Bywgraffiad y Llywydd Ulysses S. Grant i Blant

Bywgraffiad y Llywydd Ulysses S. Grant i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd Ulysses S. Grant

Grant Ulysses

gan Brady-Handy Photograph Collection

Ulysses S. Grant oedd 18fed Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1869-1877

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Lionfish

Is-lywydd: Schuyler Colfax, Henry Wilson

Parti: Gweriniaethol

Oedran urddo: 46

Ganwyd : Ebrill 27, 1822 yn Point Pleasant, Ohio

Bu farw: Gorffennaf 23, 1885 yn Mount McGregor, Efrog Newydd

Priod: Julia Dent Grant

Plant: Frederick, Ulysses, Ellen, Jesse

Llysenw: Grant Ildio Diamod

Bywgraffiad:

Am beth mae Ulysses S. Grant yn fwyaf adnabyddus?

Mae Ulysses S. Grant yn fwyaf adnabyddus am fod yn brif gadfridog milwyr yr Undeb yn ystod Rhyfel Cartref America. Gyrrodd ei enwogrwydd fel arwr rhyfel ef i'r Tŷ Gwyn lle cafodd ei lywyddiaeth ei difetha gan sgandalau.

Tyfu i Fyny

6> Lt. Gen. Ulysses S. Grant yn sefyll wrth

coeden o flaen pabell, Cold Harbour, Va.

Gan yr Archifau Gwladol tyfodd Grant i fyny yn Ohio y mab taner. Nid oedd eisiau bod yn farcer fel ei dad a threuliodd ei amser ar y fferm lle daeth yn farchog rhagorol. Awgrymodd ei dad ei fod yn mynychu Academi Filwrol yr Unol Daleithiau yn West Point. Ar y dechrau nid oedd Grant yn hoffi'r syniad gan nad oedd ganddo ddiddordeb mewn bod yn filwr,fodd bynnag, sylweddolodd mai dyma ei gyfle mewn addysg coleg ac yn y diwedd penderfynodd fynd.

Ar ôl graddio o West Point, daeth Grant yn swyddog yn y fyddin. Yn ystod Rhyfel Mecsico (1846-1848) gwasanaethodd o dan y Cadfridog Zachary Taylor. Yn ddiweddarach roedd ganddo amryw o byst ar arfordir y gorllewin. Roedd Grant yn unig dros ei wraig a'i deulu, fodd bynnag, ac aeth ati i yfed. Yn y diwedd gadawodd y fyddin i ddychwelyd adref ac agor storfa gyffredinol.

Y Rhyfel Cartref

Gyda dechrau'r Rhyfel Cartref, aeth Grant yn ôl i'r fyddin. Dechreuodd gyda milisia Illinois ac yn fuan symudodd i fyny'r rhengoedd yn y fyddin i fod yn gadfridog. Ym 1862 cafodd Grant ei fuddugoliaeth fawr gyntaf pan gipiodd Fort Donelson yn Tennessee. Daeth i gael ei adnabod fel Ildiad Diamod (UDA) Grant pan ddywedodd wrth gadlywyddion y Cydffederasiwn “Dim telerau ac eithrio ildio diamod ac ar unwaith”.

buddugoliaeth Grant yn Fort Donelson oedd y fuddugoliaeth fawr gyntaf i’r Undeb yn ystod y Rhyfel Cartref. Yna arweiniodd ei fyddin i fuddugoliaeth yn ninas Vicksburg, un o gadarnleoedd y Cydffederasiwn. Helpodd y fuddugoliaeth hon i hollti byddinoedd y De yn ddau a rhoddodd gryn fomentwm i'r Undeb. Daeth yn arwr rhyfel enwog ac yn 1864 gwnaeth yr Arlywydd Abraham Lincoln ef yn Gadfridog Byddin gyfan yr Undeb.

Yna arweiniodd Grant Fyddin yr Undeb yn erbyn Robert E. Lee yn Virginia. Buont yn brwydro am dros flwyddyn, gyda Grant yn y pen draw yn trechu Lee ay Fyddin Gydffederal. Ildiodd Lee yn Appomattox Court House, Virginia ar Ebrill 9, 1865. Mewn ymdrech i adfer yr Undeb, cynigiodd Grant delerau ildio hael iawn gan ganiatáu i filwyr y cydffederasiwn ddychwelyd adref ar ôl ildio eu harfau.

