Hanes Plant: Bywyd Milwr Yn ystod y Rhyfel Cartref

Hanes Plant: Bywyd Milwr Yn ystod y Rhyfel Cartref
Fred Hall

Rhyfel Cartref America

Bywyd fel Milwr Yn ystod y Rhyfel Cartref

Hanes >> Rhyfel Cartref

Nid oedd bywyd milwr yn ystod y rhyfel cartref yn hawdd. Nid yn unig roedd milwyr yn wynebu’r posibilrwydd o gael eu lladd mewn brwydr, roedd eu bywydau bob dydd yn llawn caledi. Roedd yn rhaid iddynt ddelio â newyn, tywydd gwael, dillad gwael, a hyd yn oed diflastod rhwng brwydrau.

Peirianwyr 8fed Efrog Newydd

Milisia’r Wladwriaeth o flaen pabell

o’r Archifau Cenedlaethol

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Walt Disney

Diwrnod Arferol

Roedd milwyr yn cael eu deffro gyda'r wawr i ddechrau eu diwrnod. Cawsant ddriliau yn y bore a'r prynhawn lle buont yn ymarfer ar gyfer brwydr. Roedd yn rhaid i bob milwr wybod ei le yn yr uned felly byddai'r fyddin yn ymladd fel grŵp. Roedd brwydro gyda'i gilydd ac ufuddhau'n gyflym i orchmynion y swyddogion yn allweddol i fuddugoliaeth.

Rhwng y driliau, byddai milwyr yn gwneud tasgau megis coginio eu prydau bwyd, trwsio eu gwisgoedd, neu lanhau offer. Pe bai ganddynt rywfaint o amser rhydd efallai y byddent yn chwarae gemau fel pocer neu ddominos. Roeddent hefyd yn mwynhau canu caneuon ac ysgrifennu llythyrau adref. Yn y nos byddai gan rai milwyr ddyletswydd gwarchod. Gallai hyn olygu diwrnod hir a blinedig.

Amodau Meddygol

Bu'n rhaid i filwyr y rhyfel cartref ddelio â chyflyrau meddygol ofnadwy. Nid oedd meddygon yn gwybod am heintiau. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn trafferthu golchi eu dwylo! Bu farw llawer o filwyr o heintiau ac afiechyd.Gallai hyd yn oed clwyf bach gael ei heintio ac achosi i filwr farw.

Roedd y syniad o feddyginiaeth yn ystod y cyfnod hwn yn gyntefig iawn. Ychydig o wybodaeth oedd ganddynt am boenladdwyr neu anaestheteg. Yn ystod brwydrau mawr roedd llawer mwy o filwyr clwyfedig na meddygon. Nid oedd llawer y gallai meddygon ei wneud ar gyfer clwyfau i'r torso, ond ar gyfer clwyfau i'r breichiau a'r coesau, byddent yn aml yn torri i ffwrdd. Corfflu Drwm

o’r Archifau Cenedlaethol Faint oedd eu hoedran?

Gweld hefyd: Hanes Talaith Texas i Blant

Yr oedd milwyr o bob oed yn ymladd yn ystod y rhyfel. Oedran Byddin yr Undeb ar gyfartaledd oedd tua 25 oed. Yr oedran lleiaf i ymuno â'r fyddin oedd 18 oed, fodd bynnag, credir bod llawer o fechgyn ifanc yn dweud celwydd am eu hoedran ac, erbyn diwedd y rhyfel, roedd miloedd o filwyr mor ifanc â 15 oed.

<4 Beth oedden nhw'n ei fwyta?

Yn aml roedd milwyr y Rhyfel Cartref yn newynog. Roedden nhw'n bwyta craceri caled yn bennaf wedi'u gwneud o flawd, dŵr, a halen o'r enw hardtack. Weithiau byddent yn cael porc halen neu flawd corn i'w fwyta. I ychwanegu at eu prydau bwyd, byddai milwyr yn chwilota o'r wlad o'u cwmpas. Byddent yn hela helwriaeth ac yn casglu ffrwythau, aeron a chnau pryd bynnag y gallent. Erbyn diwedd y rhyfel, roedd llawer o filwyr ym myddin y Cydffederasiwn ar fin newynu.

