America drefedigaethol i Blant: Y Tair Gwlad ar Ddeg

America drefedigaethol i Blant: Y Tair Gwlad ar Ddeg
Fred Hall

America Drefedigaethol

Y Tair Gwladfa ar Ddeg

Ffurfiwyd yr Unol Daleithiau o dair ar ddeg o drefedigaethau Prydeinig ym 1776. Roedd llawer o'r cytrefi hyn wedi bod o gwmpas ers ymhell dros 100 mlynedd gan gynnwys y nythfa gyntaf o Virginia a sefydlwyd yn 1607. Gweler isod fap o'r tair ar ddeg o gytrefi gwreiddiol.

Beth yw trefedigaeth?

Rhan o dir sydd dan reolaeth wleidyddol gwlad arall yw trefedigaeth. . Fel arfer mae'r wlad sy'n rheoli yn gorfforol bell i ffwrdd o'r wladfa, fel yn achos Lloegr a'r trefedigaethau Americanaidd. Yn nodweddiadol mae trefedigaethau yn cael eu sefydlu a'u setlo gan bobl o'r wlad gartref, fodd bynnag, efallai y bydd ymsefydlwyr o wledydd eraill hefyd. Roedd hyn yn arbennig o wir am y trefedigaethau Americanaidd a oedd ag ymsefydlwyr o bob rhan o Ewrop.

Dyma restr o'r tair trefedigaeth ar ddeg gyda'r flwyddyn y cawsant eu sefydlu yn ( ) a nodyn ar sut y cawsant eu sefydlu.

 • Virginia (1607) - John Smith a'r London Company.
 • Efrog Newydd (1626) - Sefydlwyd yn wreiddiol gan yr Iseldiroedd. Daeth yn wladfa Brydeinig yn 1664.
 • New Hampshire (1623) - John Mason oedd y deiliad tir cyntaf. Yn ddiweddarach John Wheelwright.
 • Bae Massachusetts (1630) - Piwritaniaid yn chwilio am ryddid crefyddol.
 • Maryland (1633) - George a Cecil Calvert fel hafan ddiogel i Gatholigion.
 • Connecticut (1636) - Thomas Hooker ar ôl iddo gael gwybodgadael Massachusetts.
 • Rhode Island (1636) - Roger Williams i gael lle o ryddid crefyddol i bawb.
 • Delaware (1638) - Peter Minuit a'r New Sweden Company. Cymerodd Prydain drosodd yn 1664.
 • Gogledd Carolina (1663) - Yn wreiddiol yn rhan o Dalaith Carolina. Wedi gwahanu oddi wrth Dde Carolina yn 1712.
 • South Carolina (1663) - Yn wreiddiol yn rhan o Dalaith Carolina. Gwahanwyd oddi wrth Ogledd Carolina yn 1712.
 • New Jersey (1664) - Ymsefydlodd yr Iseldirwyr am y tro cyntaf, cymerodd y Saeson drosodd yn 1664.
 • Pennsylvania (1681) - William Penn a'r Crynwyr.
 • Georgia (1732) - James Oglethorpe fel setliad i ddyledwyr.
Pam sefydlwyd y trefedigaethau?

Roedd y Frenhines Elisabeth eisiau sefydlu trefedigaethau yn yr Americas er mwyn tyfu yr Ymerodraeth Brydeinig a gwrthsefyll y Sbaenwyr. Roedd y Saeson yn gobeithio dod o hyd i gyfoeth, creu swyddi newydd, a sefydlu porthladdoedd masnach ar hyd arfordir yr Americas.

Mae gan bob trefedigaeth, fodd bynnag, ei hanes unigryw ei hun ar sut y cafodd ei sefydlu. Sefydlwyd llawer o'r trefedigaethau gan arweinwyr crefyddol neu grwpiau oedd yn chwilio am ryddid crefyddol. Roedd y cytrefi hyn yn cynnwys Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, a Connecticut. Sefydlwyd trefedigaethau eraill yn llwyr gyda’r gobaith o greu cyfleoedd masnach newydd ac elw i fuddsoddwyr.

Rhanbarthau Trefedigaethol

Yn aml, rhennir y trefedigaethau yn dri rhanbarthgan gynnwys Trefedigaethau New England, y Trefedigaethau Canol, a'r Trefedigaethau Deheuol. 11>

 • Bae Massachusetts
 • Hampshire Newydd
 • Rhode Island
 • Trefedigaethau Canol

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Cobalt
  • Delaware
  • New Jersey
  • Efrog Newydd
  • Pennsylvania
  17> Trefedigaethau Deheuol
  • Georgia
  • Maryland
  • Gogledd Carolina
  • De Carolina
  • Virginia
  Ffeithiau Diddorol am y Tair Gwladfa ar Ddeg
  • Mae trefedigaethau Prydeinig Americanaidd eraill na ddaeth yn daleithiau erioed yn cynnwys Gwladfa Goll Roanoke a Plymouth Colony (a ddaeth yn rhan o Wladfa Bae Massachusetts).
  • Bywyd roedd yn anodd i'r gwladychwyr cynnar. Goroesodd llai na hanner yr ymsefydlwyr cyntaf y gaeaf cyntaf yn Jamestown (Virginia) ac yn y Wladfa Plymouth.
  • Enwyd llawer o'r trefedigaethau ar ôl llywodraethwyr Lloegr gan gynnwys y Carolinas (ar gyfer y Brenin Siarl I). Virginia (ar gyfer y Forwyn Frenhines Elizabeth), a Georgia (ar gyfer y Brenin Siôr II).
  • Enwyd Massachusetts ar ôl llwyth lleol o Americanwyr Brodorol.
  • Roedd gan Loegr hefyd gytrefi i'r gogledd o'r Tair Gwlad ar Ddeg gan gynnwys Newfoundland a Nova Scotia.
  • Efrog Newydd oedd yr enw gwreiddiol ar Ddinas Efrog Newydd ac roedd yn rhan o drefedigaeth Iseldiraidd New Netherland.
  Gweithgareddau
  • Cymerwch ddeg cwestiwncwis.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am America Drefedigaethol:

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Amddiffyn 20>
  Trefedigaethau a Lleoedd

  Trefedigaeth Goll Roanoke

  Anheddiad Jamestown

  Trefedigaeth Plymouth a'r Pererinion

  Y Tair Gwladfa ar Ddeg

  Williamsburg

  Bywyd Dyddiol

  Dillad - Dynion

  Dillad - Merched

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Bwyd a Choginio

  Cartrefi ac Anheddau

  Swyddi a Galwedigaethau

  Lleoedd Mewn Tref Drefedigaethol

  Swyddi Merched

  Caethwasiaeth

  Pobl

  William Bradford

  Henry Hudson

  Pocahontas

  James Oglethorpe

  William Penn

  Piwritaniaid

  John Smith

  Roger Williams

  5>Digwyddiadau <7

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Rhyfel y Brenin Philip

  Mordaith Blodau Mai

  Treialon Gwrachod Salem

  Arall

  Llinell Amser o America Drefedigaethol

  Geirfa a Thelerau America Drefedigaethol

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> America drefedigaethol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.