Cemeg i Blant: Elfennau - Tun

Cemeg i Blant: Elfennau - Tun
Fred Hall

Tabl cynnwys

Elfennau i Blant

Tun

<--- Antimoni Indium--->

 • Symbol: Sn
 • Rhif Atomig: 50
 • Pwysau Atomig: 118.71
 • Dosbarthiad: Metel Ôl-drosglwyddo
 • Cam ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd (gwyn): 7.365 gram y cm wedi'i giwio
 • Pwynt toddi: 231°C, 449°F
 • Berwbwynt: 2602 °C, 4716°F
 • Darganfyddwyd gan: Yn hysbys ers yr hen amser
Tun yw pedwerydd elfen y bedwaredd golofn ar ddeg o'r tabl cyfnodol. Mae'n cael ei ddosbarthu fel metel ôl-drawsnewid. Mae gan atomau tun 50 electron a 50 proton gyda 4 electron falens yn y plisgyn allanol.

Nodweddion a Phriodweddau

O dan amodau safonol metel arian-llwyd meddal yw tun. Mae'n hydrin iawn (sy'n golygu y gellir ei wasgu'n ddalen denau) a gellir ei sgleinio i ddisgleirio.

Gall tun ffurfio dau alotrop gwahanol o dan bwysau arferol. Tun gwyn a thun llwyd yw'r rhain. Tun gwyn yw'r ffurf fetelaidd o dun yr ydym fwyaf cyfarwydd ag ef. Mae tun llwyd yn anfetelaidd ac mae'n ddeunydd powdr llwyd. Nid oes llawer o ddefnyddiau ar gyfer tun llwyd.

Mae tun yn gallu gwrthsefyll cyrydiad dŵr. Mae hyn yn caniatáu iddo gael ei ddefnyddio fel deunydd platio i amddiffyn metelau eraill.

Ble mae i'w gael ar y Ddaear?

Canfyddir tun yng nghramen y Ddaear yn bennaf yn y cassiterite mwyn. Yn gyffredinol ni chanfyddir efyn ei ffurf rydd. Mae tua'r 50fed elfen fwyaf toreithiog yng nghramen y Ddaear.

Mae mwyafrif y tun yn cael ei gloddio yn Tsieina, Malaysia, Periw ac Indonesia. Mae amcangyfrifon y bydd y tun y gellir ei ddefnyddio ar y Ddaear wedi diflannu ymhen 20 i 40 mlynedd.

Sut mae tun yn cael ei ddefnyddio heddiw?

Mae'r rhan fwyaf o dun heddiw wedi arfer â gwneud sodr. Mae sodr yn gymysgedd o dun a phlwm a ddefnyddir i uno pibellau ac i wneud cylchedau electronig.

Defnyddir tun hefyd fel platio i amddiffyn metelau eraill megis plwm, sinc a dur rhag cyrydiad. Caniau dur yw caniau tun mewn gwirionedd wedi'u gorchuddio â phlatio o dun.

Mae cymwysiadau eraill ar gyfer tun yn cynnwys aloion metel fel efydd a phiwter, cynhyrchu gwydr gan ddefnyddio proses Pilkington, past dannedd, a gweithgynhyrchu tecstilau.

Sut cafodd ei ddarganfod?

Mae tun wedi bod yn hysbys ers yr hen amser. Defnyddiwyd tun yn helaeth gyntaf gan ddechrau gyda'r Oes Efydd pan gyfunwyd tun â chopr i wneud yr aloi efydd. Roedd efydd yn galetach na chopr pur ac yn haws gweithio ag ef a'i gastio.

Ble cafodd tun ei enw?

Mae tun yn cael ei enw o'r iaith Eingl-Sacsonaidd . Daw'r symbol "Sn" o'r gair Lladin am dun, "stannum."

Isotopau

Mae gan dun ddeg isotop sefydlog. Dyma'r isotopau mwyaf sefydlog o'r holl elfennau. Yr isotop mwyaf niferus yw tun-120.

Ffeithiau Diddorolam Tun

 • Pan fydd bar o dun yn plygu, bydd yn gwneud sain sgrechian o'r enw "cri tin". Mae hyn oherwydd bod strwythur grisial yr atomau wedi torri.
 • Aloi tun yw piwter sydd o leiaf 85% o dun. Mae elfennau eraill mewn piwter yn gyffredinol yn cynnwys copr, antimoni, a bismuth.
 • Bydd tun gwyn yn trawsnewid yn dun llwyd pan fydd y tymheredd yn disgyn yn is na 13.2 gradd C. Mae hyn yn cael ei atal trwy ychwanegu mân amhureddau at dun gwyn.
 • Mae efydd fel arfer yn cynnwys 88% o gopr a 12% tun.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Metelau Alcali

Lithiwm

Sodiwm

Potasiwm

Metelau Daear Alcalïaidd

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Trosiannol

Sgandiwm

Titaniwm

Fanadiwm

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

Nicel

Copper

Sinc

Arian<10

Platinwm

Aur

Mercwri

Metelau Ôl-drosglwyddo

Alwminiwm<10

Gallium

Tun

Plwm

Metaloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

Anfetelau

Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Y Dywysoges Diana

Ffosfforws

Sylffwr

<9 Halogens Flworin

Clorin

Iodin

NobleNwyon

Heliwm

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinides

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Kievan Rus

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.