ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
Fred Hall

ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ

ਇਤਿਹਾਸ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ, ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਕਾ

ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਐਜ਼ਟੈਕ. ਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਯੋਧਾ, ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਐਜ਼ਟੈਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲੋਰੈਂਟਾਈਨ ਕੋਡੈਕਸ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ

5>

ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ?

ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਜ਼ਟੈਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਗ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸੌਨਾ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਨਹਾਉਣਾ ਐਜ਼ਟੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਨ. ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਟ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ।

ਐਜ਼ਟੈਕ ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ?

ਐਜ਼ਟੈਕ ਲੋਕ ਲੰਗੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੈਪਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਕਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ

ਫਲੋਰੈਂਟਾਈਨ ਕੋਡੈਕਸ 14>

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ

ਫਲੋਰੈਂਟਾਈਨ ਕੋਡੈਕਸ<ਤੋਂ 10>

ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਈਸ ਹੀ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ?

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਐਜ਼ਟੈਕ ਖੁਰਾਕ ਮੱਕੀ (ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਸੀ। ਉਹ ਟੌਰਟੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈਪਲ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਟੈਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜ਼ਟੈਕ ਨੇ ਕੀੜੇ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਕੋ ਬੀਨ ਸੀ।

ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ?

ਸਾਰੇ ਐਜ਼ਟੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਸਮੇਤ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ।

ਐਜ਼ਟੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਜ਼ਟੈਕ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ।

ਵਿਆਹ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਜ਼ਟੈਕ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਚਮੇਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਚਮੇਕਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੇਮਾਂ

ਐਜ਼ਟੈਕ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੇਮ ਉਲਮਾਲਿਟਜ਼ਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਮੋਢੇ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਐਜ਼ਟੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ
 • ਦਿਐਜ਼ਟੈਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 • ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਸੀ।
 • ਚਾਕਲੇਟ ਸ਼ਬਦ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸ਼ਬਦ "ਚੌਕਲੇਟਲ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ".
 • ਬਾਲ ਗੇਮ ਉਲਮਾਲਿਟਜ਼ਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸ਼ਬਦ "ਉੱਲੀ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਰਬੜ"।
 • ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 • ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

  • ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
  • ਸਰਕਾਰ
  • ਸਮਾਜ
  • ਕਲਾ
  • ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ
  • ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
  • ਟੇਨੋਚਿਟਟਲਨ
  • ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿੱਤ
  • ਹਰਨਨ ਕੋਰਟੇਸ
  • ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

  ਐਜ਼ਟੈਕ
 • ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਾਮਰਾਜ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
 • ਸਰਕਾਰ
 • ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ
 • ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • ਸਮਾਜ
 • Tenochtitlan
 • ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿੱਤ
 • ਕਲਾ
 • ਹਰਨਨ ਕੋਰਟੇਸ
 • ਸ਼ਬਦਸ਼ਰਤਾਂ
 • ਮਾਇਆ
 • ਮਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
 • ਸਰਕਾਰ
 • ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ<23
 • ਰਾਈਟਿੰਗ, ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ
 • ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
 • ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ
 • ਕਲਾ
 • ਹੀਰੋ ਟਵਿਨਸ ਮਿੱਥ
 • ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
 • ਇੰਕਾ
 • ਇੰਕਾ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
 • ਇੰਕਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
 • ਸਰਕਾਰ
 • ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ
 • ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • ਸਮਾਜ
 • ਕੁਜ਼ਕੋ
 • ਮਾਚੂ ਪਿਚੂ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਰੂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ
 • ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪਿਜ਼ਾਰੋ
 • ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
 • ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਕਾ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।