ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਤਾਪਮਾਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਤਾਪਮਾਨ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

ਤਾਪਮਾਨ

ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਰਮਤਾ ਜਾਂ ਠੰਢਕਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਸੀਅਸ, ਫਾਰਨਹੀਟ, ਅਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਸਮੇਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਥਰਮਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ) ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੱਚ ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। . ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਸਕੇਲ

ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸੈਲਸੀਅਸ, ਫਾਰਨਹੀਟ, ਅਤੇ ਕੈਲਵਿਨ।

  • ਸੈਲਸੀਅਸ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਯੂਨਿਟ "ਡਿਗਰੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ°C ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ. ਪੈਮਾਨਾ 0 °C 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ 100 °C 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਾਲ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਫਾਰਨਹੀਟ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 32 °F ਅਤੇ ਉਬਾਲਣ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ 212 °F 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਕੇਲਵਿਨ - ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ° ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ K ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 0 ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣਾ

ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ

°C = (°F - 32)/1.8

°F = 1.8 * °C + 32°

ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਕੈਲਵਿਨ

K = °C + 273.15

°C = K - 273.15°

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ

ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ

ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸੰਭਵ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਜਾਂ -273.15 °C (-459.67°F) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ, ਤਰਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਫ਼ (ਠੋਸ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ (ਤਰਲ) ਤੋਂ ਭਾਫ਼ (ਗੈਸ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ।

ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

  • ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਡੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਨੀਅਲ ਫਾਰੇਨਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ।
  • ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਂਡਰਸ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
  • ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿ-ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ।
ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਮੋਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ

ਮੋਸ਼ਨ

ਸਕੇਲਰ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ

ਵੈਕਟਰ ਮੈਥ

ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ

<6 ਬਲ

ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵੇਗ

ਪ੍ਰਵੇਗ

ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ

ਘੜਨ

ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕੰਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ

ਊਰਜਾ

ਗਤੀ ਊਰਜਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ

ਕੰਮ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ

ਪਾਵਰ

ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਟੱਕਰ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਗਰਮੀ

ਤਾਪਮਾਨ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।