Yr Oesoedd Canol i Blant: Hanes y Marchog Canoloesol

Yr Oesoedd Canol i Blant: Hanes y Marchog Canoloesol
Fred Hall

Yr Oesoedd Canol

Hanes y Marchog Canoloesol

Hanes>> Canol Oesoedd i Blant

Beth oedd marchog ?

Roedd tri phrif fath o filwyr yn ystod yr Oesoedd Canol: milwyr traed, saethwyr, a marchogion. Roedd y marchogion yn filwyr arfog iawn a oedd yn marchogaeth ar gefn ceffyl. Dim ond y pendefigion cyfoethocaf a allai fforddio bod yn farchog. Roedd angen arfwisgoedd drud iawn, arfau, a cheffyl rhyfel pwerus.

Marchog Canoloesol gan Anhysbys

Y Cyntaf Marchogion

Ymladdodd marchogion cyntaf yr Oesoedd Canol dros Siarlymaen, Brenin y Ffranciaid, yn y 700au. Er mwyn ymladd brwydrau ar draws ei ymerodraeth fawr, dechreuodd Charlemagne ddefnyddio milwyr ar gefn ceffyl. Daeth y milwyr hyn yn rhan bwysig iawn o'i fyddin.

Dechreuodd Charlemagne ddyfarnu tir o'r enw "bywoliaeth" i'w farchogion gorau. Yn gyfnewid am y wlad, cytunodd y marchogion i ymladd dros y brenin pryd bynnag y byddai'n galw. Daliodd yr arfer hwn ymlaen trwy lawer o Ewrop a daeth yn arfer safonol i lawer o frenhinoedd am y 700 mlynedd nesaf. Os oeddech chi'n fab wedi'i eni i deulu marchog, roeddech chi'n gyffredinol yn dod yn farchog hefyd.

Urdd Marchogion

Penderfynodd rhai marchogion addo eu hunain i amddiffyn y ffydd Gristnogol. Fe wnaethon nhw ffurfio gorchmynion a ymladdodd yn y Croesgadau. Gelwir y gorchmynion hyn yn orchmynion milwrol. Dyma dri o'r urddau milwrol enwocaf:

 • TheMarchogion Templar - Sefydlwyd y Marchogion Templar yn y 1100au. Roeddent yn gwisgo mentyll gwyn gyda chroesau coch ac yn ymladdwyr enwog yn ystod y Croesgadau. Roedd eu pencadlys ym Mosg Al-Aqsa ar Fynydd y Deml yn Jerwsalem. Gwrthododd y marchogion encilio mewn brwydr ac yn aml nhw oedd y cyntaf i arwain y cyhuddiad. Ym Mrwydr Montgisard, arweiniodd 500 o Farchogion y Templar lu bach o ddim ond ychydig filoedd o ddynion mewn buddugoliaeth dros 26,000 o filwyr Mwslemaidd.

 • Y Marchog Santes Fair eu sefydlu yn 1023. Fe'u ffurfiwyd i amddiffyn pererinion tlawd a chlaf yn y Wlad Sanctaidd. Yn ystod y Croesgadau fe wnaethon nhw amddiffyn y Wlad Sanctaidd rhag y Mwslemiaid. Roedd y marchogion hyn yn gwisgo dillad du gyda chroes wen. Wedi cwymp Jerwsalem symudasant i ynys Rhodes ac i Malta.
 • Y Marchogion Teutonig - Marchogion Almaenig oedd unwaith yn rhan o'r Ysbytywyr oedd y Marchogion Teutonig. Roeddent yn gwisgo dillad du gyda chroes wen ar yr ysgwydd. Ar ôl ymladd yn y Croesgadau, dechreuodd y Marchogion Teutonaidd goncwest Prwsia. Daethant yn bwerus iawn nes iddynt gael eu gorchfygu yn 1410 gan y Pwyliaid ym Mrwydr Tannenberg.
 • Roedd urddau sifalri hefyd. Roedd y gorchmynion hyn i fod i efelychu'r gorchmynion milwrol, ond fe'u ffurfiwyd ar ôl y Croesgadau. Un o'r rhai enwocaf o'r gorchmynion hyn yw Urdd y Garter. Fe'i sefydlwyd ganBrenin Edward III o Loegr yn 1348 ac fe'i hystyrir yn un o'r urddau marchog uchaf yn y Deyrnas Unedig.

