Yr Oesoedd Canol i Blant: Celf a Llenyddiaeth

Yr Oesoedd Canol i Blant: Celf a Llenyddiaeth
Fred Hall

Yr Oesoedd Canol

Celf a Llenyddiaeth

Llawysgrif o'r Oesoedd Canol

Bernhard von Clairvaux gan Anhysbys <7

Hanes >> Yr Oesoedd Canol

Roedd celf yn ystod yr Oesoedd Canol yn wahanol yn seiliedig ar y lleoliad yn Ewrop yn ogystal â'r cyfnod amser. Fodd bynnag, yn gyffredinol, gellir rhannu celf yr Oes Ganol yn dri phrif gyfnod ac arddull: Celf Fysantaidd, Celf Romanésg, a Chelf Gothig. Roedd llawer o gelfyddyd Ewrop yn ystod yr Oesoedd Canol yn gelfyddyd grefyddol gyda phynciau a themâu Catholig. Roedd y gwahanol fathau o gelf yn cynnwys peintio, cerflunwaith, gwaith metel, ysgythriad, ffenestri lliw, a llawysgrifau.

Mae diwedd yr Oesoedd Canol yn aml yn cael ei arwyddo gan newid mawr mewn celf gyda dechrau Cyfnod y Dadeni. .

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Herbert Hoover for Kids

Celf Bysantaidd

Mae dechrau'r Oesoedd Canol yn cael ei alw'n aml yr Oesoedd Tywyll. Dyma'r cyfnod rhwng 500 a 1000 OC. Y brif ffurf ar gelfyddyd yn ystod y cyfnod hwnnw oedd celf Fysantaidd a gynhyrchwyd gan arlunwyr o'r Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol, a elwir hefyd yn Byzantium.

Nodweddwyd celf Bysantaidd gan ei diffyg realaeth. Ni cheisiodd yr artistiaid wneud eu paentiadau'n realistig, ond canolbwyntiodd ar symbolaeth eu celf. Roedd y paentiadau'n wastad heb unrhyw gysgodion ac roedd y pynciau yn gyffredinol yn ddifrifol iawn ac yn sobr. Roedd testunau'r paentiadau bron yn gyfan gwbl grefyddol gyda llawer o baentiadau o Grist a'r ForwynMary.

Gal Rochefoucauld gan Anhysbys

Celf Romanésg

Cyfnod o Dechreuodd Celf Romanésg tua 1000 OC a pharhaodd i tua 1300 gyda dechrau'r cyfnod Celf Gothig. Gelwir celf cyn hynny yn gyn-Rufeinig. Dylanwadwyd ar gelfyddyd Romanésg gan y Rhufeiniaid a'r Gelf Fysantaidd. Roedd ei ffocws ar grefydd a Christnogaeth. Roedd yn cynnwys manylion pensaernïol fel celf gwydr lliw, murluniau mawr ar waliau a nenfydau cromennog, a cherfiadau ar adeiladau a cholofnau. Roedd hefyd yn cynnwys celf llawysgrif goleuedig a cherflunio.

Celf Gothig

Tyfodd celf Gothig allan o gelf Romanésg. Dechreuodd artistiaid Gothig ddefnyddio lliwiau, dimensiynau a phersbectif mwy disglair, gan symud tuag at fwy o realaeth. Dechreuon nhw hefyd ddefnyddio mwy o gysgodion a golau yn eu celf a rhoi cynnig ar bynciau newydd y tu hwnt i grefydd yn unig gan gynnwys anifeiliaid mewn golygfeydd chwedlonol.

Artistiaid yr Oesoedd Canol

Mae llawer o'r artistiaid o'r Oesoedd Canol cynnar yn anhysbys i ni. Roedd rhai o'r rhai enwocaf yn byw yn ystod rhan olaf yr Oesoedd Canol ac yn aml yn cael eu hystyried yn rhan o ddechrau'r Dadeni. Dyma ychydig o artistiaid a wnaeth enw iddyn nhw eu hunain ar ddiwedd yr Oesoedd Canol:

 • Donatello - Cerflunydd Eidalaidd sy'n adnabyddus am ei gerfluniau o David, Mary Magdalene, a'r Madonna.
 • Giotto - Arlunydd Eidalaidd o'r 13egganrif yn enwog am ei ffresgoau yng Nghapel Scrovegni yn Padua, yr Eidal.
 • Benvenuto di Giuseppe - Cimabue a elwid hefyd, roedd yr arlunydd Eidalaidd hwn o Fflorens yn adnabyddus am ei baentiadau a'i fosaigau.
 • Ambrogio Lorenzetti - Arlunydd Eidalaidd o'r mudiad Gothig, mae'n enwog am ei ffresgoau, yr Alegori Llywodraeth Dda ac Alegori Llywodraeth Ddrwg.
Llenyddiaeth

