ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ: ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ: ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ
Fred Hall

ਈਕੋਸਿਸਟਮ

ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ

ਆਕਸੀਜਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ (H2O) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ 20% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ

ਆਕਸੀਜਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਰਾਫ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਹਾਨ ਉਦਾਸੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ

ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਚਿੱਤਰ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਸਾਹ ਲੈਣਾ - ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸਾਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸੜਨਾ - ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।
 • ਰਸਟਿੰਗ - ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਦਹਨ - ਅੱਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਆਕਸੀਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਪੌਦੇ - ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
 • ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ - ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
 • ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਲੇ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਟੋਪਲੰਕਟਨ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਹੋਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮ ਵਿਸ਼ੇ:

  ਲੈਂਡ ਬਾਇਓਮਜ਼
 • ਮਾਰੂਥਲ
 • ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
 • ਸਵਾਨਾ
 • ਟੁੰਡਰਾ
 • ਟੌਪੀਕਲਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲ
 • ਟੈਂਪਰੇਟ ਫੋਰੈਸਟ
 • ਟਾਇਗਾ ਜੰਗਲ
  ਜਲ ਬਾਇਓਮਜ਼
 • ਸਮੁੰਦਰੀ
 • ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ
 • ਕੋਰਲ ਰੀਫ
  ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
 • ਫੂਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੈੱਬ (ਊਰਜਾ ਚੱਕਰ)
 • ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ
 • ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ
 • ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ
 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ
 • 15>
ਮੁੱਖ ਬਾਇਓਮਜ਼ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪੰਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂਗੋਲ: ਨਦੀਆਂ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੰਨਾ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।