  Diwedd y Marchog

  Erbyn diwedd y Canoldir Oedran, nid oedd y marchog bellach yn rhan bwysig o'r fyddin. Roedd hyn am ddau brif reswm. Un rheswm oedd bod llawer o wledydd wedi ffurfio eu byddinoedd sefydlog eu hunain. Roeddent yn talu milwyr i hyfforddi ac ymladd. Nid oedd arnynt angen arglwyddi mwyach i ddod i ymladd fel marchogion. Y rheswm arall oedd newid mewn rhyfela. Roedd tactegau brwydro ac arfau newydd fel bwâu hir a drylliau yn gwneud yr arfwisg drom a wisgodd y marchogion yn feichus ac yn ddiwerth. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws arfogi milwr a thalu am fyddin sefydlog.

  Ffeithiau Diddorol am Farchogion o'r Oesoedd Canol

  • Roedd marchogion yn aml yn brwydro dros yr hawl i ysbeilio . Gallent ddod yn eithaf cyfoethog gyda'r ysbeilio a enillwyd ganddynt o anrheithio dinas neu dref.
  • Erbyn diwedd yr Oesoedd Canol, roedd llawer o farchogion yn talu arian i'r brenin yn lle ymladd. Yna byddai'r brenin yn defnyddio'r arian hwnnw i dalu milwyr i ymladd. Arian tarian oedd enw'r taliad hwn.
  • Daw'r gair "marchog" o air Hen Saesneg sy'n golygu "gwas".
  • Roedd marchogion urddau crefyddol yn aml yn gwneud addewid i Dduw o dlodi a diweirdeb .
  • Heddiw, mae brenhinoedd a breninesau yn dyfarnu marchogion i bobl am eu llwyddiannau. Mae'n cael ei ystyried yn anrhydedd. Pobl enwog sydd wedi cael eu hurddo'n farchog yn ddiweddarblynyddoedd yn cynnwys Arlywydd yr UD Ronald Reagan, sylfaenydd Microsoft Bill Gates, y Canwr Paul McCartney o’r Beatles, a’r cyfarwyddwr ffilm Alfred Hitchcock.
  Gweithgareddau
  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o bynciau ar yr Oesoedd Canol:

  Trosolwg
  Llinell Amser

  System Ffiwdal

  Guilds

  Mynachlogydd Canoloesol

  Geirfa a Thelerau

  Marchogion a Chestyll

  Dod yn Farchog

  Cestyll

  Hanes Marchogion

  Arfwisg ac Arfau Marchog

  >Arfbais Marchog

  Twrnameintiau, Jousts, a Sifalri

  Diwylliant

  Bywyd Dyddiol yn yr Oesoedd Canol<9

  Celf a Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol

  Yr Eglwys Gatholig a’r Cadeirlannau

  Adloniant a Cherddoriaeth

  Llys y Brenin

  Digwyddiadau Mawr

  Y Pla Du

  Y Croesgadau

  Rhyfel Can Mlynedd

  Gweld hefyd: Crwbanod y Môr: Dysgwch am yr ymlusgiaid hyn o'r cefnfor

  Magna Carta

  Goncwest Normanaidd 1066

  Reconquista o Sbaen

  Rhyfeloedd y Rhosynnau

  Cenhedloedd

  Eingl-Sacsoniaid

  Bysantaidd Ymerodraeth

  Y Ffranciaid

  Kievan Rus

  Gweld hefyd: Chwyldro America: Deddfau Townshend

  Lychlynwyr i blant

  Pobl

  Alfred Fawr<9

  Charlemagne

  Genghis Khan

  Joan of Arc

  Justinian I

  Marco Polo

  Sant Ffransis o Assisi

  William theConcwerwr

  Brenhines Enwog

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Canol Oesoedd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.