Kids Math: Lluosi Hir

Kids Math: Lluosi Hir
Fred Hall

Tabl cynnwys

Kids Math

Lluosi Hir

Beth yw lluosi hir?

Mae lluosi hir yn ddull a ddefnyddir i ddatrys problemau lluosi gyda rhifau mawr. Un peth a all eich helpu chi mewn lluosi hir yw os ydych chi'n gwybod y tabl lluosi ar eich cof. Bydd hyn yn cyflymu eich gwaith ac yn ei wneud yn fwy cywir.

Cam Cyntaf

Y cam cyntaf mewn lluosi hir yw ysgrifennu'r rhifau ar ben ei gilydd. Rydych chi'n alinio'r rhifau ar y dde. Peidiwch â phoeni am y pwyntiau degol wrth drefnu'r rhifau; ysgrifennwch nhw i lawr a gosodwch y rhif mwyaf cywir mewn llinell.

Enghreifftiau:

15>
469

x 32

87.2

x 19.5

113.05

x 47

Ail Cam

Nawr rydym yn mynd i ddechrau lluosi. Byddwn yn defnyddio'r rhifau o'r enghraifft gyntaf uchod: 469 x 32. Dechreuwn gyda'r rhai sydd yn y rhif gwaelod. Dyma'r 2 mewn 32. Rydyn ni'n lluosi 2x469 a'i ysgrifennu i lawr o dan y llinell.

Ychwanegu Sero ar gyfer y Gofod Degau

Nawr mae angen i ni luosi gyda'r rhif nesaf i'r chwith o'r 2. Dyma'r 3 yn 32. Oherwydd bod y 3 yn y degau mae angen i ni ddal lle'r degau trwy osod sero yn lle 1 cyn i ni dechrau lluosi.

Gorffen lluosi

Lluosi'r 3 gyda'r rhif uchaf (469) ac ysgrifennu'r rhif hwn wrth ymyl y sero .

Pe baimwy o rifau byddem yn ychwanegu mwy o resi ac yn parhau i ychwanegu mwy o sero. Er enghraifft, pe bai 4 yn y smotyn cannoedd (h.y. y rhif ar y gwaelod oedd 432) byddem yn ychwanegu dau sero yn y rhes nesaf ac yna'n lluosi 469 â 4.

Trydydd Cam

Ar ôl i ni luosi’r holl rifau ar y gwaelod, rydyn ni’n adio’r rhesi o rifau i gael yr ateb. Yn yr achos hwn mae dwy res, ond byddai mwy pe bai gan y rhif yr oeddem yn lluosi ag ar y gwaelod (y 32) fwy o ddigidau.

Arall Enghraifft Lluosi Hir

Gweld hefyd: Hoci: Gêmau a Sut i Chwarae Sylfaenol

Isod mae enghraifft o broblem lluosi hir lle mae'r seroau a ychwanegwyd yn cael eu dangos mewn coch a'r rhifau cario ar gyfer pob cam yn cael eu dangos mewn glas.

<21

Pynciau Mathemateg Uwch i Blant

>
Lluosi<5

Cyflwyniad i Lluosi

Lluosi Hir

Awgrymiadau a Thriciau Lluosi

Adran

Cyflwyniad i'r Is-adran

Adran Hir

Awgrymiadau a Thriciau ar gyfer yr Is-adran

Ffracsiynau

Cyflwyniad i Ffracsiynau

Ffracsiynau Cyfwerth

Symleiddio a Lleihau Ffracsiynau

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Fidel Castro for Kids

Ychwanegu a Thynnu Ffracsiynau

Lluosi a Rhannu Ffracsiynau

Degolion

Degolion Gwerth Lle

Adio a Thynnu Degolion

Lluosi a Rhannu Degolynau Ystadegau

> Cymedr, Canolrif, Modd , ac Ystod

LlunGraffiau

Algebra

Trefn Gweithrediadau

Esbonyddion

Cymarebau

Cymarebau, Ffracsiynau, a Chanrannau

Geometreg

Polygonau

Pedrochrau

Trionglau

Theorem Pythagorean

Cylch<7

Perimedr

Arwynebedd

Misc

Deddfau Sylfaenol Mathemateg

Rhifau Cychwynnol

Rhifolion Rhufeinig

Rhifau Deuaidd

Yn ôl i Mathemateg i Blant

Yn ôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.