul. Yn hytrach nag orbit crwn neu gylchol o amgylch yr haul, fel yr 8 planed, mae orbit Plwton yn fwy siâp wy. Ar ei bwynt agosaf at yr haul, mae Plwton tua 2.8 biliwn o filltiroedd i ffwrdd. Ar ei bwynt pellaf, mae tua 5 biliwn o filltiroedd o'r haul. Pan mae Plwton agosaf at yr haul, mae ganddo awyrgylch tenau. Wrth i Plwton symud i ffwrdd o'r haul, mae'n mynd mor oer nes bod yr awyrgylch yn dechraurhewi a disgyn i'r llawr.

Plwton a'i leuad mwyaf Charon.

Ffynhonnell: NASA.

Mae gan Plwton bum lleuad wedi'u henwi : Charon, Styx, Nix, Kerberos, a Hydra. Y mwyaf yw Charon. Mae diamedr Charon tua hanner maint Plwton. Mae hyn yn ei gwneud y lleuad fwyaf yng Nghysawd yr Haul mewn perthynas â'r blaned y mae'n cylchdroi. Mae Plwton a'i leuadau yn rhan o wregys Kuiper.

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Conquistadors Sbaenaidd

5>Mae Plwton yn llawer llai na'r Ddaear

Ffynhonnell: NASA. Sut mae Plwton yn cymharu â'r Ddaear?

Mae gan Plwton arwyneb caled, creigiog fel y Ddaear. Mae'n llawer llai na'r Ddaear. Mae Plwton mor bell oddi wrth yr haul fel mai ychydig iawn o egni mae'n ei gael o'r haul ac mae'n hynod o oer.

Sut ydyn ni'n gwybod am Plwton?

Er bron. 100 mlynedd roedd gwyddonwyr wedi amau ​​bod 9fed planed rhywle y tu hwnt i Neifion. Roedd hyn yn seiliedig ar newidiadau yn orbit Neifion ac Wranws ​​a oedd yn dangos bod màs mawr yn tynnu ar y planedau. Roedden nhw'n galw'r 9fed blaned ddirgel hon yn Blaned X.

Ym 1930 daeth seryddwr ifanc, Clyde Tombaugh, o hyd i Blaned X ar ôl blwyddyn o chwilio.

Ers hynny mae llawer mwy wedi'i ddysgu am Plwton gan ddefnyddio telesgopau . Y chwiliwr gofod cyntaf i ymweld â Phlwton oedd y Gorwelion Newydd yn 2015. Hedfanodd y Gorwelion Newydd heibio Plwton gan ddod o fewn 7,800 milltir i arwyneb y blaned gorrach. Cymerodd luniau a mapiodd gyfansoddiadau cemegol wyneb Plwton a'i lleuadCharon.

>

Mynyddoedd anferth ar wyneb Plwton.

Ffynhonnell: NASA. Llun a dynnwyd gan chwiliedydd gofod New Horizons.

Ffeithiau Diddorol am y Blaned Corach Plwton

 • Mae orbit rhyfedd Plwton o amgylch yr haul yn croesi orbit Neifion. O ganlyniad, am 20 mlynedd o'i gylchdro 248 mlynedd o amgylch yr haul, mae Plwton yn agosach at yr haul na Neifion.
 • Enwyd Plwton gan ferch 11 oed, Venetia Burney. Mae'n cael ei enw oddi wrth Plwton, duw Rhufeinig yr Isfyd.
 • Mae'n cymryd tua 4 awr i signal radio sy'n symud ar gyflymder golau i deithio o'r Ddaear i Blwton.
 • Mae gan Plwton beth diddorol orbit yn yr ystyr ei fod yn orbitau ar ei ochr mewn perthynas â'r Haul. Mae'r rhan fwyaf o blanedau, ac eithrio Wranws, yn cylchdroi fel brig mewn perthynas â'r Haul.
 • Byddai person sy'n sefyll ar Plwton yn pwyso tua 1/15fed o'r hyn y mae'n ei bwyso ar y Ddaear.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy o Bynciau Seryddiaeth

19> Yr Haul a'r Planedau

Cysawd yr Haul

Haul

Mercwri

Venws

Daear

Mars

Jupiter

Sadwrn

Wranws

Neifion

Plwton

Bydysawd

Gweld hefyd: Iselder Mawr: Achosion i Blant Bydysawd

Sêr

Galaethau

Tyllau Du

Asteroidau

Meteorau a Chomedau

Smotiau Haul a Gwynt Solar

Cytserau

Haul a LleuadEclipse

Arall

Telesgopau

Astronauts

Llinell Amser Archwilio'r Gofod

Gofod Hil

Yfusion Niwclear

Geirfa Seryddiaeth

Gwyddoniaeth >> Ffiseg >> Seryddiaeth
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.