Cemeg i Blant: Elfennau - Haearn

Cemeg i Blant: Elfennau - Haearn
Fred Hall

Elfennau i Blant

Haearn

<--- Manganîs Cobalt--->

 • Symbol: Fe
 • Rhif Atomig: 26
 • Pwysau Atomig: 55.845
 • Dosbarthiad: Metel trosiannol
 • Cyfnod ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd: 7.874 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt Toddi: 1538°C, 2800°F
 • Berwbwynt: 2862°C, 5182° F
 • Darganfyddwyd gan: Yn hysbys ers yr hen amser
Haearn yw’r elfen gyntaf yn wythfed golofn y tabl cyfnodol. Mae'n cael ei ddosbarthu fel metel trawsnewid. Mae gan atomau haearn 26 electron a 26 proton gyda 30 niwtron yn yr isotop mwyaf toreithiog. Dyma'r chweched elfen fwyaf helaeth yn y bydysawd.

Nodweddion a Phriodweddau

Yn ei ffurf bur metel llwydaidd gweddol feddal yw haearn. Mae'n adweithiol iawn a bydd yn hawdd cyrydu neu rydu. Mae'n hydrin ac yn ddargludydd trydan a gwres gweddus.

Haearn yw'r mwyaf naturiol magnetig o'r elfennau. Mae elfennau magnetig naturiol eraill yn cynnwys cobalt a nicel.

Mae haearn yn mynd yn llawer anoddach o'i alo ag elfennau eraill megis carbon.

Gellir dod o hyd i haearn mewn pedair ffurf allotropig. Y ffurf fwyaf sefydlog o haearn ar dymereddau arferol yw haearn alffa a elwir yn gyffredin yn ferrite.

Ble mae haearn i'w gael ar y Ddaear?

Haearn yw'r elfen fwyaf helaeth yn y Ddaear.Mae craidd y Ddaear yn cynnwys aloi haearn-nicel yn bennaf. Mae haearn hefyd yn ffurfio tua 5% o gramen y Ddaear lle dyma'r bedwaredd elfen fwyaf toreithiog.

Oherwydd bod haearn yn ocsideiddio pan ddaw i gysylltiad ag aer, mae'r rhan fwyaf o'r haearn sydd i'w gael ar wyneb y Ddaear sydd mewn mwynau haearn ocsid fel hematit a magnetit.

Mae haearn hefyd i'w gael mewn meteorynnau a all weithiau gynnwys canran fawr o haearn.

Sut mae haearn yn cael ei ddefnyddio heddiw?<20

Defnyddir haearn yn fwy nag unrhyw fetel arall ar gyfer cynhyrchu aloion metel. Mae'r aloion haearn pwysicaf yn cynnwys haearn bwrw, haearn crai, haearn gyr, a dur. Mae yna wahanol aloion o ddur, ond maen nhw i gyd yn cynnwys haearn fel y prif fetel. Carbon yw un o'r prif elfennau aloi wedi'i gymysgu â haearn i wneud dur. Mae elfennau eraill sy'n gyffredin mewn dur yn cynnwys manganîs, ffosfforws, sylffwr, a silicon.

Mae dur o haearn yn rhad ac yn gryf iawn. Fe'i defnyddir wrth gynhyrchu pob math o eitemau gan gynnwys ceir, llongau, adeiladau ac offer. Defnyddir dur di-staen mewn offer cartref, offer coginio, offer llawfeddygol, ac offer diwydiannol.

Mae haearn hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn bioleg. Mae'n bwysig mewn planhigion ar gyfer ffotosynthesis. Yn y corff dynol mae haearn yn brif gydran o'r gwaed sy'n cludo ocsigen drwy'r corff o'r ysgyfaint.

Sut cafodd ei ddarganfod?

Mae haearn wedi cael eia ddefnyddir gan bobl ers yr hen amser. Defnyddiwyd haearn wedi'i doddi gyntaf ym Mesopotamia Hynafol a'r Hen Aifft. Dechreuodd haearn gymryd lle efydd yn ystod yr Oes Haearn a ddechreuodd tua 1200 CC.

Ble cafodd haearn ei enw?

Mae haearn yn cael ei enw o derm Eingl-Sacsonaidd . Daw'r symbol Fe o'r gair Lladin am haearn, "fferum."

Isotopau

Mae haearn yn digwydd yn naturiol ar ffurf pedwar isotop sefydlog: 54Fe, 56Fe, 57Fe , a 58Fe. Mae tua 92% o haearn yn 56Fe.

Cyflyrau Ocsidiad

Gall haearn fodoli mewn cyflyrau ocsidiad o -2 i +6. Y cyflyrau mwyaf cyffredin yw +2 a +3.

Ffeithiau Diddorol am Haearn

 • Haearn bwrw yw pan fydd aloi haearn yn cael ei gynhesu i hylif ac yna'n cael ei dywallt i mewn i llwydni. Fe'i dyfeisiwyd yn Tsieina Hynafol yn y 5ed ganrif CC.
 • Crybwyllir haearn yn Llyfr Genesis yn y Beibl.
 • Ar ben Adeilad Chrysler yn Efrog Newydd a'r Gateway Arch yn Mae St Louis ill dau wedi'u gorchuddio â dur gloyw.
 • Mae ffynonellau da o haearn mewn bwyd yn cynnwys cig coch, ffa, pysgod, a llysiau deiliog gwyrdd.
 • Er bod rhywfaint o haearn yn bwysig i iechyd da, gall gormod o haearn fod yn ddrwg i chi.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Metelau Alcali
Lithiwm<10

Sodiwm

Potasiwm

AlcalinMetelau Daear

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

Metelau Trosiannol

Sgandiwm

Titaniwm

Fanadiwm

Cromiwm

Manganîs

Haearn

Cobalt

9>nicel

Copr

Sinc

Arian

Platinwm

Aur

Mercwri

<9 Metelau ôl-drawsnewid Alwminiwm

Gallium

Tun

Plwm

<9 Metaloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

19>Anfetelau 10>

Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Gweld hefyd: Mia Hamm: Chwaraewr Pêl-droed yr Unol Daleithiau

Sylffwr

Halogens

Flworin

Clorin

Iodin

Gweld hefyd: Seryddiaeth i Blant: Sêr

Nwyon Nobl

Heliwm

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinidau

Wraniwm

Plwtoniwm

<9 Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau<10

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Labordy Cemeg

Cemeg Organig

EnwogFferyllwyr

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.