Pêl-droed: Swyddi

Pêl-droed: Swyddi
Fred Hall

Chwaraeon

Swyddi Pêl-droed

Chwaraeon>> Pêl-droed>> Strategaeth Pêl-droed

Yn ôl rheolau pêl-droed, dim ond dau fath o chwaraewr sydd, y gôl-geidwad a phawb arall. Fodd bynnag, mewn chwarae go iawn, bydd angen i chwaraewyr gwahanol feddu ar sgiliau gwahanol a chwarae rolau neu swyddi gwahanol. Isod byddwn yn trafod rhai o'r rolau hynny. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y gôl-geidwad.

Mae gan dimau a ffurfiannau gwahanol safleoedd gwahanol, ond gellir rhannu'r rhan fwyaf o safleoedd pêl-droed yn dri chategori: blaenwyr, chwaraewyr canol cae, ac amddiffynwyr.

Ymlaen

Ymlaen sy'n chwarae agosaf at gôl y gwrthwynebydd. Weithiau fe'u gelwir yn streicwyr neu'n ymosodwyr. Eu prif swydd yw tramgwyddo a sgorio goliau. Yn gyffredinol, rhaid i flaenwyr fod yn gyflym ac yn gallu driblo'r bêl yn dda.

Adain Ymlaen

Mae blaen asgell yn chwarae i'r dde neu'r chwith o'r cae. Eu prif waith yw driblo'r bêl yn gyflym i fyny'r ochr ac yna canoli'r bêl gyda phas i'r canol ymlaen. Gall blaenwyr hefyd saethu ar gôl os cânt egwyl i ffwrdd neu ergyd lân wrth ddod i fyny'r ochr.

Dylai'r blaenwyr ymarfer eu cyflymder a dysgu sut i gael pàs cywir i ganol y cae ag amddiffynwr arnynt. Mae angen i flaenwyr adain chwith allu gwneud pasiad canol gyda'u troed chwith. Ymarfer driblo cyflymder ac yna pasiobydd y bêl i'r canol yn eich helpu i chwarae'r safle hwn.

Abby Wambach yn chwarae ymlaen

i Dîm Merched UDA

Beefalo , PD, trwy Wikipedia

Gweld hefyd: Anifeiliaid: fertebratau

Canolfan Ymlaen neu Striker

Gwaith blaenwr y ganolfan yw sgorio goliau. Dylen nhw fod yn gyflym ac ymosodol a gallu cael y bêl heibio'r golwr. Mae angen iddynt allu driblo'r bêl yn dda, ond hefyd symud yn dda heb y bêl i agor am bas. Mae sgiliau da eraill ar gyfer blaenwyr canol yn cynnwys maint, cryfder, a'r gallu i benio'r bêl.

Os ydych am fod yn flaenwr canol, dylech ymarfer ergydion ar gôl. Bydd gallu gwneud saethiad o unrhyw ongl a hyd yn oed gydag un cyffyrddiad (yn uniongyrchol o bas) yn help mawr i chi yn y sefyllfa hon.

Canol cae

Yn union fel mae eu henw yn swnio, mae chwaraewyr canol cae yn chwarae tua chanol y cae yn bennaf. Weithiau fe'u gelwir hefyd yn hanner cefnwyr neu'n ddynion cyswllt. Fel arfer mae gan chwaraewyr canol cae gyfrifoldeb sarhaus ac amddiffynnol. Mae angen iddynt allu driblo a phasio'r bêl i fyny i'r blaenwyr yn ogystal â helpu i dorri i fyny ymosodiad y gwrthwynebydd.

I ragori ar safle canol cae rhaid i chwaraewr allu trawsnewid. Trosglwyddiad yw pan fydd chwaraewr yn derbyn pas gan amddiffynnwr, yn troi'r bêl i fyny'r cae, ac yna'n pasio'r bêl i flaenwr. Mae sgiliau da eraill ar gyfer y swydd hon yn cynnwys rheolaeth bêl wych, cyflymdra, a'r gallui redeg pellteroedd hir. Chwaraewyr canol cae sy'n gorfod rhedeg fwyaf, ond nhw hefyd sydd â'r bêl fwyaf yn gyffredinol hefyd.

Canolfan Chwaraewr Canol Cae

Efallai mai'r safle pêl-droed pwysicaf ar wahân i'r gôl-geidwad yw'r chwaraewr canol cae. Y chwaraewr hwn fel arfer yw arweinydd y tîm, fel gwarchodwr pwynt mewn pêl-fasged neu'r chwarterwr ym mhêl-droed America. Yn dibynnu ar strategaeth y tîm, efallai y bydd y chwaraewr canol cae yn chwarae rhan fawr yn yr ymosodiad ac yn cael ei ystyried yn ymosodwr, gan saethu goliau o bellter hir. Gallant hefyd fod yn amddiffynnol, gan ollwng yn ôl a helpu'r amddiffynwyr.

Amddiffynwyr

Yr amddiffynnwr sy'n saflei, neu'r cefnwyr, mewn pêl-droed sydd agosaf at eu gôl eu hunain ac maent yn cael y dasg o atal y tîm arall rhag sgorio. Rhaid i amddiffynwyr fod yn gryf ac yn ymosodol. Nid oes angen iddynt driblo cystal â safleoedd eraill, ond mae angen iddynt allu taclo'n dda. Mae angen iddynt hefyd gael cic gref lle gallant glirio'r bêl oddi ar y gôl.

Awdur: John Mena, PD

Sgil allweddol ar gyfer amddiffynnwr yn dal tir. Dyma lle mae'r amddiffynnwr yn aros rhwng y chwaraewr gyda'r bêl a'r gôl ac yn eu harafu gan amharu ar drosedd y gwrthwynebydd.

Sweeper

Mae gan rai timau pêl-droed safle ysgubwr ar amddiffyn. Y chwaraewr hwn yn aml yw'r llinell amddiffyn olaf y tu ôl i'r cefnwyr. Cyfrifoldeb yr ysgubwyr yw codi unrhyw raichwaraewr diamddiffyn neu heb ei farcio sy'n mynd i mewn i'r cwrt cosbi.

Dde, Chwith, neu Ganol

Ar gyfer llawer o safleoedd pêl-droed mae fersiwn dde, chwith a chanol. Yn gyffredinol bydd chwaraewr troed chwith yn chwarae'r safle chwith a chwaraewr troed dde ar y dde. Mae chwaraewr sy'n gallu chwarae a driblo mewn traffig fel arfer yn dda ar gyfer safle'r canol.

Mwy o Gysylltiadau Pêl-droed:

Rheolau
Rheolau Pêl-droed

Offer

Maes Pêl-droed

Amnewid Rheolau

Hyd y Gêm

Rheolau Gôl-geidwad

Rheol Camsefyll

Baeddu a Chosbau

Arwyddion Canolwyr

Rheolau Ailgychwyn

Chwarae Gêm

Chwarae Pêl-droed

Rheoli'r Bêl

Pasio'r Bêl

Driblo

Saethu

Chwarae Amddiffyn

Taclo

Strategaeth a Driliau

Strategaeth Bêl-droed

Ffurfiadau Tîm

Swyddi Chwaraewyr

Gôl-geidwad

Gosod Dramâu neu Ddarnau

Driliau Unigol

Gemau Tîm a Driliau

2008

Gweld hefyd: Chwyldro America: Brwydr Lexington a Concord

Bywgraffiadau

Mia Hamm

>David Beckham

Arall

Geirfa Pêl-droed

Cynghreiriau Proffesiynol

Nôl i Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.