Chwarteri gaeaf; milwyr o flaen

eu cwt pren, "PineBwthyn"

o'r Archifau Gwladol

A gawson nhw eu talu?

Roedd preifat ym myddin yr Undeb yn gwneud $13 y mis, tra bod cadfridog tair seren gwneud dros $700 y mis Roedd milwyr ym myddin y Cydffederasiwn yn gwneud llai gyda milwyr preifat yn ennill $11 y mis.Roedd y taliadau yn araf ac yn afreolaidd, fodd bynnag, gyda milwyr weithiau yn aros dros 6 mis i gael eu talu.

Ffeithiau am Bywyd fel Milwr Yn ystod y Rhyfel Cartref

 • Yn ystod y cwymp, byddent yn gweithio ar eu gwersyll gaeaf lle byddent yn aros mewn un lle am fisoedd hir y gaeaf.
 • Cafodd milwyr eu drafftio , ond gallai'r cyfoethog wneud taliad os ydynt am osgoi ymladd.
 • Os oedd bywyd fel milwr yn ddrwg, roedd bywyd fel carcharor yn waeth Roedd amodau mor ddrwg nes bod miloedd o filwyr farw tra'n cael eu dal yn garcharor .
 • Erbyn diwedd y rhyfel roedd tua 10% o fyddin yr Undeb yn cynnwys milwyr Affricanaidd Americanaidd.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar re a gofnodwyd hysbysebu'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Trosolwg <13
 • Llinell Amser y Rhyfel Cartref i blant
 • Achosion y Rhyfel Cartref
 • Gwladwriaethau Ffin
 • Arfau a Thechnoleg
 • Cadfridogion Rhyfel Cartref
 • Adluniad
 • Geirfa a Thelerau
 • Ffeithiau Diddorol am y Rhyfel Cartref
 • Digwyddiadau Mawr
  • TanddaearolRheilffordd
  • Cyrch Fferi Harpers
  • Mae'r Cydffederasiwn yn Ymneilltuo
  • Rhacâd yr Undeb
  • Llongau tanfor a'r H.L. Hunley
  • Cyhoeddiad Rhyddhad
  • Robert E. Lee yn Ildio
  • Llofruddiaeth yr Arlywydd Lincoln
  Bywyd Rhyfel Cartref
  • Bywyd Dyddiol yn ystod y Rhyfel Cartref
  • Bywyd fel Milwr Rhyfel Cartref
  • Gwisgoedd
  • Americanwyr Affricanaidd yn y Rhyfel Cartref
  • Caethwasiaeth
  • Merched yn ystod y Rhyfel Cartref
  • Plant yn Ystod y Rhyfel Cartref
  • Ysbiwyr y Rhyfel Cartref
  • Meddygaeth a Nyrsio
  Pobl
  • Clara Barton
  • Jefferson Davis
  • Dorothea Dix
  • Frederick Douglass
  • Ulysses S. Grant
  • Stonewall Jackson
  • Arlywydd Andrew Johnson
  • Robert E. Lee
  • Arlywydd Abraham Lincoln
  • Mary Todd Lincoln
  • Robert Smalls
  • Harriet Beecher Stowe
  • Harriet Tubman
  • Eli Whitney
  Brwydrau
  • Brwydr Caer Sumter
  • Brwydr Gyntaf Bull Run
  • Ba brwydr y Ironclads
  • Brwydr Shiloh
  • Brwydr Antietam
  • Brwydr Fredericksburg
  • Brwydr Chancellorsville
  • Gwarchae Vicksburg
  • Brwydr Gettysburg
  • Brwydr Llys Spotsylvania
  • Gorymdaith y Sherman i'r Môr
  • Brwydrau Rhyfel Cartref 1861 a 1862
  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Rhyfel Cartref
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.