Cemeg i Blant: Elfennau - Cobalt

Cemeg i Blant: Elfennau - Cobalt
Fred Hall

Elfennau i Blant

Cobalt

Cobalt yw'r elfen gyntaf yn nawfed golofn y tabl cyfnodol. Mae'n cael ei ddosbarthu fel metel trawsnewid. Mae gan atomau cobalt 27 electron a 27 proton gyda 32 niwtron yn yr isotop mwyaf niferus.

Nodweddion a Phriodweddau

O dan amodau safonol mae cobalt yn fetel caled, brau ag a lliw glas-gwyn. Mae'n un o'r ychydig elfennau sy'n naturiol magnetig. Gellir ei fagneteiddio'n hawdd ac mae'n cynnal ei fagnetedd ar dymheredd uchel.

Dim ond braidd yn adweithiol yw cobalt. Mae'n adweithio'n araf ag ocsigen o'r aer. Mae'n ffurfio llawer o gyfansoddion ag elfennau eraill megis cobalt(II) ocsid, fflworid cobalt(II) a sylffid cobalt.

Ble mae cobalt i'w gael ar y Ddaear?

Nid yw cobalt i'w gael fel elfen rydd, ond fe'i darganfyddir mewn mwynau yng nghramen y Ddaear. Mae mwynau cobalt yn cynnwys erythrit, cobaltite, sgutterudite, a glawcodot. Mae mwyafrif y cobalt yn cael ei gloddio yn Affrica ac mae'n sgil-gynnyrch o fwyngloddio eraillmetelau gan gynnwys nicel, copr, arian, plwm, a haearn.

Gweld hefyd:4 Delwedd 1 Gair - Gêm Geiriau

Sut mae cobalt yn cael ei ddefnyddio heddiw?

Mae'r rhan fwyaf o'r cobalt sy'n cael ei gloddio yn cael ei ddefnyddio mewn uwch-aloiau, sef gwrthsefyll cyrydiad yn fawr ac maent yn sefydlog ar dymheredd uchel.

Mae cobalt hefyd yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng lliwio glas mewn paent, inciau, gwydr, cerameg, a hyd yn oed colur.

Mae cymwysiadau eraill ar gyfer cobalt yn cynnwys batris, catalyddion diwydiannol, electroplatio, a magnetau pwerus.

Sut y cafodd ei ddarganfod?

Darganfuwyd cobalt gan y fferyllydd o Sweden, George Brandt ym 1735. Arwahanodd yr elfen a profi mai dyma ffynhonnell y lliw mewn gwydr glas y credid yn flaenorol ei fod yn dod o bismuth.

Defnyddiwyd cyfansoddion cobalt trwy gydol yr hen hanes gan wareiddiadau fel Tsieina Hynafol a Rhufain i wneud gwydr glas a serameg.

Mae cobalt hefyd yn bwysig i fywyd anifeiliaid. Mae'r corff yn ei ddefnyddio i greu ensymau penodol. Mae hefyd yn gydran o'r fitamin B 12 .

Ble cafodd cobalt ei enw?

Mae Cobalt yn cael ei enw o'r gair Almaeneg "kobalt" sy'n golygu "goblin." Rhoddodd glowyr yr enw hwn ar fwyn cobalt gan eu bod yn ofergoelus ynghylch mwyngloddio'r mwyn.

Isotopau

Dim ond un isotop sefydlog sydd i'w gael ym myd natur: cobalt-59.

Gwladwriaethau Ocsidiad

Mae cobalt yn bodoli gyda chyflyrau ocsidiad yn amrywio o -3 i +4. Y mwyaf cyffredincyflyrau ocsidiad yw +2 a +3.

Ffeithiau Diddorol am Cobalt

 • Cobalt oedd y metel cyntaf i gael ei ddarganfod ers y cyfnod cynhanesyddol a’r metel cyntaf gyda darganfyddwr wedi’i gofnodi .
 • Defnyddir Cobalt-60 i greu pelydrau gama a ddefnyddir i drin canser ac i sterileiddio cyflenwadau meddygol.
 • Gall gormod neu rhy ychydig o cobalt yn y corff achosi problemau iechyd.<14
 • Mae symiau bach o cobalt yn cael eu defnyddio mewn gwrtaith weithiau.
 • Mae'r rhan fwyaf o'r cobalt a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau yn cael ei fewnforio o wledydd eraill.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

<--- Haearn Nicel--->

 • Symbol: Co
 • Rhif Atomig: 27
 • Pwysau Atomig: 58.933
 • Dosbarthiad: Metel trosiannol
 • Cyfnod ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd: 8.9 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt Toddi: 1495°C, 2723°F
 • Pwynt Berwi: 2927°C, 5301° F
 • Darganfuwyd gan: George Brandt ym 1735
Metelau Alcali

Lithiwm

Sodiwm

Potasiwm

Metelau Daear Alcalïaidd

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Trosiannol

Sgandiwm

Titaniwm

Fanadium

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

Nickel<10

Copr

Zi nc

Arian

Platinwm

Aur

Mercwri

19>Ôl-bontioMetelau

Alwminiwm

Gallium

Tun

Plwm

Metaloidau <10

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

19>Anfetelau

Hydrogen

9>Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Sylffwr

Halogens

Flworin

Clorin

Iodin

Nwyon Nobl

Heliwm

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinides

Gweld hefyd: Chwyldro Diwydiannol: Injan Stêm i Blant

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

7> Arall

Geirfa a Thelerau

Chemist ry Offer Lab

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.