ਜਾਨਵਰ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਲਾ ਮੱਛੀ

ਜਾਨਵਰ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਲਾ ਮੱਛੀ
Fred Hall

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਲਾ

ਮੋਲਾ ਮੋਲਾ

ਸਰੋਤ: NOAA

ਵਾਪਸ ਜਾਨਵਰਾਂ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਨੀ ਮੱਛੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਮੋਲਾ ਮੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਲਾ ਮੱਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 2,200 ਹੈ ਪੌਂਡ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ 5,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਖੰਭ ਹਨ (ਪੈਕਟੋਰਲ ਫਿਨਸ), ਪਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਤੈਰਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਨ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ

ਸਰੋਤ: NOAA ਸਨਫਿਸ਼ ਦੀ ਸਲੇਟੀ, ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚ ਫਰਾਈ ਸਕੂਲਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਲਗ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਫਰੀਕਾ: ਕੁਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ (ਨੂਬੀਆ)

ਇਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ)

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਵੇਗੀ। ਮੱਛੀ, ਜ਼ੂਪਲੈਂਕਟਨ, ਸਕੁਇਡ, ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਲਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਦੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦ ਮੋਲਾ ਮੋਲਾ

ਸਰੋਤ: NOAA ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ The Ocean Sunfish

  • ਮੋਲਾ ਨਾਮ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ, ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਕ, ਕਾਤਲ ਵ੍ਹੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹਨ।
  • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਨਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਨਫਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਰੀ ਬੇ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਸੀ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੋਰਸਲ ਫਿਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਤ੍ਹਾ।

ਮੱਛੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਬ੍ਰੂਕ ਟਰਾਊਟ

ਕਲਾਊਨਫਿਸ਼

ਗੋਲਡਫਿਸ਼<4

ਮਹਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸ਼ਾਰਕ

ਲਾਰਜਮਾਊਥ ਬਾਸ

ਲਾਇਨਫਿਸ਼

ਓਸ਼ਨ ਸਨਫਿਸ਼ ਮੋਲਾ

ਸਵੋਰਡਫਿਸ਼

ਵਾਪਸ ਮੱਛੀ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।