Bywgraffiad yr Arlywydd Franklin Pierce i Blant

Bywgraffiad yr Arlywydd Franklin Pierce i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

Yr Arlywydd Franklin Pierce

Franklin Pierce

gan Matthew Brady Franklin Pierce oedd y 14eg Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1853-1857

Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Anialwch y Sahara

Is-lywydd: William Rufus De Vane King

<5 Parti:Democrat

Oedran ar gyfer urddo: 48

Ganed: Tachwedd 23, 1804 yn Hillsboro, New Hampshire

Bu farw: Hydref 8, 1869 yn Concord, New Hampshire

Priod: Jane Mean Appleton Pierce

Plant: Frank, Benjamin

Llysenw: Handsome Frank

Bywgraffiad:

Beth yw Franklin Pierce yn fwyaf adnabyddus amdano?

Mae Franklin Pierce yn adnabyddus am fod yn arlywydd ifanc golygus y gallai ei bolisïau fod wedi helpu i wthio’r Unol Daleithiau i Ryfel Cartref.

Tyfu i Fyny

Ganed Franklin yn New Hampshire mewn caban pren. Daeth ei dad, Benjamin Pierce, yn eithaf llwyddiannus. Yn gyntaf ymladdodd ei dad yn y Rhyfel Chwyldroadol ac yn ddiweddarach symudodd i fyd gwleidyddiaeth lle daeth yn y pen draw yn llywodraethwr New Hampshire.

Mynychodd Franklin Goleg Bowdoin ym Maine. Yno cyfarfu a daeth yn ffrindiau â'r awduron Nathanial Hawthorne a Henry Wadsworth Longfellow. Cafodd drafferth gyda'r ysgol i ddechrau, ond gweithiodd yn galed a graddiodd yn agos at frig ei ddosbarth.

Ar ôl graddio, astudiodd Franklin y gyfraith. Yn y diwedd pasiodd y bar a daeth yn acyfreithiwr ym 1827.

Jane Pierce gan John Chester Buttre

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Iwo Jima i Blant

Ym 1829 dechreuodd Pierce ei yrfa mewn gwleidyddiaeth gan ennill sedd ar Ddeddfwrfa Talaith New Hampshire. Nesaf, cafodd ei ethol i Gyngres yr Unol Daleithiau, gan wasanaethu yn gyntaf fel aelod o Dŷ'r Cynrychiolwyr ac yn ddiweddarach fel Seneddwr yr Unol Daleithiau.

Pan ddechreuodd Rhyfel Mecsico-America yn 1846, gwirfoddolodd Pierce i'r fyddin. Cododd yn gyflym yn y rhengoedd ac yn fuan roedd yn frigadydd cyffredinol. Yn ystod Brwydr Contreras cafodd ei glwyfo'n ddifrifol pan syrthiodd ei geffyl ar ei goes. Ceisiodd ddychwelyd i'r frwydr drannoeth, ond bu farw o'r boen.

Cafodd Pierce fywyd personol caled cyn dod yn arlywydd. Bu farw pob un o'i dri phlentyn yn ifanc. Bu farw ei fab olaf, Benjamin, mewn llongddrylliad trên yn un ar ddeg oed wrth deithio ochr yn ochr â'i dad. Credir mai dyna pam yr aeth Pierce mor isel ei ysbryd a throi at alcoholiaeth.

Etholiad arlywyddol

Er nad oedd gan Franklin unrhyw ddyheadau gwirioneddol i redeg am arlywydd, y Blaid Ddemocrataidd enwebwyd ef yn arlywydd yn 1852. Fe'i dewiswyd yn bennaf oherwydd nad oedd wedi gwneud safiad cadarn ar gaethwasiaeth ac roedd y blaid yn meddwl mai ganddo oedd y cyfle gorau i ennill.

