Mamaliaid: Dysgwch am anifeiliaid a beth sy'n gwneud un yn famal.

Mamaliaid: Dysgwch am anifeiliaid a beth sy'n gwneud un yn famal.
Fred Hall

Tabl cynnwys

Mamaliaid

>
Teyrnas: Anifeiliaid
6>Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Dosbarth: Mamalia

Yn ôl i Anifeiliaid

<12

Awdur: Llun gan Hwyaden Ddu Beth sy'n gwneud anifail yn famal?

Mae mamaliaid yn ddosbarth arbennig o anifail. Mae'r hyn sy'n gwneud anifail yn famal yn sawl peth. Yn gyntaf, rhaid iddynt gael chwarennau sy'n rhoi llaeth. Mae hyn er mwyn bwydo eu babanod. Yn ail, maent yn waed cynnes. Yn drydydd, mae gan bob mamal ffwr neu wallt. Mae bodau dynol yn famaliaid ac felly hefyd cŵn, morfilod, eliffantod a cheffylau. Mae gan y rhan fwyaf o famaliaid ddannedd ac eithrio'r bwytawr morgrug sydd heb ddannedd.

Ble maen nhw'n byw?

Mae mamaliaid yn byw mewn pob math o amgylcheddau gan gynnwys y cefnfor, o dan y ddaear, ac ar dir. Gall rhai mamaliaid, er enghraifft ystlumod, hyd yn oed hedfan.

Tri Math o Famaliaid

Mae mamaliaid weithiau'n cael eu rhannu'n dri math yn seiliedig ar sut maen nhw'n rhoi genedigaeth ac yn gofalu amdanyn nhw eu ifanc.

  • Ifanc byw - Mae'r rhan fwyaf o famaliaid yn rhoi genedigaeth i rai ifanc byw (yn lle dodwy wyau fel adar neu ymlusgiaid). Gelwir y mamaliaid hyn yn famaliaid brych.
  • Marsupials - Mae Marsupials yn fathau arbennig o famaliaid sy'n cario eu cywion mewn cwdyn. Mae rhai marsupials yn cynnwys y cangarŵ, y coala, a'r opossum.
  • Dodwy wyau - Mae ychydig o famaliaid yn dodwy wyau, maen nhwa elwir yn monotremes. Mae monotremes yn cynnwys y platypus a'r anteater pigog trwyn hir.
Mamaliaid Mwyaf a Lleiaf

Y mamal mwyaf yw'r Morfil Glas sy'n byw yn y cefnfor ac yn gallu tyfu i dros 80 troedfedd o hyd. Y mamal tir mwyaf yw'r eliffant ac yna'r rhino a'r hipo (sy'n treulio llawer o amser yn y dŵr). Y mamal lleiaf yw ystlum trwyn mochyn Kitty. Mae'r ystlum hwn yn 1.2 modfedd o hyd ac yn pwyso llai na 1/2 y pwys. Fe'i gelwir hefyd yn ystlum cacwn.

Awdur: Llun gan Hwyaden Fawr Mae Mamaliaid yn Gallu

Mae gan famaliaid ymennydd unigryw ac maent yn aml deallus iawn. Bodau dynol yw'r rhai mwyaf deallus. Mae mamaliaid deallus eraill yn cynnwys y dolffin, yr eliffant, y tsimpansî, a'r mochyn. Mae hynny'n iawn, credir mai moch yw un o'r anifeiliaid callaf!

Beth maen nhw'n ei fwyta?

Mae mamaliaid sy'n bwyta cig yn cael eu galw'n gigysyddion. Mae cigysyddion yn cynnwys llewod, teigrod, morloi, a'r mamal cigysydd mwyaf sef yr arth wen. Mae mamaliaid sy'n bwyta planhigion yn unig yn cael eu galw'n llysysyddion. Mae rhai llysysyddion yn wartheg, eliffantod, a jiráff. Gelwir mamaliaid sy'n bwyta cig a phlanhigion yn hollysyddion. Mae bodau dynol yn hollysyddion.

Ffeithiau Hwyl am Mamaliaid

  • Mae tafod jiráff yn 20 modfedd o hyd. Maen nhw'n ei ddefnyddio i lanhau eu clustiau eu hunain.
  • Gall twrch daear sy'n gweithio'n galed gloddio twll hyd at 300 troedfedd o ddyfnder drosto.nos.
  • Mae calon morfil yn curo'n araf iawn. Mor araf ag unwaith bob 6 eiliad.
  • Gall afancod ddal eu gwynt am hyd at 15 munud.
  • Mae dros 4,200 o rywogaethau o famaliaid.
  • Er bod ganddo twmpath, mae meingefn camel yn syth.
  • Gall Cheetahs redeg mor gyflym â 70 milltir yr awr.

Awdur: Llun gan Hwyaden Ddu Gweithgareddau

Pos Croesair Mamaliaid

Chwilair Mamaliaid

Am ragor am famaliaid:

Ci Gwyllt Affricanaidd

Bison Americanaidd

Camel Bactrian

Mofil Glas

Dolffiniaid

Eliffantod

Panda Cawr

jiraffod

Gorila

Hippos

Gweld hefyd: Daearyddiaeth i Blant: Anialwch y Byd

Ceffylau

Meerkat

Erth Begynol

Ci’r Paith

Coch Cangarŵ

Blaidd Coch

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Herbert Hoover for Kids

Rhinoceros

Hiena Fraith

Yn ôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.