Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Athen

Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Athen
Fred Hall

Gwlad Groeg yr Henfyd

Dinas Athen

Y Parthenon . Llun ger Mynydd

Hanes >> Gwlad Groeg yr Henfyd

Athen yw un o ddinasoedd mawr y byd. Yn ystod cyfnod yr Hen Roegiaid roedd yn ganolbwynt pŵer, celf, gwyddoniaeth ac athroniaeth yn y byd. Mae Athen yn un o ddinasoedd hynaf y byd hefyd, gyda hanes cofnodedig yn mynd yn ôl dros 3400 o flynyddoedd. Dyma fan geni democratiaeth a chalon gwareiddiad yr Hen Roeg.

Enw ar ôl Athena

Athen wedi ei henwi ar ôl y dduwies Roegaidd Athena. Hi oedd duwies doethineb, rhyfel, a gwareiddiad ac yn noddwr dinas Athen. Saif ei chysegr, y Parthenon, ar ben bryn yng nghanol y ddinas.

Yr Agora

Yr agora oedd canolbwynt masnach a llywodraeth yr hen fyd. Athen. Roedd ganddi ardal fawr agored ar gyfer cyfarfodydd a oedd wedi'i hamgylchynu gan adeiladau. Temlau oedd llawer o'r adeiladau, gan gynnwys temlau a adeiladwyd i Zeus, Hephaestus, ac Apollo. Roedd rhai o'r adeiladau yn adeiladau'r llywodraeth fel y Bathdy, lle gwnaed darnau arian, a'r Strategion, lle cyfarfu 10 arweinydd milwrol Athen o'r enw y Strategoi.

Roedd yr agora yn lle i bobl gyfarfod a thrafod syniadau ar athroniaeth a llywodraeth. Dyma'r man lle daeth democratiaeth yr hen Roeg yn fyw gyntaf.

Yr Acropolis

Roedd yr Acropoliswedi ei adeiladu ar fryn yn nghanol dinas Athen. Wedi'i amgylchynu gan waliau cerrig, fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol fel cadarnle a chaer lle gallai'r bobl encilio pan ymosodwyd ar y ddinas. Yn ddiweddarach, adeiladwyd llawer o demlau ac adeiladau yma i edrych dros y ddinas. Fe'i defnyddiwyd fel caer am beth amser, fodd bynnag.

Acropolis Athen . Llun gan Leonard G.

Yng nghanol yr Acropolis mae'r Parthenon. Cysegrwyd yr adeilad hwn i'r dduwies Athena ac fe'i defnyddiwyd hefyd i storio aur. Roedd temlau eraill yn yr acropolis fel Teml Athena Nike a'r Erchteum.

Ar lethr yr acropolis roedd theatrau lle'r oedd dramâu a gwyliau'n cael eu dathlu. Y mwyaf oedd Theatr Dionysus, duw gwin a noddwr y theatr. Cynhaliwyd cystadlaethau yma i weld pwy oedd wedi ysgrifennu’r ddrama orau. Gallai hyd at 25,000 o bobl fynychu ac roedd y cynllun mor dda fel bod pawb yn gallu gweld a chlywed y ddrama.

Oes Pericles

Cyrhaeddodd dinas Athen hynafol ei uchafbwynt yn ystod arweinyddiaeth Pericles o 461 i 429 CC, a elwir yn Oes y Pericles. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Pericles yn hyrwyddo democratiaeth, y celfyddydau, a llenyddiaeth. Adeiladodd hefyd lawer o strwythurau gwych y ddinas gan gynnwys ailadeiladu llawer o'r Acropolis ac adeiladu'r Parthenon.

Gweithgareddau

 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am hyntudalen.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am Wlad Groeg yr Henfyd:

  Trosolwg
  9>

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas Groeg -yn datgan

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Wyddor Groeg

  Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gweld hefyd: Amgylchedd i Blant: Llygredd Dŵr

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Gweld hefyd: Mesopotamia Hynafol: Epig Gilgamesh

  Caethweision

  Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groeg

  Mytholeg Roeg

  6>Duwiau Groeg a Chwedloniaeth

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Groeg Fy tholeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey

  Y Duwiau Olympaidd

  Zeus

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  Ares

  6>Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Hades

  Yn gweithioDyfynnwyd

  Hanes >> Groeg yr Henfyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.