Panda Cawr: Dysgwch am yr arth anwesog.

Panda Cawr: Dysgwch am yr arth anwesog.
Fred Hall

Tabl cynnwys

Arth Panda Enfawr

Panda Cawr Chwe Mis Hen

Awdur: Sheila Lau, PD, trwy Comin Wikimedia

Yn ôl i Anifeiliaid <4 Beth yw panda mawr?

Arth ddu a gwyn yw panda mawr. Mae hynny'n iawn, arth yw'r panda mawr mewn gwirionedd ac mae wedi'i ddosbarthu yn y teulu arth Ursidae. Mae'n hawdd ei adnabod gan ei glytiau du a gwyn. Mae llygaid, clustiau, coesau ac ysgwyddau'r panda i gyd yn ddu, a gweddill ei gorff yn wyn.

Er ei fod yn weddol fawr, nid y cawr hwnnw yw'r cyfan o'r panda mewn gwirionedd. Gall dyfu hyd at dair troedfedd o daldra a chwe throedfedd o hyd wrth sefyll ar y pedair coes. Mae'r pandas benywaidd yn gyffredinol yn llai na'r gwrywod.

Ble mae pandas mawr yn byw?

Mae pandas mawr yn byw ym mynyddoedd Canolbarth Tsieina. Maent yn hoffi coedwigoedd tymherus trwchus gyda llawer o bambŵ. Ar hyn o bryd mae gwyddonwyr yn meddwl bod tua 2000 o pandas yn byw yn y gwyllt yn Tsieina. Mae'r rhan fwyaf o'r pandas sy'n byw mewn caethiwed, yn byw yn Tsieina. Mae tua (wrth ysgrifennu'r erthygl hon) 27 o pandas enfawr sy'n byw mewn caethiwed y tu allan i Tsieina. Mae pandas enfawr yn cael eu hystyried yn anifeiliaid sydd mewn perygl difrifol ar hyn o bryd, sy'n golygu y gallent ddiflannu os nad ydynt yn cael eu hamddiffyn.

Mawr Panda

Ffynhonnell: USFWS Beth ydy pandas mawr yn bwyta?

Mae pandas mawr yn bwyta bambŵ yn bennaf, ond cigysyddion ydyn nhw sy'n golygu eu bod nhw'n bwyta rhywfaint o gig. Ar wahân i bambŵ, weithiau byddant yn bwytawyau, rhai anifeiliaid bach, a phlanhigion eraill. Gan nad oes gan bambŵ lawer o faeth, mae'n rhaid i pandas fwyta llawer o bambŵ i gadw'n iach. O ganlyniad, maen nhw'n treulio'r rhan fwyaf o'r dydd yn bwyta. Mae ganddyn nhw gilddannedd enfawr i'w helpu i falu'r bambŵ.

Ydy'r panda anferth yn beryglus?

Er bod y panda mawr yn bwyta bambŵ yn bennaf ac yn edrych yn giwt a chwtsh iawn, mae gall fod yn beryglus i fodau dynol.

Pa mor hir maen nhw'n byw?

Mewn sŵau mae pandas wedi cael ei adrodd i fyw cyhyd â 35 mlynedd, ond yn gyffredinol maen nhw'n byw yn agosach at 25 i 30 mlynedd. Credir nad ydyn nhw'n byw mor hir yn y gwyllt.

Ble galla i weld panda enfawr?

Yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd mae pedwar sw sy'n cael pandas enfawr. Mae'r rhain yn cynnwys Sw San Diego yn San Diego, CA; y Sw Genedlaethol yn Washington DC; Sw Atlanta yn Atlanta, GA; a Sw Memphis ym Memphis, TN.

Mae sŵau eraill gyda Phandas ledled y byd yn cynnwys Zoo Aquarium yn Sbaen, Zoologischer Garten Berlin, Sw Chapultepec ym Mecsico, ac Ocean Park yn Hong Kong.

Ffeithiau Hwyl am y Pandas Mawr

  • Mae'r panda wedi'i ddarlunio ar rai darnau arian Tsieineaidd.
  • Y gair Tsieineaidd am y panda anferth yw daxiongmao. Mae'n golygu arth-gath anferth.
  • Mae dros 3.8 miliwn erw o warchodfeydd bywyd gwyllt yn Tsieina i warchod cynefin y Panda.
  • Nid yw pandas mawr yn gaeafgysgu fel rhai eirth.
  • Cybiau Pandapeidiwch ag agor eu llygaid nes eu bod yn chwech i wyth wythnos oed ac yn pwyso rhwng tair a phum owns. Mae hynny tua maint bar candy!
  • Torrodd Kung Fu Panda, ffilm gartŵn am panda enfawr, gofnodion swyddfa docynnau yn Tsieina a Chorea.

Panda Cawr

Ffynhonnell: USFWS Am ragor am famaliaid:

Mamaliaid

Affrican Wild Ci

Bison Americanaidd

Camel Bactrian

Mofil Glas

Dolffiniaid

Eliffantod

Panda Cawr

jiráff

Gweld hefyd: America drefedigaethol i Blant: Y Tair Gwlad ar Ddeg

Gorila

Gweld hefyd: Digwyddiadau Rhedeg Trac a Maes

Hippos

Ceffylau

Meerkat

Erth Pegynol

Ci Paith<4

Cangarŵ Coch

Blaidd Coch

Rhinoceros

Hiena Fraith

Yn ôl i Mamaliaid

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.