Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Mawrth Marwolaeth Bataan

Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Mawrth Marwolaeth Bataan
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Mawrth Marwolaeth Bataan

Gorfodaeth Marwolaeth Bataan oedd pan orfododd y Japaneaid 76,000 o filwyr y Cynghreiriaid (Filipinos ac Americanwyr) i orymdeithio tua 80 milltir ar draws Penrhyn Bataan. Cynhaliwyd yr orymdaith ym mis Ebrill 1942 yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Marwolaeth Bataan Mawrth

Ffynhonnell: Archifau Cenedlaethol

<4 Ble mae Bataan?

Mae Bataan yn dalaith yn Ynysoedd y Philipinau ar ynys Luzon. Mae'n Benrhyn ar Fae Manila ar draws o'r brifddinas Manila.

Yn arwain hyd at y mis Mawrth

Ar ôl bomio Pearl Harbour, dechreuodd Japan gymryd drosodd llawer yn gyflym. o Dde-ddwyrain Asia. Wrth i filwyr Japan agosáu at Ynysoedd y Philipinau, symudodd Cadfridog yr Unol Daleithiau Douglas MacArthur luoedd yr Unol Daleithiau o ddinas Manila i Benrhyn Bataan. Gwnaeth hyn gan obeithio achub dinas Manila rhag cael ei dinistrio.

Ar ôl tri mis o ymladd ffyrnig, trechodd y Japaneaid fyddin yr Unol Daleithiau a Ffilipinaidd ar Bataan ym Mrwydr Bataan. Ar Ebrill 9, 1942, ildiodd y Cadfridog Edward King, Jr i'r Japaneaid. Roedd tua 76,000 o filwyr Ffilipinaidd ac Americanaidd cyfun (tua 12,000 o Americanwyr) wedi ildio i'r Japaneaid.

Y Cynllun

Roedd rheolwr Japan yn gwybod bod yn rhaid iddo wneud rhywbeth ag ef. y fyddin fawr yr oedd wedi ei dal. Bwriadai eu symud i Camp O'Donnell, tua phedwar ugain milldir i ffwrdd, yr hwn y byddai y Japaniaid yn troi yn acarchar. Byddai'r carcharorion yn cerdded rhan o'r ffordd ac yna'n reidio'r trên weddill y ffordd.

Roedd maint y fyddin a ddaliwyd yn synnu'r Japaneaid. Tybient nad oedd ond tua 25,000 o filwyr y Cynghreiriaid, nid 76,000. Rhanasant y fyddin yn grwpiau llai o 100 i 1000 o ddynion, cymerasant eu harfau, a dywedasant wrthynt am ddechrau gorymdeithio.

Carcharorion

Ffynhonnell: Archifau Cenedlaethol Y Marwolaeth March

Ni roddodd y Japaneaid fwyd na dŵr i’r carcharorion am dri diwrnod. Wrth i'r milwyr fynd yn wannach a gwannach dechreuodd llawer ohonyn nhw ddisgyn y tu ôl i'r grŵp. Cafodd y rhai oedd ar ei hôl hi eu curo a'u lladd gan y Japaneaid. Weithiau byddai carcharorion blinedig yn cael eu gyrru drosodd gan lorïau a cherbydau eraill y fyddin.

Unwaith i'r carcharorion gyrraedd y trenau roedden nhw'n cael eu gwasgu i mewn i'r trenau mor dynn roedd rhaid iddyn nhw sefyll am weddill y daith. Gorfodwyd y rhai na allai ffitio i mewn i orymdeithio'r holl ffordd i'r gwersyll.

Diwedd Mawrth

Parhaodd yr orymdaith am chwe diwrnod. Nid oes unrhyw un yn siŵr faint o filwyr a fu farw ar hyd y ffordd, ond mae amcangyfrifon yn rhoi’r doll marwolaeth rhwng 5,000 a 10,000. Unwaith y cyrhaeddodd y milwyr y gwersyll, ni wellodd yr amodau rhyw lawer. Bu farw miloedd yn rhagor yn y gwersyll o newyn ac afiechyd dros y blynyddoedd nesaf.

Canlyniadau

Cafodd y carcharorion a oroesodd eu hachub yn gynnar yn 1945 pan adenillodd y Cynghreiriaid Ynysoedd y Philipinau .Dienyddiwyd y swyddog o Japan oedd â gofal yr orymdaith, y Cadfridog Masaharu Homma, am “droseddau rhyfel yn erbyn dynoliaeth.”

Ffeithiau Diddorol am Farwolaeth Bataan Mawrth

 • Y Cadfridog MacArthur eisiau aros yn bersonol ac ymladd yn Bataan, ond cafodd orchymyn gan yr Arlywydd Roosevelt i adael.
 • Pan gipiodd y Japaneaid y fyddin am y tro cyntaf, dienyddiwyd tua 400 o swyddogion Ffilipinaidd a oedd wedi ildio.
 • Ceisiodd y Japaneaid guddio’r digwyddiad trwy gael adroddiad papur newydd lleol bod y carcharorion yn cael eu trin yn dda . Daeth y gwir am yr orymdaith allan pan oedd carcharorion a ddihangodd yn adrodd eu stori.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  23>
  Trosolwg:

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Goresiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Claddedigaeth JapaneaiddGwersylloedd

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a’r Marshall Cynllun

  Arweinwyr:

  Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Athena

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt<6

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Merched yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Gweld hefyd: Hanes: Diwygiad i Blant

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Awyrennau Cludwyr

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.