Chwyldro America: Deddfau Townshend

Chwyldro America: Deddfau Townshend
Fred Hall

Chwyldro America

Deddfau Townshend

Hanes >> Chwyldro America

Beth oedd Deddfau Townshend?

Cyfres o gyfreithiau a basiwyd gan lywodraeth Prydain ar drefedigaethau America ym 1767 oedd Deddfau Townshend. Gosodasant drethi newydd a diddymwyd rhai rhyddid oddi wrth y gwladychwyr gan gynnwys y canlynol:

 • Trethi newydd ar fewnforio papur, paent, plwm, gwydr, a the.
 • Sefydlu Bwrdd Tollau Americanaidd yn Boston i gasglu trethi.<10
 • Sefydlu llysoedd newydd yn America i erlyn smyglwyr (heb ddefnyddio rheithgor lleol).
 • Rhoddodd yr hawl i swyddogion Prydeinig chwilio tai a busnesau gwladychwyr.
Sut a gawson nhw eu henw?

Cafodd y deddfau eu cyflwyno i Senedd Prydain gan Charles Townshend.

Pam gwnaeth y Prydeinwyr y cyfreithiau hyn?

Roedd y Prydeinwyr eisiau cael y trefedigaethau i dalu drostynt eu hunain. Roedd Deddfau Townshend yn benodol i dalu am gyflogau swyddogion fel llywodraethwyr a barnwyr.

Roedd y Prydeinwyr yn meddwl y byddai'r gwladychwyr yn iawn gyda threthi ar fewnforion. Roeddent wedi diddymu treth gynharach o'r enw'r Ddeddf Stampiau oherwydd protestiadau trefedigaethol, ond credent y byddai trethi ar fewnforion yn iawn. Ond roedden nhw'n anghywir wrth i'r gwladychwyr brotestio'r trethi hyn unwaith eto.

Pam oedden nhw'n bwysig?

Gweld hefyd: Archarwyr: Batman

Parhaodd Deddfau Townshend i wthio'r gwladychwyr Americanaidd tuag at chwyldro. Hwydangos nad oedd y Prydeinwyr yn deall bod "treth heb gynrychiolaeth" yn beth mawr iawn i lawer o'r gwladychwyr.

Pam roedd y gwladychwyr Americanaidd wedi cynhyrfu cymaint?

Ni chaniatawyd i'r trefedigaethau Americanaidd unrhyw gynrychiolwyr yn Senedd Prydain. Teimlent ei bod yn anghyfansoddiadol i'r Senedd osod trethi a deddfau arnynt heb gynrychiolaeth. Nid oedd yn ymwneud â chost y trethi, ond mwy am yr egwyddor.

Canlyniadau'r Deddfau

Parodd y gweithredoedd aflonyddwch parhaus yn y trefedigaethau. Ysgrifennodd John Dickinson, a fyddai'n ddiweddarach yn ysgrifennu'r Erthyglau'r Cydffederasiwn , gyfres o draethodau yn erbyn y gweithredoedd o'r enw Letters from a Farmer in Pennsylvania . Dywedodd fod y trethi yn gosod cynsail peryglus a, phe bai'r gwladychwyr yn eu talu, byddai mwy o drethi yn dod yn fuan. Trefnodd llawer o'r masnachwyr yn y trefedigaethau boicotio yn erbyn nwyddau Prydeinig. Fe ddechreuon nhw hefyd smyglo nwyddau i mewn i osgoi'r trethi. Yn olaf, trodd protestiadau yn Boston yn dreisgar pan aeth milwyr Prydeinig i banig a lladd nifer o bobl yn yr hyn a fyddai'n cael ei alw'n Gyflafan Boston. diddymwyd y trethi yn 1770 heblaw am y dreth ar de a barhaodd gyda Deddf Te 1773.

 • Ni welodd Charles Townshend ganlyniad ei weithredoedd gan iddo farw ym Medi 1767.
 • Yr Americanwyrddim yn erbyn trethi. Dim ond i'r llywodraeth leol lle'r oeddent yn cael eu cynrychioli yr oeddent am dalu trethi.
 • Atafaelodd asiantau tollau Prydain long a oedd yn eiddo i'r masnachwr o Boston, John Hancock, o dan y deddfau newydd a'i gyhuddo o smyglo. Byddai Hancock yn dod yn Dad Sefydlu yn ddiweddarach ac yn Llywydd y Gyngres Gyfandirol.
 • Gweithgareddau

  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
  <7

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Dysgu mwy am y Rhyfel Chwyldroadol:

  Digwyddiadau

   Llinell Amser y Chwyldro Americanaidd

  Arwain at y Rhyfel

  Achosion y Chwyldro America

  Deddf Stamp

  Deddfau Townshend

  Cyflafan Boston

  Deddfau Annioddefol

  Te Parti Boston

  Digwyddiadau Mawr

  Cyngres y Cyfandir

  Datganiad Annibyniaeth

  Baner yr Unol Daleithiau

  Erthyglau Cydffederasiwn

  Valley Forge

  Cytundeb Paris

  5>Brwydrau

  Brwydrau Lexington a Concord

  Cipio Fort Ticonderoga

  Brwydr Bunker Hill

  Brwydr Long Island

  Washington Croesi'r Delaware

  Brwydr Germantown

  Brwydr Saratoga

  Brwydr Cowpens

  Brwydr Llys Guilford

  Brwydr Yorktown

  Pobl

  8> AffricanaiddAmericanwyr

  Cadfridogion ac Arweinwyr Milwrol

  Gwladgarwyr a Teyrngarwyr

  Meibion ​​Rhyddid

  Ysbiwyr

  Merched yn ystod y Rhyfel

  Bywgraffiadau

  Abigail Adams

  John Adams

  Samuel Adams

  Benedict Arnold

  Ben Franklin

  4>Alexander Hamilton

  Patrick Henry

  Thomas Jefferson

  Marquis de Lafayette

  Thomas Paine

  Molly Pitcher

  Paul Revere

  George Washington

  Martha Washington

  Arall

   Bywyd Dyddiol

  Milwyr Rhyfel Chwyldroadol

  Gwisgoedd Rhyfel Chwyldroadol

  Arfau a Thactegau Brwydr

  Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Ruby Bridges

  Cynghreiriaid America

  Geirfa a Thelerau

  Hanes > > Chwyldro America
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.