Chwyldro America: Brwydr Lexington a Concord

Chwyldro America: Brwydr Lexington a Concord
Fred Hall

Chwyldro America

Brwydr Lexington a Concord

Hanes >> Chwyldro America

Ewch yma i wylio fideo am Frwydr Lexington a Concord.

Arwyddodd Brwydrau Lexington a Concord ddechrau Rhyfel Chwyldroadol America ar Ebrill 19, 1775. Cychwynnodd y Fyddin Brydeinig o Boston i gipio arweinwyr y gwrthryfelwyr Samuel Adams a John Hancock yn Lexington yn ogystal â dinistrio storfa arfau a bwledi yr Americanwyr yn Concord. Rhybuddiwyd y gwladychwyr fodd bynnag, gan farchogion gan gynnwys Paul Revere, fod Byddin Prydain yn agosáu. Llwyddodd Sam Adams a John Hancock i ddianc a llwyddodd y milisia lleol i guddio llawer o'u bwledi a'u harfau.

7>Ysgythru Brwydr Lexington

gan Anhysbys Brwydr Lexington

Ymladd fechan iawn oedd Brwydr Lexington. Go brin y gallech chi ei galw'n frwydr, ond mae'n bwysig oherwydd dyma lle dechreuodd y Rhyfel Chwyldroadol. Pan gyrhaeddodd y Prydeinwyr, dim ond tua 80 o filisia Americanaidd oedd yn y dref. Cawsant eu harwain gan y Capten John Parker. Roeddent yn erbyn llu Prydeinig llawer mwy dan arweiniad yr Uwchgapten John Pitcairn. Nid oedd y naill ochr na'r llall yn disgwyl ymladd mewn gwirionedd, ond yng nghanol y dryswch cychwynnodd ergyd gwn gan orfodi'r Prydeinwyr i ymosod. Lladdwyd rhai o'r gwladychwyr a ffodd y gweddill.

Y gwn oedd ergyd gyntaf y Chwyldro Americanaidd adechrau'r rhyfel. Fe'i gelwir yn "ergyd a glywyd o gwmpas y byd" gan Ralph Waldo Emerson yn ei gerdd Concord Hymn. Nid oes unrhyw un yn sicr pwy daniodd yr ergyd gyntaf nac ai milwr Americanaidd neu Brydeinig ydoedd.

Brwydr Concord

Gweld hefyd: Ymerodraeth Aztec i Blant: Cymdeithas

Ar ôl i'r Americanwyr ffoi o Lexington, y Prydeinwyr gorymdeithio i ddinas Concord. Pan gyrhaeddon nhw Concord am y tro cyntaf, ni chawsant fawr o wrthwynebiad a dechreuwyd chwilio'r dref am gronfa gudd y milisia o arfau ac arfau rhyfel. Roedd yr Americanwyr wedi cilio i gyrion Concord ac wedi arsylwi ar y Prydeinwyr o ochr arall Pont y Gogledd. Wrth i'r Americanwyr aros, cyrhaeddodd mwy a mwy o filisia lleol gan wneud eu lluoedd yn gryfach ac yn gryfach.

Penderfynodd yr Americanwyr groesi Pont y Gogledd yn ôl i Concord. Gorchfygasant y milwyr Prydeinig ar Bont y Gogledd, gan roi hyder o'r newydd i'r Americanwyr. Yn fuan sylweddolodd y cadlywydd Prydeinig, y Cyrnol Francis Smith, fod ymwrthedd milisia America yn tyfu'n gyflym a'i bod yn bryd encilio.

Enciliad Prydeinig o Concord - cliciwch i weld mwy

Ffynhonnell: Gwasanaeth y Parc Cenedlaethol Y Encil Prydeinig

Unwaith y penderfynodd y Prydeinwyr encilio, fe ddechreuon nhw ar yr orymdaith hir yn ôl i ddinas Boston. Parhaodd yr Americanwyr i ennill lluoedd a pharhau i ymosod ac aflonyddu ar y Prydeinwyr yn ystod eu enciliad. Erbyn i'r Prydeinwyr gyrraedd Boston roedd ganddyn nhwcollodd 73 o ddynion ac anafwyd 174. Collodd yr Americanwyr 49 o ddynion ac anafwyd 41.

Gyda'r brwydrau hyn, roedd y Chwyldro Americanaidd wedi dechrau'n swyddogol. Roedd ergydion wedi'u tanio, miloedd o filisia yn amgylchynu Boston, a theimlai'r Americanwyr eu bod wedi gwthio'r Prydeinwyr yn ôl gan roi'r dewrder iddynt barhau i uno ac ymladd. Datganiad Annibyniaeth gan Amos Doolittle Ffeithiau Diddorol am Frwydrau Lexington a Concord

 • Arweiniwyd y Prydeinwyr gan yr Is-gyrnol Francis Smith. Roedd 700 o filwyr rheolaidd o Brydain.
 • Gelwid y milwyr Prydeinig yn "regulars" neu weithiau'n gotiau coch oherwydd eu bod yn gwisgo gwisgoedd coch.
 • Arweinydd y milisia yn Lexington oedd Capten John Parker. Roedd llawer o'i filwyr, tua 25% ohonyn nhw, yn berthnasau iddo.
 • Gelwid rhai o'r milisia Americanaidd yn weinidogion. Roedd hyn yn golygu eu bod yn barod i ymladd gyda dim ond munud o rybudd.
 • Amgylchynodd tua 15,000 o filisia Boston y diwrnod ar ôl i'r ddwy frwydr hyn ddigwydd.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal y sain elfen.

  Ewch yma i wylio fideo am Frwydr Lexington a Concord.

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Beth yw Down?

  Dysgu mwy am y Rhyfel Chwyldroadol:

  Digwyddiadau

   Llinell Amser y Chwyldro Americanaidd

  Arwain at y Rhyfel

  Achosion y Chwyldro America

  Deddf Stamp

  Deddfau Trefi

  Cyflafan Boston

  Deddfau Annioddefol

  Te Parti Boston

  Digwyddiadau Mawr

  Cyngres y Cyfandir

  Datganiad Annibyniaeth

  Baner yr Unol Daleithiau

  Erthyglau Cydffederasiwn

  Valley Forge

  Cytundeb Paris

  Brwydrau

   Brwydrau Lexington a Concord

  Cipio Fort Ticonderoga

  Brwydr Bunker Hill

  Brwydr Long Island

  Washington Croesi'r Delaware

  Brwydr Germantown

  Brwydr Saratoga

  Brwydr Cowpens

  Brwydr Llys Guilford

  Brwydr o Yorktown

  Pobl

  Affricians Americans

  Arweinwyr Cyffredinol ac Arweinwyr Milwrol

  Gwladgarwyr a Teyrngarwyr

  Meibion ​​Rhyddid

  Ysbiwyr

  Menywod yn ystod y Rhyfel

  Bywgraffiadau

  Abigail Adams

  John Adams

  Samuel Adams

  Benedict Arnold

  Ben Franklin

  Alexander Hamilton

  Patrick Henry

  Thomas Jefferson

  Marquis de Lafayette

  Thomas Paine

  Molly Pitcher

  Paul Revere

  George Washington

  Martha Washington

  Arall

  13> Bywyd Dyddiol<16

  Milwyr Rhyfel Chwyldroadol

  Gwisgoedd Rhyfel Chwyldroadol

  Arfau a Thactegau Brwydr

  Cynghreiriaid America

  Geirfa a Thelerau

  Hanes>> Chwyldro America
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.