Ulysses Llywyddiaeth S. Grant

Cynyddodd poblogrwydd Grant ar ôl y Rhyfel Cartrefol, ac enillodd yn hawdd yr etholiad arlywyddol yn 1868. Gwasanaethodd am ddau dymor fel llywydd a hyd yn oed rhedodd am drydydd, ac ni enillodd hynny. . Yn anffodus, cafodd ei lywyddiaeth ei nodi gan gyfres o sgandalau. Yr oedd llawer o'r bobl oedd yn ei weinyddiad yn grooks a ladrataent oddi wrth y llywodraeth. Ym 1873, arweiniodd dyfalu ariannol at banig a chwalodd y farchnad stoc. Collodd llawer o bobl eu swyddi yn ystod y cyfnod hwn.

Er gwaethaf yr holl sgandalau, roedd gan lywyddiaeth Grant rai llwyddiannau cadarnhaol gan gynnwys:

Gweld hefyd: Hanes: Yr Oesoedd Canol i Blant
 • Helpodd i sefydlu System y Parc Cenedlaethol gan gynnwys y Parc Cenedlaethol cyntaf, Yellowstone .
 • Brwydrodd Grant dros hawliau sifil Americanwyr Affricanaidd ac Americanwyr Brodorol. Gwthiodd am daith y 15fed Gwelliant, gan roi hawl i bob dyn bleidleisio waeth beth fo'i hil, lliw, neu a oeddent yn gyn-gaethweision. Arwyddodd hefyd fesur a oedd yn caniatáu i bobl o dras Affricanaidd ddod yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau.
 • Arwyddodd bil i greu'r Adran Gyfiawnder.
 • Trafododd ei weinyddiaeth Gytundeb Washingtongyda Phrydain Fawr, yn setlo anghydfodau dros y Rhyfel Cartref yn ogystal â'r ffiniau gogleddol.
Ôl-lywyddiaeth

Rhoddodd grant am drydydd tymor yn y swydd, ond ni enillodd . Penderfynodd fynd ar daith o amgylch y byd. Treuliodd dros ddwy flynedd yn teithio'r byd ac yn cyfarfod ag arweinwyr byd pwysig. Cyfarfu â'r Frenhines Fictoria yn Lloegr , y Tywysog Bismarck yn yr Almaen , ymerawdwr Japan , a'r Pab yn y Fatican . Ymwelodd hefyd â Rwsia, Tsieina, yr Aifft, a'r Wlad Sanctaidd.

Wedi dychwelyd o'i daith, penderfynodd redeg am arlywydd eto yn 1880, ond ni fu'n llwyddiannus. Treuliodd ddiwedd ei ddyddiau yn ysgrifennu ei hunangofiant ei hun.

Sut bu farw?

Ulysses Simpson Grant

gan Henry Ulke

Bu farw Grant o ganser y gwddf ym 1885, mae’n debyg o ganlyniad i ysmygu sawl sigar y dydd am ran helaeth o’i oes.

Ffeithiau Hwyl am Ulysses S . Grant

 • Enw iawn Grant oedd Hiram Ulysses Grant, ond fe'i cofnodwyd yn anghywir fel Ulysses S. Grant pan aeth i West Point. Gan fod ei lythrennau cyntaf yn codi cywilydd arno (H.U.G), ni ddywedodd wrth neb ac yn y diwedd aeth i Ulysses S. Grant am weddill ei oes.
 • Yn ôl Grant, dim ond y "S" oedd llythyren gyntaf ac nid oedd yn sefyll dros unrhyw beth. Dywedodd rhai ei fod yn sefyll am Simpson, enw morwynol ei fam.
 • Pan oedd yn West Point, galwodd ei gyd-Gadetiaid ef yn Sam oherwydd U.S.gallai fod wedi sefyll dros Yncl Sam.
 • Pan ddaeth y neges allan ei fod yn ysmygu sigâr yn ystod ei ymosodiad enwog ar Fort Donelson, anfonodd pobl ato filoedd o sigarau i ddathlu ei fuddugoliaeth.
 • Roedd grant gwahoddiad i fynychu'r ddrama yn Theatr Ford y noson y cafodd yr Arlywydd Lincoln ei lofruddio. Gwrthododd y gwahoddiad a difaru yn ddiweddarach nad oedd yno i helpu i amddiffyn Lincoln.
 • Yr awdur enwog Mark Twain a awgrymodd y dylai Grant ysgrifennu hunangofiant.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.