ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟਸ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟਸ

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ

ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੇਵ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਪਾਣੀ ਹੈ. ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁੱਜਣਾ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁੱਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਰੈਸਟ (ਸਿਖਰ) ਤੋਂ ਖੁਰਲੀ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ(ਹੇਠਾਂ)।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੰਟ

ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੰਟ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰੰਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਸਤਹੀ ਕਰੰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖਾਰੇਪਣ (ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਮਕੀਨ ਹੈ), ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੰਟ

(ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਕੀ ਕਰੰਟ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖਾੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

  • ਲਿਟੂਆ ਬੇ, ਅਲਾਸਕਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ 1719 ਫੁੱਟ ਸੀ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 95 ਫੁੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਸਤਹੀ ਕਰੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  • ਬੇਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ 1769 ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਚਟਾਨਾਂ

ਖਣਿਜ

ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ

ਇਰੋਸ਼ਨ

ਫਾਸਿਲ

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ

ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ

ਪਹਾੜ

ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਅਸਟੇਟ ਜਨਰਲ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ

ਭੂਚਾਲ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਚੱਕਰ es

ਫੂਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ

ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ

ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ

ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਵਾਯੂਮੰਡਲ

ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ

ਹਵਾ

ਬੱਦਲ

ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ

ਤੂਫਾਨ

ਤੂਫਾਨ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਮੌਸਮ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਮਜ਼

ਬਾਇਓਮਜ਼ ਅਤੇਈਕੋਸਿਸਟਮ

ਮਾਰੂਥਲ

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਸਵਾਨਾ

ਟੁੰਡਰਾ

ਟੌਪੀਕਲ ਰੇਨਫੋਰੈਸਟ

ਟ੍ਰੌਪੀਕਲ ਜੰਗਲ

ਟਾਇਗਾ ਜੰਗਲ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਐਮ. ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ

ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ

ਕੋਰਲ ਰੀਫ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਨ

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ

ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ

ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਵੇਵ ਅਤੇ ਟਾਈਡਲ ਐਨਰਜੀ

ਪਵਨ ਊਰਜਾ

ਹੋਰ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ

ਸੁਨਾਮੀ

ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ

ਚੰਦ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।