Hanes: Prynu Louisiana

Hanes: Prynu Louisiana
Fred Hall

Ehangu tua'r Gorllewin

Prynu Louisiana

Hanes>> Ehangu tua'r Gorllewin

Gyda Phryniant Louisiana yn 1803, cafodd yr Unol Daleithiau a ardal fawr o dir o'r Ffrancwyr. Hwn oedd y pryniant unigol mwyaf o dir erioed gan yr Unol Daleithiau a dyblodd maint y wlad.

Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Sparta

Pam roedd yr Unol Daleithiau eisiau mwy o dir?

Yr Unol Daleithiau Roedd gwladwriaethau wedi bod yn tyfu'n gyflym. Wrth chwilio am dir newydd i blannu cnydau a chodi da byw, roedd pobl wedi bod yn ehangu i'r gorllewin heibio i'r Mynyddoedd Appalachian ac i Diriogaeth y Gogledd-orllewin. Wrth i'r tiroedd hyn ddod yn orlawn, roedd angen mwy o dir ar bobl a'r lle amlwg i ehangu oedd i'r gorllewin.

Faint oedd y gost?

Roedd Thomas Jefferson eisiau prynu ymsefydliad New Orleans oddi wrth y Ffrancod. Roedd yn borthladd mawr a borthwyd o Afon Mississippi, gan ei wneud yn bwysig i lawer o fusnesau Americanaidd. Anfonodd Robert Livingston, Gweinidog yr Unol Daleithiau i Ffrainc, i geisio prynu'r tir oddi wrth ymerawdwr Ffrainc Napoleon.

Ar y dechrau gwrthododd Napoleon werthu. Roedd ganddo obeithion o greu ymerodraeth enfawr a oedd yn cynnwys yr Americas. Fodd bynnag, yn fuan dechreuodd Napoleon gael trafferthion yn Ewrop ac roedd angen arian arno'n ddirfawr. Teithiodd James Monroe i Ffrainc i weithio gyda Robert Livingston. Ym 1803, cynigiodd Napoleon werthu Tiriogaeth Louisiana gyfan i'r Unol Daleithiau am $15miliwn.

Map Ehangu yr Unol Daleithiau

o Atlas Cenedlaethol yr Unol Daleithiau.

Y Louisiana Dangosir y pryniant mewn gwyrdd

(Cliciwch y llun i weld yr olygfa fwy)

Pa mor fawr oedd e?

Roedd Pryniant Louisiana yn enfawr. Roedd yn gyfanswm o 828,000 milltir sgwâr a'r cyfan neu ran o'r hyn a fyddai'n dod yn 15 talaith wahanol yn ddiweddarach. Dyblodd maint yr Unol Daleithiau a'i gwneud yn genedl fawr yn y byd.

Ffiniau

Roedd Pryniant Louisiana yn ymestyn o Afon Mississippi yn y dwyrain i'r Mynyddoedd Creigiog yn y gorllewin. Ei phen mwyaf deheuol oedd dinas borthladd New Orleans a Gwlff Mecsico. I'r Gogledd roedd yn cynnwys llawer o Minnesota, Gogledd Dakota, a Montana hyd at ffin Canada.

Gwrthblaid

Ar y pryd, roedd llawer o arweinwyr yn yr Unol Daleithiau yn erbyn Pryniant Louisiana. Roeddent yn meddwl nad oedd gan Thomas Jefferson yr hawl i brynu tir mor fawr ac y byddem yn rhyfela yn fuan yn erbyn Sbaen dros y tir. Bu bron i'r pryniant gael ei ganslo gan y Gyngres a dim ond trwy bleidlais 59-57 y cafodd ei basio.

Archwilio

Trefnodd yr Arlywydd Jefferson alldeithiau i archwilio'r tir newydd. Yr alldaith enwocaf oedd taith Lewis a Clark. Teithiasant i fyny Afon Missouri ac yn y diwedd aethant yr holl ffordd i'r Cefnfor Tawel. Alldaith arall oedd Alldaith Pike dan arweiniad Zebulon Pike a oeddarchwilio'r Gwastadeddau Mawr ac i mewn i Colorado lle daethant o hyd i Pike's Peak. Roedd yna hefyd Alldaith Afon Goch a archwiliodd y De-orllewin.

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Fidel Castro for Kids

Ffeithiau Diddorol am Bryniant Louisiana

 • Byddai Pryniant Louisiana wedi costio $233 miliwn yn 2011. Dyna tua 42 cents yr erw.
 • Mae rhai haneswyr yn honni nad oedd gan Napoleon hawl i werthu Tiriogaeth Louisiana i'r Unol Daleithiau.
 • Daeth mater caethwasiaeth yn nhiroedd gorllewinol y Louisiana Purchase i fodolaeth. mater mawr mewn blynyddoedd diweddarach a rhan o achos Rhyfel Cartref America.
 • Yr oedd y tir wedi bod yn eiddo i Sbaen am gyfnod cyn iddynt ei werthu yn ôl i Ffrainc ym 1800.
 • Napoleon doedd dim ots ganddo werthu'r tir i'r Unol Daleithiau gan ei fod yn meddwl y byddai'n niweidio ei elyn Lloegr.
 • Roedd y pris gwreiddiol o $15 miliwn wedi'i gyfrifo i tua 3 cents yr erw.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  22> 24>
  Ehangu tua'r Gorllewin
  California Gold Rush

  Rheilffordd Trawsgyfandirol Cyntaf

  Geirfa a Thelerau

  Deddf Homestead a Land Rush

  Prynu Louisiana

  Rhyfel America Mecsico

  Llwybr Oregon

  Pony Express

  Brwydr yr Alamo

  Llinell Amser tua'r GorllewinEhangu

  Bywyd Frontier

  Cowbois

  Bywyd Dyddiol ar y Ffin

  Cabanau Log

  Pobl y Gorllewin

  Daniel Boone

  Diffoddwyr Gwn Enwog

  Sam Houston

  Lewis a Clark

  Annie Oakley

  James K. Polk

  Sacagawea

  Thomas Jefferson

  Hanes >> Westward Ehangu
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.