Ysgrifennwyd y rhan fwyaf o'r llenyddiaeth a gynhyrchwyd yn ystod yr Oesoedd Canol gan glerigwyr a mynachod crefyddol. Ychydig iawn o bobl eraill oedd yn gwybod sut i ddarllen ac ysgrifennu. Roedd llawer o'r hyn a ysgrifennwyd ganddynt yn emynau, neu'n ganeuon, am Dduw. Ysgrifennodd rhai hefyd ddogfennau athronyddol am grefydd. Un o lyfrau mwyaf poblogaidd yr Oesoedd Canol oedd y Chwedl Aur , gan archesgob Genoa Jacobus de Voragine . Roedd yn adrodd hanesion am fywydau'r Seintiau yn yr Oesoedd Canol. Ysgrifennwyd rhai llyfrau seciwlar, sy'n golygu anghrefyddol, hefyd.

Dyma rai o'r gweithiau llenyddol enwocaf o'r Oesoedd Canol:

 • Beowulf - Awdur anhysbys . Ysgrifennwyd y gerdd Epig hon yn Lloegr, ond mae'n adrodd hanes yr arwr Beowulf yn Sgandinafia.
 • The Canterbury Tales - gan Geoffrey Chaucer. Cyfres o chwedlau sy'n portreadu safbwynt Chaucer ar y gymdeithas Seisnig ar y pryd.
 • Emyn Caedmon - Yr emyn hon, a gofnodwyd gan fynach, yw'r gerdd Hen Saesneg hynaf sydd wedi goroesi.
 • Mae'rComedi Ddwyfol - gan Dante Alighieri. Fe'i hystyrir yn aml yn un o'r gweithiau mwyaf yn llenyddiaeth y byd, ac mae'r stori hon yn disgrifio safbwynt Dante o'r byd ar ôl marwolaeth.
 • Llyfr Margery Kempe - gan Margery Kempe. Ystyrir mai'r llyfr hwn yw'r hunangofiant cyntaf a ysgrifennwyd yn Saesneg.
 • Hanes Eglwysig y Saeson - gan yr Hybarch Bede. Enillodd hanes eglwys Lloegr y teitl "Tad Hanes Lloegr" i Bede.
 • The Decameron - gan Giovanni Boccaccio. Mae gan y llyfr hwn nifer o straeon ac mae'n disgrifio bywyd yn yr Eidal yn y 14eg ganrif.
 • The Travels of Marco Polo - gan Marco Polo. Mae'r llyfr hwn yn adrodd hanes sut y teithiodd Marco Polo i'r dwyrain pell a Tsieina.
 • Le Morte d'Arthur - gan Syr Thomas Malory. Mae'r llyfr hwn yn adrodd hanes chwedlonol y Brenin Arthur.
 • Piers Ploughman - gan William Langland. Mae'r gerdd alegorïaidd hon yn sôn am ddyn sy'n chwilio am y gwir fywyd Cristnogol.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o bynciau ar yr Oesoedd Canol:

  Trosolwg
  Llinell Amser

  System Ffiwdal

  Guilds

  Mynachlogydd Canoloesol

  Geirfa a Thelerau

  Marchogion aCestyll

  Dod yn Farchog

  Cestyll

  Hanes Marchogion

  Arfwisg Marchog ac Arfau

  Arfbais Marchog 7>

  Twrnameintiau, Jousts, a Sifalri

  Diwylliant

  Bywyd Dyddiol yn yr Oesoedd Canol

  Yr Oesoedd Canol Celf a Llenyddiaeth

  Yr Eglwys Gatholig a’r Cadeirlannau

  Adloniant a Cherddoriaeth

  Llys y Brenin

  Digwyddiadau Mawr

  6>Y Pla Du

  Y Croesgadau

  Rhyfel Can Mlynedd

  Gweld hefyd: Pêl-fasged: Geirfa o dermau a diffiniadau

  Magna Carta

  Goncwest Normanaidd 1066

  Reconquista o Sbaen

  Rhyfeloedd y Rhosynnau

  11>Cenhedloedd

  Eingl-Sacsoniaid

  Ymerodraeth Fysantaidd

  The Franks

  Kievan Rus

  Lychlynwyr i blant

  Pobl

  Alfred Fawr

  Charlemagne

  Genghis Khan

  Joan of Arc

  Justinian I

  Marco Polo

  Sant Ffransis o Assisi

  William the Concwerwr

  Brenhines Enwog

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Canol Oesoedd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.