Arlywyddiaeth Franklin Pierce

Mae Pierce yn cael ei ystyried yn eang yn un o arlywyddion lleiaf effeithiol yr Unol Daleithiau. Mae hyn yn bennaf oherwydd ei fodhelpu i ailagor y mater caethwasiaeth gyda Deddf Kansas-Nebraska.

Deddf Kansas-Nebraska

Ym 1854 cefnogodd Pierce Ddeddf Kansas-Nebraska. Rhoddodd y ddeddf hon derfyn ar Gyfaddawd Missouri a chaniatáu i wladwriaethau newydd benderfynu a fyddent yn caniatáu caethwasiaeth ai peidio. Roedd hyn yn gwylltio'r gogleddwyr yn fawr ac yn gosod y llwyfan ar gyfer y Rhyfel Cartref. Byddai cefnogaeth i'r ddeddf hon yn nodi arlywyddiaeth Pierce ac yn cysgodi'r digwyddiadau eraill yn ystod y cyfnod hwnnw.

Digwyddiadau Eraill

 • Prynu tir yn y De-orllewin - anfonodd Pierce James Gadsden i Fecsico i drafod prynu tir ar gyfer rheilffordd ddeheuol. Yn y diwedd prynodd dir sydd heddiw yn rhan o dde New Mexico ac Arizona. Fe'i prynwyd am ddim ond $10 miliwn.
 • Cytundeb gyda Japan - Cyd-drafododd Matthew Perry gytundeb gyda Japan yn agor y wlad ar gyfer masnach.
 • Bleeding Kansas - Ar ôl iddo arwyddo'r Kansas-Nebraska Act bu nifer o frwydrau bychain rhwng grwpiau pro a gwrth-gaethwasiaeth yn Kansas. Daeth y rhain i gael eu hadnabod fel Bleeding Kansas.
 • Maniffesto Ostend - Roedd y ddogfen hon yn nodi y dylai'r Unol Daleithiau brynu Ciwba o Sbaen. Dywedodd hefyd y dylai'r Unol Daleithiau ddatgan rhyfel pe bai Sbaen yn gwrthod. Roedd hwn yn bolisi arall a oedd yn gwylltio'r gogleddwyr gan ei fod yn cael ei weld fel cefnogaeth i'r De a chaethwasiaeth.
Ôl-lywyddiaeth

Oherwydd methiannau Pierce i gadw'r wlad gyda'i gilydd, mae'rNi enwebodd y Blaid Ddemocrataidd ef eto i fod yn arlywydd er mai hi oedd y periglor. Ymddeolodd i New Hampshire.

Sut bu farw?

Bu farw o glefyd yr afu yn 1869.

Franklin Pierce

gan G.P.A. Healy

Ffeithiau Hwyl am Franklin Pierce

 • Roedd Pierce yn aelod o Ddeddfwrfa Talaith New Hampshire ar yr un pryd yr oedd ei dad yn llywodraethwr New Hampshire.
 • Yn etholiad 1852 am arlywydd, gorchfygodd y Cadfridog Winfield Scott, ei gadlywydd o Ryfel Mecsico-America.
 • Ef oedd yr unig arlywydd i gadw ei gabinet cyfan yn ei le am y tymor llawn o bedair blynedd.
 • Ef oedd yr arlywydd cyntaf i “addo” ei lw yn lle ei “dyngu”. Ef hefyd oedd yr arlywydd cyntaf i gofio ei araith agoriadol.
 • Roedd is-lywydd Pierce, William King, yn Havana, Ciwba ar adeg yr urddo. Roedd yn glaf iawn a bu farw fis ar ôl cymryd ei swydd.
 • Ei Ysgrifennydd Rhyfel oedd Jefferson Davis a ddaeth yn ddiweddarach yn llywydd y Cydffederasiwn.
 • Nid oedd ganddo enw canol.
 • >Fe oedd yr arlywydd cyntaf i roi coeden Nadolig yn y Tŷ Gwyn.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  GwaithDyfynnwyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.