Rhyfel Byd Cyntaf: Brwydr Gyntaf y Marne

Rhyfel Byd Cyntaf: Brwydr Gyntaf y Marne
Fred Hall

Rhyfel Byd I

Brwydr Gyntaf y Marne

Ymladdwyd dwy frwydr fawr ar lan Afon Marne ger Paris, Ffrainc. Mae'r erthygl hon yn trafod y frwydr gyntaf a ymladdwyd yn 1914 rhwng Medi 5ed a'r 12fed. Ymladdwyd Ail Frwydr y Marne bedair blynedd yn ddiweddarach ym 1918 rhwng Gorffennaf 15fed ac Awst 6ed.

Pwy ymladdodd ym Mrwydr Gyntaf y Marne?

Brwydr Gyntaf y Marne? Ymladdwyd Marne rhwng yr Almaen a chynghreiriaid Ffrainc a Phrydain. Roedd dros 1,400,000 o filwyr Almaenig dan arweiniad y Cadfridog Helmuth von Moltke. Roedd gan y Ffrancwyr a Phrydain ychydig dros 1,000,000 o filwyr gan gynnwys chwe byddin Ffrainc ac un fyddin Brydeinig. Arweiniwyd y Ffrancwyr gan y Cadfridog Joseph Joffre a'r Prydeinwyr gan y Cadfridog John French.

Map o Frwydr Gyntaf y Marne o Fyddin yr UD

(Cliciwch y map am olygfa fwy)

Arwain at y Frwydr

Roedd Rhyfel Byd Cyntaf wedi dechrau rhyw fis cyn y frwydr. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yr Almaen wedi bod yn ennill tir yn raddol ac yn ennill y mwyafrif o'r brwydrau. Roeddent wedi symud ymlaen trwy Wlad Belg ac yn gorymdeithio trwy Ffrainc.

Roedd cyflymder ymosodiad yr Almaen i gyd yn rhan o strategaeth ryfel o'r enw Cynllun Schlieffen. Gobaith yr Almaen oedd concro Ffrainc a Gorllewin Ewrop cyn i'r Rwsiaid allu ymgynnull eu byddin ac ymosod o'r dwyrain. Fel hyn ni fyddai'n rhaid i'r Almaen ond ymladdrhyfel ar un ffrynt ar y tro.

Wrth i'r Almaenwyr agosáu at Baris, penderfynodd Cynghreiriaid Prydain a Ffrainc roi pob ymdrech i atal byddin yr Almaen rhag symud ymlaen. Daeth y frwydr hon i gael ei hadnabod fel Brwydr Gyntaf y Marne.

Y Frwydr

Cadfridog Ffrainc Joseph Joffre a benderfynodd ei bod yn bryd i'r Cynghreiriaid wrthymosod ar y Almaenwyr. Ar y dechrau, dywedodd yr arweinydd Prydeinig Syr John French fod ei ddynion wedi blino gormod o'r encil i ymosod. Fodd bynnag, argyhoeddodd gweinidog rhyfel Prydain, yr Arglwydd Kitchener, ef i ymuno â'r Cadfridog Joffre yn yr ymosodiad.

24> Milwyr yn gyrru i frwydrgan Anhysbys

Wrth i'r Almaenwyr symud ymlaen, daeth eu byddinoedd i ben a thyfodd bwlch mawr rhwng byddinoedd Cyntaf ac Ail byddin yr Almaen. Manteisiodd y Cynghreiriaid ar y bwlch hwn a chyhuddwyd y ddwy fyddin oedd yn hollti lluoedd yr Almaen. Yna ymosodasant o bob ochr gan ddrysu'r Almaenwyr.

Ar ôl ychydig ddyddiau o ymladd, gorfodwyd yr Almaenwyr i encilio. Enciliasant yn ôl i Afon Aisne yng ngogledd Ffrainc. Yma adeiladon nhw linellau hir o ffosydd a llwyddo i atal byddin y Cynghreiriaid. Byddent yn dal y swydd hon am y pedair blynedd nesaf.

Canlyniadau

Dioddefodd y byddinoedd ar ddwy ochr Brwydr Gyntaf y Marne anafiadau trwm. Cafodd y Cynghreiriaid tua 263,000 o filwyr eu hanafu gan gynnwys 81,000 a fu farw. Cafodd tua 220,000 o Almaenwyr eu hanafuneu laddwyd.

Ystyriwyd y frwydr yn fuddugoliaeth fawr, fodd bynnag, i'r Cynghreiriaid. Trwy atal byddin yr Almaen, roedden nhw wedi gorfodi'r Almaen i ymladd y rhyfel ar ddwy ffrynt. Wrth i'r Rwsiaid ddechrau ymosod o'r dwyrain, bu'n rhaid dargyfeirio lluoedd yr Almaen i'r dwyrain tra'n dal i geisio atal y Ffrancwyr a Phrydain yn y gorllewin.

Tacsis o Baris yn cael eu defnyddio i gludo milwyr yn gyflym

Ffynhonnell: Freddyz yn Wikimedia Commons

Ffeithiau Diddorol am Frwydr Gyntaf y Marne

 • Defnyddiwyd y Ffrancwyr tacsis ym Mharis i helpu i symud milwyr yn gyflym o amgylch maes y gad. Daeth y tacsis hyn i gael eu hadnabod fel "tacsis y Marne" a daethant yn symbol o ewyllys Ffrainc i ennill y rhyfel.
 • Dyma'r frwydr fawr gyntaf lle defnyddiwyd awyrennau rhagchwilio i ddarganfod safleoedd milwrol y gelyn. Chwaraeodd hyn ran allweddol wrth helpu'r cynghreiriaid i leoli milwyr ac ennill y frwydr.
 • Roedd lluoedd yr Almaen wedi blino'n lân erbyn iddynt gyrraedd Paris. Roedd rhai o'r milwyr wedi gorymdeithio dros 150 o filltiroedd.
 • Ymladdodd mwy na dwy filiwn o filwyr yn y frwydr gyda dros hanner miliwn wedi'u clwyfo neu eu lladd.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Haearn

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.<7

  Dysgu Mwy am Ryfel BydI:

  22> 24>24> 13>
 • Llinell Amser y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Achosion y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Pwerau'r Cynghreiriaid
 • Pwerau Canolog
 • Yr Unol Daleithiau yn Rhyfel Byd I<15
 • Rhyfela yn y Ffosydd
 • Brwydrau a Digwyddiadau:
  Trosolwg:

   Assssination of Archduke Ferdinand
  • suddo’r Lusitania<15
  • Brwydr Tannenberg
  • Brwydr Gyntaf y Marne
  • Brwydr y Somme
  • Cwyldro Rwsia
  Arweinwyr:

   David Lloyd George
  • Kaiser Wilhelm II
  • Barwn Coch
  • Tsar Nicholas II
  • Vladimir Lenin
  • Woodrow Wilson
  Arall:

  • Hedfan yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Cadoediad y Nadolig
  • Pedwar Pwynt ar Ddeg Wilson
  • Y Rhyfel Byd Cyntaf Newidiadau mewn Rhyfela Modern
  • Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf a Chytundebau
  • Geirfa a Thelerau
  Gwaith a Ddyfynnwyd<7

  Hanes >> Rhyfel Byd I

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Ulysses S. Grant i Blant  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.