Bywgraffiad Benito Mussolini

Bywgraffiad Benito Mussolini
Fred Hall

Bywgraffiad

Benito Mussolini

 • Galwedigaeth: Unben yr Eidal
 • Ganed: Gorffennaf 29, 1883 yn Predappio, yr Eidal
 • Bu farw: Ebrill 28, 1945 yn Giulino di Mezzegra, yr Eidal
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Dyfarniad yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd a sefydlu'r Blaid Ffasgaidd
Bywgraffiad:

Ble magwyd Mussolini?

Ganed Benito Mussolini yn Predappio, yr Eidal ym mis Gorffennaf 29, 1883. Wrth dyfu i fyny, roedd Benito ifanc weithiau'n gweithio gyda'i dad yn siop ei gof. Roedd ei dad yn ymwneud â gwleidyddiaeth a chafodd ei farn wleidyddol ddylanwad cryf ar Benito wrth iddo dyfu i fyny. Chwaraeodd Benito hefyd gyda'i ddau frawd iau ac aeth i'r ysgol. Roedd ei fam yn athrawes ysgol ac yn wraig grefyddol iawn.

Benito Mussolini gan Unknown

Early Career

Ar ôl graddio o'r ysgol ym 1901, dechreuodd Mussolini ymwneud â gwleidyddiaeth. Bu'n gweithio i'r blaid sosialaidd yn ogystal ag i bapurau newydd gwleidyddol. Ychydig o weithiau cafodd ei roi yn y carchar am brotestio'r llywodraeth neu eirioli streiciau.

Pan ddaeth yr Eidal i'r Rhyfel Byd Cyntaf, roedd Mussolini yn wreiddiol yn erbyn y rhyfel. Fodd bynnag, newidiodd ei feddwl yn ddiweddarach. Roedd yn meddwl y byddai'r rhyfel yn dda i bobl yr Eidal. Roedd y syniad hwn yn wahanol i'r blaid sosialaidd a oedd yn erbyn y rhyfel. Ymwahanodd â'r blaid sosialaidd ac ymunodd â'r rhyfel lle bu'n ymladd tan iddoei glwyfo ym 1917.

Dechrau Ffasgaeth

Ym 1919, cychwynnodd Mussolini ei blaid wleidyddol ei hun o'r enw y Blaid Ffasgaidd. Roedd yn gobeithio dod â'r Eidal yn ôl i ddyddiau'r Ymerodraeth Rufeinig pan oedd yn rheoli llawer o Ewrop. Gwisgodd aelodau'r parti ddillad du a daethant yn adnabyddus fel y "Crysau Duon." Roeddent yn aml yn dreisgar ac nid oeddent yn oedi cyn ymosod ar y rhai oedd â safbwyntiau gwahanol neu'n gwrthwynebu eu plaid.

Beth yw Ffasgaeth?

Math o ideoleg wleidyddol yw Ffasgaeth , fel sosialaeth neu gomiwnyddiaeth. Mae ffasgaeth yn aml yn cael ei ddiffinio fel math o "genedlaetholdeb awdurdodaidd." Mae hyn yn golygu bod gan y llywodraeth yr holl bŵer. Dylai'r bobl sy'n byw yn y wlad fod yn ymroddedig i gefnogi eu llywodraeth a'u gwlad yn ddi-gwestiwn. Mae llywodraethau ffasgaidd fel arfer yn cael eu rheoli gan un arweinydd neu unben cryf.

Dod yn Unben

Daeth y Blaid Ffasgaidd yn boblogaidd gyda phobl yr Eidal a dechreuodd Mussolini dyfu mewn grym. . Ym 1922, gorymdeithiodd Mussolini a 30,000 o Grysau Duon i Rufain a chymryd rheolaeth o'r llywodraeth. Erbyn 1925, roedd gan Mussolini reolaeth lwyr ar y llywodraeth ac fe'i sefydlwyd fel unben. Daeth yn adnabyddus fel "Il Duce", sy'n golygu "yr arweinydd."

Mussolini a Hitler

Llun gan Anhysbys Ruling Italy<7

Unwaith iddo reoli'r llywodraeth, ceisiodd Mussolini adeiladu cryfder milwrol yr Eidal. Yn 1936,Ymosododd yr Eidal ar Ethiopia a'i meddiannu. Credai Mussolini mai dim ond y dechrau oedd hyn. Teimlai y byddai'r Eidal yn rheoli llawer o Ewrop yn fuan. Ymunodd hefyd ag Adolf Hitler a'r Almaen Natsïaidd mewn cynghrair o'r enw "Pact of Steel."

Yr Ail Ryfel Byd

Yn 1940, ymunodd yr Eidal â'r Ail Ryfel Byd fel cynghreiriad o'r Almaen a datgan rhyfel ar y Cynghreiriaid. Fodd bynnag, nid oedd yr Eidal yn barod ar gyfer rhyfel mor fawr. Daeth buddugoliaethau cynnar yn drech wrth i fyddin yr Eidal ymledu ar draws nifer o ffryntiau. Yn fuan roedd yr Eidalwyr eisiau gadael y rhyfel.

Ym 1943, cafodd Mussolini ei dynnu o rym a'i roi yn y carchar. Fodd bynnag, llwyddodd milwyr yr Almaen i'w dorri'n rhydd a rhoddodd Hitler Mussolini yng ngofal Gogledd yr Eidal, a oedd yn cael ei reoli gan yr Almaen ar y pryd. Erbyn 1945, roedd y Cynghreiriaid wedi meddiannu'r Eidal gyfan a ffodd Mussolini am ei fywyd.

Marw

Wrth i Mussolini geisio dianc rhag lluoedd y Cynghreiriaid oedd ar y blaen, roedd yn ei ddal gan filwyr Eidalaidd. Ar Ebrill 28, 1945 dienyddiwyd Mussolini a hongian ei gorff wyneb i waered mewn gorsaf nwy i'r byd i gyd ei weld.

Ffeithiau Diddorol am Benito Mussolini

 • Roedd yn wedi ei enwi ar ôl Arlywydd Mecsicanaidd rhyddfrydol Benito Juarez.
 • Roedd Adolf Hitler yn edmygu Mussolini ac yn modelu ei Blaid Natsïaidd ar ôl ffasgiaeth.
 • Roedd yn cael ei adnabod fel bwli yn blentyn a chafodd ei ddiarddel o'r ysgol unwaith am drywanu acyd-ddisgybl.
 • Chwaraeodd yr actor Antonio Banderas Mussolini yn y ffilm Benito .
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am hyn tudalen.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am Ail Ryfel Byd:

  23>
  Trosolwg:

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion WW2

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Gorchfygiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Atomig Bom)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  Gweld hefyd: Bywgraffiad: Raphael Art for Kids

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  EleanorRoosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Merched yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd<11

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd

  Gweld hefyd: Brodyr Wright: Dyfeiswyr yr awyren.  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.