Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Iwo Jima i Blant

Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Iwo Jima i Blant
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Brwydr Iwo Jima

Cynhaliwyd Brwydr Iwo Jima yn ystod yr Ail Ryfel Byd rhwng yr Unol Daleithiau a Japan. Hon oedd brwydr fawr gyntaf yr Ail Ryfel Byd i gael ei chynnal ar famwlad Japan. Roedd ynys Iwo Jima yn lleoliad strategol oherwydd roedd angen lle ar yr Unol Daleithiau i awyrennau ymladd ac awyrennau bomio lanio a thynnu oddi arnynt wrth ymosod ar Japan. Iwo Jima

Ffynhonnell: Archifau Cenedlaethol

Ble mae Iwo Jima?

Mae Iwo Jima yn ynys fechan sydd wedi'i lleoli 750 milltir i'r de o Tokyo , Japan. Dim ond 8 milltir sgwâr yw'r ynys. Mae'n wastad ar y cyfan heblaw am fynydd o'r enw Mynydd Suribachi, a leolir ar ben deheuol yr ynys.

Pryd oedd y frwydr?

Brwydr Iwo Jima digwyddodd tua diwedd yr Ail Ryfel Byd. Glaniodd Môr-filwyr yr Unol Daleithiau ar yr ynys gyntaf ar Chwefror 19, 1945. Roedd y cadfridogion a gynlluniodd yr ymosodiad wedi meddwl y byddai'n cymryd tua wythnos i gymryd yr ynys. Roedden nhw'n anghywir. Cafodd y Japaneaid lawer o bethau annisgwyl i filwyr yr Unol Daleithiau a chymerodd dros fis (36 diwrnod) o frwydro cynddeiriog i'r Unol Daleithiau gipio'r ynys o'r diwedd.

Y Frwydr

Ar ddiwrnod cyntaf y frwydr glaniodd 30,000 o forwyr UDA ar lannau Iwo Jima. Ni ymosodwyd ar y milwyr cyntaf a laniodd gan y Japaneaid. Roedden nhw'n meddwl y gallai'r bomio o awyrennau a llongau rhyfel yr Unol Daleithiau fod wedi lladdy Japaneaid. Roedden nhw'n anghywir.

> Milwr yn defnyddio taflwr fflam

Ffynhonnell: Môr-filwyr yr UD

Roedd y Japaneaid wedi cloddio'r cyfan mathau o dwneli a chuddfannau ar hyd a lled yr ynys. Roeddent yn aros yn dawel am fwy o forwyr i gyrraedd y lan. Unwaith roedd nifer o forwyr ar y lan ymosodon nhw. Lladdwyd llawer o filwyr yr Unol Daleithiau.

Aeth y frwydr ymlaen am ddyddiau. Byddai'r Japaneaid yn symud o ardal i ardal yn eu twneli cyfrinachol. Weithiau byddai milwyr yr Unol Daleithiau yn lladd y Japaneaid mewn byncer. Byddent yn symud ymlaen gan feddwl ei fod yn ddiogel. Fodd bynnag, byddai mwy o Japaneaid yn sleifio i mewn i'r byncer trwy dwnnel ac yna'n ymosod o'r tu ôl.

> Y faner gyntaf yn cael ei chodi yn Iwo Jima

gan y Rhingyll Staff Louis R. Lowery

Codi Baner yr Unol Daleithiau

Ar ôl 36 diwrnod o frwydro creulon, roedd yr Unol Daleithiau o'r diwedd wedi sicrhau ynys Iwo Jima . Gosodon nhw faner ar ben Mynydd Suribachi. Pan godasant y faner tynnwyd llun gan y ffotograffydd Joe Rosenthal. Daeth y llun hwn yn enwog yn yr Unol Daleithiau. Yn ddiweddarach gwnaed cerflun o'r llun. Daeth yn Gofeb Corfflu Morol yr Unol Daleithiau a leolwyd ychydig y tu allan i Washington, DC.

7>Cofeb y Corfflu Morol gan Christopher Hollis

Ffeithiau Diddorol

 • Nid y llun enwog o Faner yr UD yn cael ei chodi ar Iwo Jima oedd y faner gyntaf a godwyd gan yr Unol Daleithiau mewn gwirionedd. Roedd polyn baner llai arall wedi bodrhoi yno ynghynt.
 • Er bod gan yr Unol Daleithiau fwy o filwyr wedi'u clwyfo ar Iwo Jima na'r Japaneaid, cafodd y Japaneaid lawer mwy o farwolaethau. Roedd hyn oherwydd bod y Japaneaid wedi penderfynu ymladd i'r farwolaeth. Allan o 18,000 o filwyr Japaneaidd dim ond 216 a gymerwyd yn garcharorion. Bu farw'r gweddill yn y frwydr.
 • Bu farw tua 6,800 o filwyr Americanaidd yn y frwydr.
 • Dyfarnodd llywodraeth UDA y Fedal Anrhydedd i 27 o filwyr am eu dewrder yn ystod y frwydr.
 • Roedd chwe dyn yn y llun enwog yn dangos baner yr Unol Daleithiau yn cael ei chodi. Lladdwyd tri yn ddiweddarach yn y frwydr. Daeth y tri arall yn enwogion yn yr Unol Daleithiau.
 • Cloddiodd y Japaneaid 11 milltir o dwneli o fewn ynys Iwo Jima.
Gweithgareddau

Cymerwch cwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  Trosolwg:

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr y Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Goresiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  BrwydrGuadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Gweld hefyd: Pêl-fasged: Rhestr o Dimau NBA

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  <21 Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Gweld hefyd: Gwyddor Daear i Blant: Ffosilau

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr UD

  Menywod yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.