ਥਣਧਾਰੀ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਥਣਧਾਰੀ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Fred Hall

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਥਣਧਾਰੀ

ਰਾਜ: ਜਾਨਵਰ
ਫਾਈਲਮ: ਕੋਰਡਾਟਾ
ਸਬਫਾਈਲਮ: ਵਰਟੀਬ੍ਰੈਟਾ
ਕਲਾਸ: ਮੈਮਾਲੀਆ

ਵਾਪਸ ਜਾਨਵਰ 13>

ਲੇਖਕ: ਡਕਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਗਰਮ-ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਸਾਰੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫਰ ਜਾਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ, ਵ੍ਹੇਲ ਮੱਛੀ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ, ਭੂਮੀਗਤ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਥਣਧਾਰੀ, ਚਮਗਿੱਦੜ, ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ।

  • ਜੀਵ ਜਵਾਨ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ)। ਇਹਨਾਂ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਥਣਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਮਾਰਸੁਪਿਅਲਸ - ਮਾਰਸੁਪਿਅਲਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਰਸੁਪਿਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਰੂ, ਕੋਆਲਾ ਅਤੇ ਓਪੋਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ - ਕੁਝ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨmonotremes ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੋਨੋਟ੍ਰੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਿਪਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ-ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਨੀ ਐਂਟੀਏਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਥਣਧਾਰੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਡਾ ਅਤੇ ਹਿੱਪੋ (ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਟੀ ਦਾ ਹੌਗ-ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਬੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਲਾ 1.2 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ 1/2 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲਬੀ ਬੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ: ਮੌਸਮ

ਲੇਖਕ: ਡਕਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ. ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ, ਹਾਥੀ, ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?

ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ, ਸੀਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਹੈ। ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਗਾਵਾਂ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਜਿਰਾਫ਼ ਹਨ। ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਰਵਭੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰਬ-ਭੋਗੀ ਹਨ।

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

  • ਜਿਰਾਫ ਦੀ ਜੀਭ 20 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਤਿਲ ਉੱਪਰ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਤ।
  • ਇੱਕ ਵ੍ਹੇਲ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹੌਲੀ।
  • ਬੀਵਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਇੱਥੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
  • ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂੜ, ਊਠ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਚੀਤਾ 70 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ: ਡਕਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਥਣਧਾਰੀ ਕਰਾਸਵਰਡ ਬੁਝਾਰਤ

ਥਣਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ

ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਅਫਰੀਕਨ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਾ

ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਈਸਨ

ਬੈਕਟਰੀਅਨ ਊਠ

ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ

ਡੌਲਫਿਨ

ਹਾਥੀ

ਜਾਇੰਟ ਪਾਂਡਾ

ਜਿਰਾਫਸ

ਗੋਰਿਲਾ

ਹਿਪੋਜ਼

ਘੋੜੇ

ਮੀਰਕੈਟ

ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ

ਪ੍ਰੇਰੀ ਕੁੱਤਾ

ਲਾਲ ਕੰਗਾਰੂ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫੁੱਟਬਾਲ: ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਲਾਲ ਬਘਿਆੜ

ਗੈਂਡੇ

ਸਪਾਟਿਡ ਹਾਇਨਾ

ਵਾਪਸ ਜਾਨਵਰ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।