Bywgraffiad y Llywydd Herbert Hoover for Kids

Bywgraffiad y Llywydd Herbert Hoover for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd Herbert Hoover

Yr Arlywydd Hoover

o Lyfrgell y Gyngres

Roedd Herbert Hoover yn y 31ain Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1929-1933

Is-lywydd: Charles Curtis

Parti: Gweriniaethol

Oedran urddo: 54

Ganed: Awst 10, 1874 yn West Branch, Iowa

Bu farw: Hydref 20, 1964 yn Efrog Newydd, Efrog Newydd

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Calsiwm

Priod: Lou Henry Hoover

Plant: Herbert, Allan

Llysenw: Prif, Y Peiriannydd Gwych

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Shaka Zulu

Bywgraffiad:

5> Beth mae Herbert Hoover fwyaf adnabyddus amdano?

Mae Herbert Hoover yn adnabyddus am fod yn arlywydd yn ystod damwain y farchnad stoc ym 1929 a ysgogodd ddechrau'r Dirwasgiad Mawr.

Tyfu i Fyny

Ganed Hoover yn Iowa, yn fab i of. Fodd bynnag, bu farw ei ddau riant pan oedd yn ifanc a daeth yn amddifad. Pan oedd yn ddeg oed symudodd i Oregon i fyw gyda'i ewythr. Roedd Herbert yn graff ac yn gweithio'n galed yn blentyn.

Mynychodd Hoover Brifysgol Stanford yng Nghaliffornia lle enillodd radd mewn daeareg. Ar ôl graddio aeth i weithio i gwmnïau mwyngloddio mewn gwahanol leoliadau ar draws y byd gan gynnwys Awstralia a Tsieina.

Herbert Clark Hoover

gan Anhysbys Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd Hoover yn byw yn Lloegr. Helpodd igwacáu 120,000 o Americanwyr o bob rhan o Ewrop. Yn ddiweddarach yn y rhyfel, ymgymerodd â'r gwaith o gadw ffoaduriaid yn cael eu bwydo ledled Ewrop. Ar un adeg roedd ei sefydliad yn bwydo 10.5 miliwn o bobl y dydd. Gwnaeth waith mor ardderchog nes i Arlywydd yr Unol Daleithiau sylwi ar ei waith.

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Pan etholwyd Warren Harding, penodwyd Hoover i'r swydd cabinet yr Ysgrifennydd Masnach. Nid oedd Hoover yn rhan o unrhyw un o'r sgandalau niferus a oedd mor rhemp yng ngweinyddiaeth Harding. O ganlyniad, llwyddodd i aros ymlaen pan fu farw Harding a chymerodd yr Arlywydd Calvin Coolidge drosodd a glanhau tŷ. Fel Ysgrifennydd Masnach, trefnodd Hoover amryw o weithiau cyhoeddus ledled y wlad. Un gwaith o'r fath oedd yr Argae Boulder ar Afon Colorado. Fe'i hailenwyd yn ddiweddarach yn Argae Hoover.

Enillodd Hoover enw da fel gweithiwr gonest, deallus, caled a gofynnwyd iddo redeg am arlywydd yn yr etholiad nesaf. Enillodd yn hawdd gymryd 40 o'r 48 talaith.

Llywyddiaeth Herbert Hoover

Bydd arlywyddiaeth ac etifeddiaeth Hoover yn cael eu diffinio am byth gan y chwalfa yn y farchnad stoc ym 1929 a ddigwyddodd dim ond un. ychydig fisoedd ar ôl iddo gymryd y swydd. Enw'r diwrnod yw Dydd Iau Du. Gyda chwalfa'r farchnad stoc, methodd busnesau, collodd pobl eu swyddi, a daeth y wlad i'r argyfwng economaidd gwaethaf yn ei hanes.

The GreatIselder

Cwalfa’r farchnad stoc oedd dechrau’r Dirwasgiad Mawr. Doedd Hoover ddim yn gwybod beth i'w wneud. Roedd yn credu mewn llywodraeth fach ac nid oedd yn meddwl y dylai'r llywodraeth ymyrryd. Ceisiodd dorri trethi a chynyddu gwariant ar weithfeydd cyhoeddus, ond nid oedd yn ddigon. Aeth pethau'n waeth.

Herbert Hoover

gan Elmer Wesley Greene

Er nad bai Hoover oedd y cwymp fe gymerodd lawer o'r bai. Hefyd ni wnaeth lawer i geisio helpu'r tlawd a'r di-waith. Daeth gwersylloedd digartref yn adnabyddus fel Hoovervilles.

Trechwyd Hoover yn gadarn gan Franklin D. Roosevelt yn yr etholiad nesaf. Roedd angen newid ar bobl ac roedd Roosevelt yn cynnig gobaith.

Sut bu farw?

Bu Herbert Hoover fyw bywyd llawn hir ar ôl gadael yr arlywyddiaeth. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd daeth yn ôl i weithio i helpu gyda rhyddhad bwyd eto. Bu hefyd yn gweithio ar gomisiwn ar gyfer yr Arlywydd Truman ac Eisenhower i ddod o hyd i ffyrdd o dorri costau yn y llywodraeth. Bu farw Hoover yn 90 oed.

Ffeithiau Hwyl am Herbert Hoover

 • Ef oedd yr arlywydd cyntaf a aned i'r gorllewin o Afon Mississippi.
 • Ef llofnodi'r penderfyniad cyngresol a wnaeth y Star Spangled Banner yn anthem genedlaethol yr Unol Daleithiau.
 • Hoover oedd arlywydd cyntaf y Crynwyr.
 • Ni dderbyniodd ei gyflog fel llywydd, ond a oedd wedi ei gyfrannu i elusen.
 • Roedd gan ei fab ddau anifail anwescrocodeiliaid.
 • Roedd is-lywydd Hoover, Charles Curtis, yn bennaf o dras Americanaidd Brodorol o lwyth Kaw.
 • Fe oedd yr arlywydd cyntaf i gael ffôn yn eistedd ar ei ddesg.
 • Ysgrifennodd nifer o lyfrau gan gynnwys un o'r enw The Ordeal of Woodrow Wilson ac un arall o'r enw Egwyddorion Mwyngloddio .
 • Clark oedd ei enw canol.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon:<15
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.