Cemeg i Blant: Elfennau - Magnesiwm

Cemeg i Blant: Elfennau - Magnesiwm
Fred Hall

Elfennau i Blant

Magnesiwm

<--- Alwminiwm Sodiwm--->

 • Symbol: Mg
 • Rhif Atomig: 12
 • Pwysau Atomig: 24.305
 • Dosbarthiad: Metel daear alcalïaidd
 • Cyfnod ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd: 1.738 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt Toddi: 650°C, 1202°F
 • Pwynt Berwi: 1091°C, 1994 °F
 • Darganfuwyd gan: Joseph Black ym 1755. Wedi'i ynysu gan Syr Humphry Davy ym 1808.
Mae magnesiwm yn fetel pridd alcalïaidd ac yn yr ail elfen a leolir yn ail res y tabl cyfnodol. Dyma'r wythfed elfen fwyaf helaeth ar y Ddaear. Mae gan atomau magnesiwm 12 electron a 12 proton. Mae dau electron falens yn y plisgyn allanol.

Nodweddion a Phriodweddau

Metel ysgafn gyda lliw arian-gwyn yw magnesiwm. Pan fydd yn agored i aer, bydd magnesiwm yn pylu ac yn cael ei amddiffyn gan haen denau o ocsid.

Wrth ddod i gysylltiad â dŵr, bydd magnesiwm yn adweithio ac yn cynhyrchu nwy hydrogen. Os caiff ei foddi mewn dŵr, fe welwch swigod nwy yn dechrau ffurfio.

Mae magnesiwm yn llosgi gyda golau gwyn llachar iawn. Ar un adeg defnyddiwyd powdr magnesiwm i gynhyrchu fflach llachar ar gyfer ffotograffiaeth.

Gweld hefyd: Anifeiliaid: fertebratau

Ble mae magnesiwm i'w gael ar y Ddaear?

Mae magnesiwm yn weddol doreithiog ar y Ddaear mewn cyfansoddion ac mae a geir mewn dros 60 o wahanol fwynauyng nghramen y Ddaear. Mae rhai o'r mwynau pwysicaf yn cynnwys dolomit, magnesite, talc, a carnallite. Y cyfansoddyn magnesiwm ocsid (MgO) yw'r ail gyfansoddyn mwyaf niferus yng nghramen y Ddaear sy'n cyfrif am tua 35% o'r gramen yn ôl pwysau.

Canfyddir swm sylweddol o Magnesiwm hefyd wedi hydoddi mewn dŵr cefnfor. Mewn dŵr cefnfor mae ar ffurf y catation Mg2+. Daw llawer o fagnesiwm masnachol a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau o broses sy'n defnyddio electrolysis i'w echdynnu o ddŵr y môr.

Sut mae magnesiwm yn cael ei ddefnyddio heddiw?

Un o'r prif ddefnyddiau metel magnesiwm yw aloion metel. Mae hyn oherwydd ei fod yn gryf ac yn ysgafn. Mae'n aml yn cael ei gymysgu ag alwminiwm, sinc, manganîs, silicon, a chopr i wneud aloion cryf ac ysgafn i'w defnyddio fel rhannau ceir, cydrannau awyrennau, a thaflegrau.

Defnyddir metel magnesiwm hefyd mewn cydrannau electronig. Mae ei bwysau ysgafn a'i briodweddau trydanol da yn ei gwneud yn elfen dda i'w defnyddio mewn camerâu, ffonau symudol, gliniaduron, a chydrannau electronig llaw eraill.

Cymhwysiad arall o fagnesiwm yw mewn cyfansoddion amrywiol. Mae rhai cyfansoddion yn cael eu defnyddio fel meddyginiaethau fel magnesiwm hydrocsid a arferai helpu diffyg traul (Llaeth Magnesia) a magnesiwm sylffad (halwynau Epsom) a ddefnyddir mewn baddonau i leddfu cyhyrau dolurus.

Mae angen magnesiwm ar y corff dynol er daioni iechyd. Fe'i defnyddir i wneud proteinau,esgyrn cryf, ac i reoli tymheredd y corff.

Sut y cafodd ei ddarganfod?

Dangosodd y fferyllydd Albanaidd Joseph Black yn 1755 fod y sylwedd magnesia alba yn gyfansoddyn o gwahanol elfennau, un ohonynt yw magnesiwm. Cafodd yr elfen ei hynysu gyntaf gan y cemegydd o Loegr Syr Humphry Davy ym 1808.

Ble cafodd magnesiwm ei enw?

Magnesium yn cael ei enw o ardal Magnesia yng Ngwlad Groeg lle darganfuwyd y magnesiwm carbonad cyfansawdd gyntaf.

Isotopau

Mae gan fagnesiwm dri isotop sefydlog gan gynnwys magnesiwm-24, magnesiwm-25, a magnesiwm-26.

Ffeithiau Diddorol am Magnesiwm

 • Am nifer o flynyddoedd credwyd bod magnesiwm yr un elfen â chalsiwm.
 • Mae tân magnesiwm yn anodd iawn i'w ddiffodd gan ei fod yn gallu llosgi mewn nitrogen, carbon deuocsid, a dŵr.
 • Mae'n cael ei ddefnyddio mewn fflamau a thân gwyllt oherwydd ei olau gwyn llachar pan fydd yn llosgi.
 • Os tywalltwch ddŵr ar dân magnesiwm, mae'n yn gwneud y tân yn waeth.
 • Mae magnesiwm weithiau'n cael ei ddefnyddio i helpu i gwtogi hyd cur pen meigryn.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Gweld hefyd: Chwyldro America: Brwydr Lexington a Concord
Metelau Alcali

Lithiwm

Sodiwm

Potasiwm

Daear alcalïaiddMetelau

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Trosiannol

Sgandiwm

Titaniwm

Fanadium

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

Nicel

Copper

Sinc

Arian

Platinwm

Aur

Mercwri

Metelau Ôl-drosglwyddo

Alwminiwm

Gallium

Tun

Plwm

Metaloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

Anfetelau <10

Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Sylffwr

19>Halogenau

Flworin

Clorin

Iodin

Nwyon Nobl

Heliwm

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinidau

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

9>Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Cemeg cal Adweithiau

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Labordy Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth>> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.