Yr Hen Aifft i Blant: Rheol Roegaidd a Rhufeinig

Yr Hen Aifft i Blant: Rheol Roegaidd a Rhufeinig
Fred Hall

Yr Hen Aifft

Rheol Groeg a Rhufain

Hanes >> Yr Hen Aifft

Daeth Cyfnod Hwyr hanes yr Hen Aifft i ben yn 332 CC pan orchfygwyd yr Aifft gan y Groegiaid. Ffurfiodd y Groegiaid eu llinach eu hunain o'r enw Brenhinllin Ptolemaidd a deyrnasodd am bron i 300 mlynedd hyd at 30 CC. Yn 30 CC cymerodd y Rhufeiniaid reolaeth ar yr Aifft. Bu'r Rhufeiniaid yn teyrnasu am dros 600 mlynedd tan tua 640 OC.

Alexander Fawr

Yn 332 CC, ysgubodd Alecsander Fawr i lawr o Wlad Groeg gan orchfygu llawer o'r Dwyrain Canol yr holl ffordd i India. Ar y ffordd fe orchfygodd yr Aifft. Cyhoeddwyd Alexander yn Pharo yr Aifft. Sefydlodd brif ddinas Alecsandria ar hyd arfordir gogleddol yr Aifft.

Pan fu farw Alecsander Fawr, rhannwyd ei deyrnas ymhlith ei gadfridogion. Daeth un o'i gadfridogion, Ptolemy I Soter, yn pharaoh yr Aifft. Sefydlodd y Brenhinllin Ptolemaidd yn 305 CC.

Penddelw o Ptolemy I Soter

Llun gan Marie-Lan Nguyen Y Brenhinllin Ptolemaidd

Y Brenhinllin Ptolemaidd oedd llinach olaf yr Hen Aifft. Er bod Ptolemy I a llywodraethwyr diweddarach yn Roegiaid, ymgymerasant â chrefydd a llawer o draddodiadau'r Hen Aifft. Ar yr un pryd, fe wnaethon nhw gyflwyno llawer o agweddau ar ddiwylliant Groeg i ffordd yr Aifft o fyw.

Am nifer o flynyddoedd, roedd yr Aifft yn ffynnu o dan reolaeth y Brenhinllin Ptolemaidd. Adeiladwyd llawer o demlau yn null y NewyddTeyrnas. Yn ei hanterth, tua 240 CC, ehangodd yr Aifft i reoli Libya, Kush, Palestina, Cyprus, a llawer o ddwyrain Môr y Canoldir.

Alexandria

Yn ystod y cyfnod hwn , daeth Alecsandria yn un o'r dinasoedd pwysicaf ym Môr y Canoldir. Gwasanaethodd fel y prif borthladd masnach rhwng Asia, Affrica ac Ewrop. Roedd hefyd yn ganolbwynt diwylliant ac addysg Groeg. Llyfrgell Alecsandria oedd y llyfrgell fwyaf yn y byd gyda channoedd o filoedd o ddogfennau.

Dirywiad Brenhinllin Ptolemaidd

Pan fu farw Ptolemy III yn 221 CC, y Ptolemaidd Dynasty dechreuodd wanhau. Daeth y llywodraeth yn llwgr a digwyddodd llawer o wrthryfeloedd ledled y wlad. Ar yr un pryd, roedd yr Ymerodraeth Rufeinig yn dod yn gryfach ac yn meddiannu llawer o Fôr y Canoldir.

Brwydr yn erbyn Rhufain

Yn 31 CC, ymunodd Pharo Cleopatra VII â'r Rhufeiniaid cadfridog Mark Antony yn erbyn arweinydd Rhufeinig arall o'r enw Octavian. Cyfarfu'r ddwy ochr ym Mrwydr Actium lle trechwyd Cleopatra a Mark Antony yn gadarn. Flwyddyn yn ddiweddarach, cyrhaeddodd Octavian Alecsandria a threchu byddin yr Aifft.

Rheol Rufeinig

Yn 30 CC, daeth yr Aifft yn dalaith Rufeinig swyddogol. Ni newidiodd bywyd bob dydd yn yr Aifft fawr ddim o dan reolaeth y Rhufeiniaid. Daeth yr Aifft yn un o daleithiau pwysicaf Rhufain fel ffynhonnell grawn ac fel canolfan fasnach. Am rai cannoedd o flynyddoedd, roedd yr Aifft yn ffynhonnell wychcyfoeth i Rufain. Pan holltodd Rhufain yn y 4edd ganrif, daeth yr Aifft yn rhan o'r Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol (a elwir hefyd yn Byzantium).

Concwest Mwslimaidd yr Aifft

Yn y 7fed ganrif, Daeth yr Aifft dan ymosodiad cyson o'r dwyrain. Fe'i gorchfygwyd gyntaf gan y Sassaniaid yn 616 ac yna gan yr Arabiaid yn 641. Byddai'r Aifft yn parhau dan reolaeth yr Arabiaid trwy gydol yr Oesoedd Canol.

Ffeithiau Diddorol Am yr Aifft o dan Reol Roegaidd a Rhufeinig<7

 • Goleudy Alecsandria oedd un o Saith Rhyfeddod yr Hen Fyd.
 • Cleopatra VII oedd pharaoh olaf yr Aifft. Lladdodd hi ei hun pan gymerodd y Rhufeiniaid reolaeth ar Alecsandria.
 • Octafaidd yn ddiweddarach fyddai Ymerawdwr cyntaf Rhufain a newidiodd ei enw i Augustus.
 • Roedd gan Cleopatra fab gyda Julius Caesar o'r enw Cesarion. Cymerodd yr enw Ptolemy XV hefyd.
 • Galwodd y Rhufeiniaid dalaith yr Aifft yn "Aegyptus."
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
5>

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Rhyfeloedd Persia

  Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

  Trosolwg
  20>Llinell Amser yr Hen Aifft

  Hen Deyrnas

  Teyrnas Ganol

  Teyrnas Newydd

  Y Cyfnod Hwyr

  Rheol Groeg a Rhufeinig

  Henebion a Daearyddiaeth

  Daearyddiaeth aAfon Nîl

  Dinasoedd yr Hen Aifft

  Dyffryn y Brenhinoedd

  Pyramidau'r Aifft

  Pyramid Mawr yn Giza

  Y Sffincs Mawr

  Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Athen

  Beddrod y Brenin Tut

  Temlau Enwog

  Diwylliant

  Bwyd, Swyddi, Bywyd Bob Dydd yr Aifft

  Celf yr Hen Aifft

  Dillad

  Adloniant a Gemau

  Duwiau a Duwiesau Aifft

  Templau ac Offeiriaid

  Yr Aifft Mummies

  Llyfr y Meirw

  Llywodraeth yr Hen Aifft

  Rolau Merched

  Heroglyffics

  Enghreifftiau Hieroglyffig

  18> Pobl

  Pharaohs

  Akhenaten

  Amenhotep III

  Cleopatra VII

  Hatshepsut

  Ramses II

  Thutmose III

  Tutankhamun

  Arall

  Dyfeisiadau a Thechnoleg

  Cychod a Chludiant

  Byddin a Milwyr yr Aifft

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Hen Aifft
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.