Bywgraffiad: Raphael Art for Kids

Bywgraffiad: Raphael Art for Kids
Fred Hall

Hanes Celf ac Artistiaid

Raphael

Bywgraffiad>> Hanes Celf

 • Galwedigaeth: Peintiwr a phensaer
 • Ganed: Ebrill 6, 1483 yn Urbino, yr Eidal
 • Bu farw: Ebrill 6, 1520 yn Rhufain, yr Eidal
 • Gweithiau enwog: Ysgol Athen, The Sistine Madonna, Y Gweddnewidiad
 • Arddull/Cyfnod: Dadeni
Bywgraffiad:

Ble magwyd Raphael?

Ganed Raphael yn ninas-wladwriaeth Urbino yn Eidalaidd y Dadeni yn Urbino yn canol yr Eidal. Ystyriwyd Urbino yn un o ganolfannau diwylliannol yr Eidal ac yn fan lle roedd artistiaid yn ffynnu. Roedd ei dad, Giovanni, yn beintiwr a bardd i'r Dug lleol. Yn fachgen ifanc, dysgodd Raphael hanfodion peintio gan ei dad.

Pan oedd Raphael ond yn un ar ddeg oed bu farw ei dad. Dros y blynyddoedd nesaf, bu Raphael yn hogi ei sgil fel artist. Gan weithio allan o weithdy ei dad, enillodd enw da fel un o artistiaid mwyaf medrus Urbino.

Hyfforddi i fod yn Artist

Pan drodd Raphael yn ddwy ar bymtheg symudodd i ddinas Perugia, lle bu'n gweithio gydag arlunydd enwog o'r enw Pietro Perugino am bedair blynedd. Parhaodd i wella ei baentiad, gan ddysgu o Perugino, ond hefyd datblygu ei arddull ei hun. Yn 1504, symudodd Raphael i Fflorens. Yr oedd bellach yn cael ei ystyried yn brif beintiwr a chymerodd gomisiynau gan wahanol noddwyrgan gynnwys yr eglwys.

Astudiodd Raphael waith y meistri mawr megis Leonardo da Vinci a Michelangelo. Roedd yn amsugno llawer o'u steil a'u technegau, ond yn cynnal ei arddull unigryw ei hun. Ystyriwyd Raphael yn artist cyfeillgar a chymdeithasol. Roedd pobl yn ei hoffi ac yn mwynhau ei gwmni.

Paentio i'r Pab

Erbyn 1508 roedd enwogrwydd Raphael wedi lledu i Rufain. Fe'i gwahoddwyd i addurno rhai o'r ystafelloedd (a elwir yn "ranze") yn y Fatican gan y Pab Julius II. Yma y peintiodd Raphael ei waith mwyaf Ysgol Athen . Erbyn iddo gwblhau'r ystafelloedd, ystyrid ef yn un o arlunwyr mawr yr Eidal.

Yr oedd paentiadau Raphael yn adnabyddus am eu hystod, eu hamrywiaeth, eu grasusrwydd, eu cryfder, a'u hurddas. Dywedodd un beirniad celf fod ei waith yn "fwy difywyd na bywyd ei hun." Cyfeirir at ei waith celf yn aml fel enghraifft berffaith o gelf glasurol a'r Dadeni Uchel. Mae llawer yn ei ystyried yn un o'r arlunwyr gorau erioed.

Paentiadau

Ysgol Athen

<6

Cliciwch ar y llun i'w fwyhau

Fresgo a beintiwyd gan Raphael rhwng 1510 a 1511 yw Ysgol Athen . Cafodd ei phaentio ar wal y llyfrgell yn y palas yn y Fatican. Mae'r paentiad yn dangos llawer o athronwyr yr Hen Roeg gan gynnwys Plato, Socrates, Aristotle, Pythagoras, ac Euclid.

The SistineMadonna

Cliciwch y llun i fwyhau

Mae'r Sistine Madonna yn baentiad olew gan Raphael o 1513. Roedd Raphael yn enwog am ei ddarluniau niferus o'r Madonna a ddarluniodd mewn gwahanol hwyliau a meintiau. Heddiw, y rhan enwocaf o'r paentiad yw'r ddau angel, neu cerwbiaid, ar y gwaelod. Mae'r angylion hyn wedi cael sylw ar stampiau modern, crysau-t, cardiau post, a mwy.

Gweld hefyd: Hanes Plant: Americanwyr Brodorol Enwog

Portread o'r Pab Julius II

>Cliciwch ar y llun i'w fwyhau

Peintiodd Rafael nifer o bortreadau hefyd. Roedd y paentiad hwn o'r Pab Julius II yn unigryw iawn ar y pryd gan ei fod yn dangos y pab o'r ochr ac mewn naws fyfyriol. Daeth yn fodel ar gyfer portreadau o'r pab yn y dyfodol.

Y Gweddnewidiad

Gweld hefyd: Hanes: Diwygiad i BlantCliciwch ar y llun i fwyhau

Dechreuodd Raphael beintio Y Gweddnewidiad ym 1517. Hwn oedd paentiad mwyaf Raphael ar gynfas ac un o'r paentiadau olaf a orffennodd cyn ei farwolaeth.

Pensaernïaeth

Roedd Raphael hefyd yn bensaer medrus. Daeth yn brif bensaer y pab yn 1514. Gwnaeth beth gwaith ar gynllun Basilica San Pedr a gweithiodd ar adeiladau crefyddol eraill megis Capel Chigi yn Rhufain.

Ffeithiau Diddorol am Raphael<10

 • Ei enw llawn oedd Raffaello Sanzio da Urbino.
 • Yn aml roedd yn cael ei ystyried yn wrthwynebydd i Michelangelo nad oedd yn ei hoffi ac yn teimlo bod Raphaelllên-ladrad ei waith.
 • Roedd yn agos iawn gyda'r Pab Julius II a'r Pab Leo X.
 • Cafodd Raphael weithdy mawr yn Rhufain gydag o leiaf hanner cant o fyfyrwyr a chynorthwywyr. Daeth hyd yn oed peintwyr meistr eraill i Rufain i weithio gydag ef.
 • Tynnodd lawer o frasluniau a darluniau bob amser wrth gynllunio ei brif weithiau.
Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Symudiadau
  • Canoloesol
  • Dadeni
  • Baróc
  • Rhamantiaeth
  • Realaeth
  • Argraffiadaeth
  • Pointiliaeth
  • Ôl-Argraffiadaeth
  • Symbolaeth
  • Ciwbiaeth
  • Mynegiant
  • Swrrealaeth
  • Haniaethol
  • Celfyddyd Bop
  Celf Hynafol
  • Celf Tsieineaidd Hynafol<11
  • Celf yr Hen Aifft
  • Celf Groeg yr Henfyd
  • Celf Rufeinig yr Henfyd
  • Celf Affricanaidd
  • Celf Brodorol America
  <24
  Artistiaid
  • Mary Cassatt
  • Salvador Dali
  • Leonardo da Vinci
  • Edgar Degas
  • Frida Kahlo
  • Wassily Kandinsky
  • Elisabeth Vigee Le Brun
  • Eduoard Manet
  • Henri Matisse
  • Claude Monet
  • Michelangelo
  • Georgia O'Keeffe
  • Pablo Picasso
  • Raphael
  • Rembrandt
  • Georges Seurat
  • Augusta Savage
  • J.M.W. Turner
  • Vincent van Gogh
  • Andy Warhol
  Telerau a Llinell Amser Celf
  • Telerau Hanes Celf
  • CelfTermau
  • Llinell Amser Celf y Gorllewin
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Bywgraffiad > ;> Hanes Celf
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.