Affrica Hynafol i Blant: Anialwch y Sahara

Affrica Hynafol i Blant: Anialwch y Sahara
Fred Hall

Affrica Hynafol

Anialwch y Sahara

Anialwch y Sahara yw'r anialwch poeth mwyaf ar y Ddaear (mae anialwch oer Antarctica yn fwy). Mae'r Sahara wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad diwylliant a hanes Affrica.

Ble mae Anialwch y Sahara?

Gweld hefyd: Panda Cawr: Dysgwch am yr arth anwesog.

Mae anialwch y Sahara wedi'i leoli yng Ngogledd Affrica. Mae'n gorchuddio llawer o Ogledd Affrica gan ymestyn o Gefnfor yr Iwerydd i'r Môr Coch. I'r gogledd o'r Sahara mae Môr y Canoldir. I'r de mae rhanbarth y Sahel sy'n eistedd rhwng yr anialwch a'r Savanna Affricanaidd.

Map o Anialwch y Sahara gan Hwyaid Du

Y Mae'r Sahara yn cwmpasu rhannau helaeth o un ar ddeg o wledydd gwahanol gan gynnwys yr Aifft, Libya, Tiwnisia, Algeria, Moroco, Gorllewin y Sahara, Mauritania, Mali, Niger, Chad, a Swdan.

Pa mor fawr yw hi?

Mae Anialwch y Sahara yn enfawr. Mae ganddi arwynebedd o 3,629,360 milltir sgwâr ac mae'n dal i dyfu. O'r dwyrain i'r gorllewin mae'n 4,800 milltir o hyd ac o'r gogledd i'r de mae'n 1,118 milltir o led. Pe bai'r Sahara yn wlad, hon fyddai'r bumed wlad fwyaf yn y byd. Yn fwy na Brasil a dim ond ychydig yn llai na'r Unol Daleithiau.

Pa mor boeth yw hi?

Anialwch y Sahara yw un o'r mannau poethaf yn gyson ar y Ddaear. Mae'r tymheredd cyfartalog yn ystod misoedd yr haf rhwng 100.4 °F (38 °C) a 114.8 °F (46 °C). Mewn rhai ardaloedd gall y tymheredd fod yn uwch na 120 ° F am sawl diwrnodyn olynol.

Mae hinsawdd gyffredinol y Sahara yn ei gwneud yn lle anodd i unrhyw fywyd fodoli. Mae'n boeth, yn sych ac yn wyntog. Er ei fod mor boeth yn ystod y dydd, gall y tymheredd ostwng yn gyflym yn y nos. Weithiau i dan y rhewbwynt. Anaml y mae'n bwrw glaw yn y Sahara. Gall rhai rhanbarthau fynd flynyddoedd heb weld diferyn o law.

Tirffurfiau Anialwch y Sahara

Mae Anialwch y Sahara yn cynnwys sawl math gwahanol o dirffurfiau gan gynnwys:

 • Twyni - Mae twyni yn fryniau wedi'u gwneud o dywod. Gall rhai twyni yn y Sahara gyrraedd dros 500 troedfedd o daldra.
 • Ergs - Ardaloedd mawr o dywod yw Ergs. Fe'u gelwir weithiau yn foroedd tywod.
 • Rheolau - gwastadeddau gwastad wedi'u gorchuddio â thywod a graean caled yw regs.
 • Hamadas - llwyfandir creigiog caled a diffrwyth yw Hamadas.
 • Fflatiau Halen - Arwynebedd gwastad o dir wedi'i orchuddio â thywod, graean a halen.

Twyni Anialwch

Ffynhonnell: Wikimedia Commons Byw yn yr Anialwch

Er ei bod yn anodd goroesi yn yr anialwch, mae rhai gwareiddiadau pwerus wedi ffurfio yn y Sahara. Mae dinasoedd mwy a phentrefi ffermio yn tueddu i ffurfio ar hyd afonydd a gwerddon. Er enghraifft, ffurfiodd yr Eifftiaid Hynafol a Theyrnas Kush wareiddiadau mawr ar hyd Afon Nîl. Mae rhai pobl, fel y Berbers, yn goroesi trwy fod yn nomadiaid. Maent yn symud o gwmpas yn gyson i ddod o hyd i ardaloedd newydd i bori eu da byw a chwilio amdanyntbwyd.

Carafannau Anialwch

Roedd llwybrau masnach ar draws Anialwch y Sahara yn rhan bwysig o economïau Affrica Hynafol. Roedd nwyddau fel aur, halen, caethweision, brethyn, ac ifori yn cael eu cludo ar draws yr anialwch gan ddefnyddio trenau hir o gamelod o'r enw carafanau. Byddai'r carafanau'n aml yn teithio gyda'r hwyr neu'r bore i osgoi gwres y dydd.

Ffeithiau Diddorol am Anialwch y Sahara

 • Y gair "Sahara" yw'r Gair Arabeg am anialwch.
 • Roedd y Sahara yn arfer bod yn ardal ffrwythlon gyda llawer o blanhigion ac anifeiliaid. Dechreuodd sychu tua 4000 o flynyddoedd yn ôl oherwydd newid graddol yn gogwydd orbit y Ddaear.
 • Pwynt uchaf Anialwch y Sahara yw'r llosgfynydd Emi Koussi yn Chad. Mae ei hanterth 11,302 troedfedd uwch lefel y môr.
 • Er ei maint mawr, dim ond tua 2.5 miliwn o bobl sy'n byw yn anialwch y Sahara.
 • Yr iaith fwyaf cyffredin a siaredir yn y Sahara yw Arabeg.<13
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  I ddysgu mwy am Affrica Hynafol:

  Civilizations

  Yr Hen Aifft

  Teyrnas Ghana

  Ymerodraeth Mali

  Ymerodraeth Songhai

  Kush

  Teyrnas Aksum

  Teyrnasoedd Canolbarth Affrica

  HynafolCarthage

  Diwylliant

  Celf yn Affrica Hynafol

  Bywyd Dyddiol

  Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Ynni Niwclear ac Ymholltiad

  Griots

  Islam

  Crefyddau Affricanaidd Traddodiadol

  Caethwasiaeth yn Affrica Hynafol

  Pobl

  Boers

  Cleopatra VII

  Hannibal

  Pharaohs

  Shaka Zulu

  Sundiata

  Daearyddiaeth

  Gwledydd a Chyfandir

  Afon Nîl

  Anialwch y Sahara

  Llwybrau Masnach

  Arall

  Llinell Amser Affrica Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Affrica Hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.